Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt nieuwe lichting Energieambassadeurs

Het provinciebestuur roept voor de vijfde keer Oost-Vlaamse organisaties op om Energieambassadeur te worden. Verenigingen, scholen, bedrijven, organisaties, lokale besturen of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie tot 20 000 EUR aanvragen voor een concreet projectvoorstel dat de CO2-uitstoot drastisch vermindert.

Op 6 mei organiseert de Provincie een digitaal inspiratiemoment voor nieuwe geïnteresseerde aanvragers. Het inspiratiemoment wordt ingeleid door federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten. Ook gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie, komt aan het woord. 

"We zoeken organisaties die projecten rond duurzame energie opzetten. Die projecten kunnen vernieuwend, aanstekelijk, educatief, herhaalbaar, …  zijn. Wie geselecteerd wordt, krijgt de titel van Energieambassadeur en neemt een voorbeeldfunctie op in zijn onmiddellijke omgeving. Energieambassadeurs werken zichtbaar mee aan een duurzame energietransitie."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie

Om geïnteresseerde organisaties goed op weg te zetten, organiseert het provinciebestuur op 6 mei een digitaal inspiratiemoment.

Federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten ondersteunt dit initiatief: "Van het Europese tot het lokale niveau: iedereen zet zich in voor de noodzakelijke energietransitie. De subsidie voor Energieambassadeurs is een mooi voorbeeld van hoe er op lokaal niveau kan worden bijgedragen aan de energieomslag."

Webinar

De federaal minister verzorgt het inleidende gedeelte van deze inspirerende webinar waarin verder het subsidiereglement, de voorwaarden en de praktische stappen toegelicht worden. Aansluitend komen voormalige Energieambassadeurs getuigen over hun duurzame project dat ze op lokaal vlak in de praktijk brachten. 

Projectvoorstellen

In 2020 ontving Provincie Oost-Vlaanderen 15 voorstellen rond energiecoaching voor bedrijven, relighting, renovatie, participatie, thuisbatterijen, energiezuinige huishoudelijke toestellen, … Vaak gaat het om pilootprojecten die dankzij de subsidie financieel haalbaar worden. Daarna kunnen de resultaten verder worden verspreid . 

De subsidie Energieambassadeur kadert in de ambitie van de Provincie om klimaatgezond te worden tegen 2040. 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie en Klimaat
Liesbet Van Crombrugge dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie en Klimaat
Liesbet Van Crombrugge dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent