Skip to Content

Energieambassadeurs zorgen voor klimaatwinst en ontvangen 170 720 EUR subsidie

Voor het vierde jaar op rij konden Oost-Vlaamse organisaties zoals lokale besturen, scholen, verenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij de Provincie een projectvoorstel indienen om de CO₂-uitstoot te verminderen en concreet mee te bouwen aan een duurzame energietransitie. Het provinciebestuur selecteerde tien projecten tot Energieambassadeur 2020 voor een totaal subsidiebedrag van 170 720 EUR.

"Deze subsidie kadert in de ambitie van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatgezond te zijn tegen 2040. We roepen iedereen op om de eigen CO₂-uitstoot te beperken en mee te werken aan een duurzame energietransitie. De Energieambassadeurs hebben een sterke voorbeeldfunctie."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie

Duurzaam en sociaal  

De Provincie ontving vijftien dossiers, waarvan er tien geselecteerd zijn tot Energieambassadeur 2020. De impact van corona was zichtbaar in het aantal ingediende projecten. Andere jaren dienden beduidend meer organisaties projectvoorstellen in.

Energieambassadeurs 2020 zijn tien inspirerende voorbeelden over energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie. Deze initiatieven helpen mee het maatschappelijk draagvlak vergroten en duiden het belang van betrokkenheid van verschillende doelgroepen en actoren.

Het provinciebestuur ondersteunt deze projecten niet alleen financieel; het zorgt ook voor expertise en het delen van kennis. Ieder project krijgt een meter of peter vanuit het provinciebestuur toegewezen. Deze meter of peter ondersteunt gedurende het projectjaar de organisaties en begeleidt hen bij de concrete uitwerking van het energieproject.

De tien winnende projecten 

 1. Gemeente Destelbergen wil met de ‘Energiecoach voor kleine ondernemingen’ tien ondernemingen individueel begeleiden zodat hun CO₂-uitstoot daalt. De energiecoach brengt mogelijke energiewinsten in kaart en adviseert ondernemers bij energiebesparende investeringen.
   
 2. De Gentse vzw Climate Lab wil een open-source participatieplatform uitrollen en uittesten binnen de UGent en het Gentse bouwbedrijf Revive. Het participatieplatform is een instrument om samen met de werknemers en studenten klimaatplannen op te stellen en klimaatacties uit te rollen. Het ‘Online participatieplatform voor klimaatplanning in Oost-Vlaamse organisatie’ wordt in deze testfase toegankelijk voor andere organisaties.
   
 3. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen verleent inwoners onafhankelijk en neutraal renovatieadvies aan huis. Tijdens dit renovatieadvies maakt energiecoöperatie EnerGent een gedetailleerde kostprijs op van de investering(en) via een richtofferte. Met de subsidie Energieambassadeurs kan EnerGent deze schakelofferte* uitwerken. Deze verbeterde aanpak moet het vertrouwen van de huiseigenaar vergroten waardoor het aantal energetische renovaties in onze provincie toeneemt.
   
 4. Met het project ‘Wijkrenovatie Bloemekenswijk’ willen drie partners in Lievegem een lokale dynamiek in de Bloemekenswijk creëren wat renovatie betreft. Dit kan onder andere door een tijdelijk energieloket te voorzien, thermoscans uit te voeren, een groepsaankoop te organiseren en inwoners te informeren over bestaande renovatie-initiatieven. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Lievegem, de intercommunale Veneco en de sociale vzw SOM.
   
 5. De gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Lievegem, Nazareth, Wachtebeke, Zelzate en Zulte overwegen duurzame verlichting in een aantal openbare gebouwen. Het Vlaams Energiebedrijf speelt in op deze nood van lokale besturen en wil relighting van publieke gebouwen met circulaire verlichting mogelijk maken. De opgedane expertise in Oost-Vlaanderen wordt later uitgedragen naar andere steden en gemeenten.
   
 6. De energiecoöperatie Denderstroom gaat zonnepanelen op sporthallen, jeugdhuizen, ontmoetingscentra, culturele centra, … koppelen aan batterijen of laadpalen voor elektrische voertuigen. Via ‘10 projecten om beter van de zon te genieten’ wil Denderstroom nagaan hoe de opgewekte zonne-energie maximaal door de eigen organisatie verbruikt kan worden. Het project vindt plaats in Aalst, Brakel, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Lebbeke, Lede, Ninove, Sint-Lievens-Houtem en Wichelen.
   
 7. Met het project ‘Papillon’ wil de intercommunale SOLVA in Zuid-Oost-Vlaanderen 100 energieverslindende huishoudtoestellen bij kwetsbare gezinnen vervangen door energiezuinige toestellen. Dit via een leasecontract binnen het circulair businessmodel van elektrofabrikant Bosch. Er wordt samengewerkt met verschillende partners uit de sociale sector, de OCMW’s en de lokale besturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen.  
   
 8. Met het project ‘Zonnig Waasland’ wil de energiecoöperatie MegaWattPuur zonnepanelen aan scherpe, vooraf bepaalde prijzen aanbieden via een groepsaankoop. Inwoners worden hierbij zoveel mogelijk ontzorgd. Op termijn wil MegaWattPuur de groepsaankoop aanbieden aan inwoners uit Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zele.
   
 9. De Cohousing Biotope vzw uit Gent wil aardgasvrij en met maximale inzet van hernieuwbare energie, de collectieve woonvormen verwarmen en koelen. Met dit project wil deze vzw de impact van maatregelen onderzoeken, meten, monitoren, evalueren en bijstellen waar nodig. Meten is weten!
   
 10. vzw Groepscomité J. Lootens De Kerline ontwikkelt een 'mobiele zonnepaneleninstallatie voor de Scouts van Zottegem'. Met deze installatie zal elektriciteit opgewekt worden die kan dienen voor frigo’s en koelwagens op kamp en evenementen. De oud-leiding is van plan om deze installatie zelf te bouwen. Idee is om deze installatie ook uit te lenen aan andere verenigingen uit de buurt. Op deze manier wil de jeugdvereniging haar steentje bijdragen en een goed voorbeeld geven.

*De schakelofferte heeft twee betekenissen: voor de eigenaar betekent het dat hij sneller kan schakelen. Energent is de schakel/tussenpersoon tussen eigenaar en aannemer.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie en Klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie en Klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent