Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen steunt Energieambassadeurs 2019 met 202 817 EUR

Energieambassadeurs zorgen voor klimaatwinst

Oost-Vlaamse organisaties, zoals lokale besturen, scholen en verenigingen kunnen bij de Provincie een projectvoorstel indienen dat de CO2-uitstoot vermindert en concreet meebouwt aan een duurzame energietransitie.

28 organisaties dienden een project in, 12 werden geselecteerd als Energieambassadeur 2019. De geselecteerde projecten krijgen van de Provincie een totaal subsidiebedrag van 202 817 EUR.

"Deze 12 projecten zijn inspirerende voorbeelden van energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie. Ze helpen mee het maatschappelijk draagvlak te creëren en tonen het belang aan van de betrokkenheid van de verschillende doelgroepen, actoren en generaties.”

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Energie

De Provincie ondersteunt deze projecten niet alleen financieel, maar zorgt ook voor de expertise en de kennisdeling. Ieder project krijgt een meter of peter die tijdens het projectjaar de organisaties ondersteunt en begeleidt bij de concrete uitwerking van hun energieproject.

In januari 2020 lanceert de Provincie een nieuwe oproep.

En de twaalf winnende projecten zijn:

 • Arbeid & Milieu test met ‘Samen (Zonne)Energie Winnen’ een nieuwe methode uit om werknemers mede-eigenaar te maken van een zonnepaneleninstallatie op het dak van hun bedrijf. Met een wedstrijd en prospectie selecteert Arbeid & Milieu hiervoor een geschikt bedrijf of organisatie. Tegelijk rolt Arbeid & Milieu een energiebesparingscampagne uit door begeleiding van een energieteam van werknemers.
 • Energiecoöperatie EnerGent wil het aantal collectieve renovatieprojecten opkrikken en test in ‘Wijkwerf Merelbeke en Destelbergen’ een nieuwe communicatie- en sensibiliseringsstrategie uit, in samenwerking met de Universiteit Gent.
 • De praalwagens in de jaarlijkse stoet van Aalst Carnaval zijn sterk vervuilend en energie-intensief. Met het STOET-project ‘Samen Tijdens Oilsjt carnaval Energieverbruik Terugdringen’ wil Stad Aalst samen met de carnavalsgroepen de dieselgeneratoren vervangen door batterijen op groene stroom.
 • Netwerk Bewust Verbruiken wil met een tweede editie van de ‘Burgerschool Oost-Vlaanderen’ nieuwe klimaatpioniers opleiden en bestaande of opstartende burgerinitiatieven versterken. De focus ligt deze keer op deel- en herstelinitiatieven.
 • In ‘Zelzate lekker warm’ rolt de Bond Beter Leefmilieu een pilootproject uit rond groene warmte. Door een participatieve aanpak werkt de Bond op collectief en individueel vlak aan groene warmte.
 • Zonnehoeve|Living+ vzw uit Eke-Nazareth biedt ondersteuning aan personen met een beperking bij het aspect van wonen en werken. Met ‘Energieambassadeur zonder beperking’ wil de organisatie fietsenstallingen met zonnepanelen plaatsen op twee locaties waar personen met een beperking gehuisvest zijn. Daarnaast zet het project in op meten en besparen van energie bij de doelgroep.
 • Ecolife wil met een ‘Burgerbudget’ kleinere tot middelgrote gemeenten begeleiden in de ondersteuning van burgers en hun lokale energieprojecten. Burgers met impactvolle projectvoorstellen krijgen een burgerbudget om hun idee te realiseren. De gemeente doet ervaring op rond burgerparticipatie in energieprojecten.
 • In ‘De Duurzaamste Buurt’ zoekt !DROPS vzw uit hoe je via een participatief traject het meeste milieuwinst kan boeken. In twee Gentse wijken en in samenwerking met tal van buurtorganisaties zoeken ze naar oplossingen op maat van de wijk, die ze vervolgens uittesten.
 • Omnisportvereniging V.O.S. Reinaert uit Sinaai plaatst binnenkort energiezuinige ledverlichting op het voetbalterrein en koppelt hieraan een inspirerende communicatie- en sensibiliseringcampagne waarbij ze iedereen betrekken. Zo geven ze het goede voorbeeld aan andere sportclubs.
 • De BUSO-school VTS 3 uit Sint-Niklaas installeert  ledverlichting in 2 technische leswerkplaatsen. Het project Climate Co2nscious is een aanknopingspunt voor de verdere uitwerking van een doorgedreven klimaateducatie bij leerlingen en leerkrachten.
 • Het gemeentebestuur van Denderleeuw investeert in een biomassa-installatie voor de nieuwe site Veldstraat. De biomassa-installatie zal draaien op houtig snoeiafval dat de eigen groendienst en vrijwilligers van Natuurpunt verzamelen. De installatie verwarmt het nieuwe gebouw waar het stadsbestuur de gemeentelijke technische dienst en brandweer zal huisvesten.
 • Woonzorgcentrum Sint-Jozef uit Gent wil voor zijn bejaarde bewoners ecologisch verantwoord shoppen. Met het project ‘Voor jou wil ik boodschappen doen,… zoals in de tijd van toen!’ kocht het centrum een elektrische bakfiets. Zo kan de auto, waarmee tot nu boodschappen gebeurden voor de minder mobiele bewoners, op stal blijven. Het woonzorgcentrum zet in op lokale economie en korte keten: dichtbij, lokaal en afvalarm, net zoals in de tijd van toen!
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en Energie
Veerle De Bock dienst Milieubeleidsplanning, - ondersteuning en Natuurontwikkeling
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en Energie
Veerle De Bock dienst Milieubeleidsplanning, - ondersteuning en Natuurontwikkeling
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent