Preview: Provincie start volgende werf op fietssnelweg Oosterzele-Zottegem

Provincie start volgende werf op fietssnelweg Oosterzele-Zottegem

De Provincie Oost-Vlaanderen, gemeenten Oosterzele en Zottegem, Infrabel en het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) starten vandaag, dinsdag 11 mei 2021, met een nieuwe werf langs de fietssnelweg F417 richting Gent. Er wordt een traject van ongeveer 750 meter fietssnelweg aangelegd langs spoorlijn L122 tussen deelgemeente Elene en de Provinciebaan op de grens van Zottegem met Oosterzele.

Provincie verleent nieuwe omgevingsvergunning aan Luminus

Omvat exploitatie elektriciteitscentrale en uitbreiding met zes gasturbines

Provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare bakent strand- en zwemzone af en voert reservatiesysteem in

Provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare bakent strand- en zwemzone af en voert reservatiesysteem in

Geef kleur aan je stad Geraardsbergen - digitaal participatiemoment

Geef kleur aan je stad Geraardsbergen - digitaal participatiemoment

donderdag 6 mei 2021

Provinciaal domein Puyenbroeck opent Blotevoetenpad

Provinciaal domein Puyenbroeck opent Blotevoetenpad

PAULO-Politieopleiding organiseert Innovatieve Dag: nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden

PAULO-Politieopleiding organiseert Innovatieve Dag: nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden

donderdag 29 april

Provincie vergoedt landbouwers voor het behoud en versterken van het unieke landschap in de vallei van de Barbierbeek

Provincie vergoedt landbouwers voor het behoud en versterken van het unieke landschap in de vallei van de Barbierbeek

Wie wordt de Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen 2021?

Wie wordt de Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen 2021?

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt nieuwe lichting Energieambassadeurs

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt nieuwe lichting Energieambassadeurs

Project Dorp Dynamiek inspireert gemeenten en burgers

Project Dorp Dynamiek inspireert gemeenten en burgers

Tweede virtuele infodag Politieschool Oost-Vlaanderen (PAULO)

Tweede virtuele infodag Politieschool Oost-Vlaanderen (PAULO)

Zondag 25 april van 9 tot 17.30 uur

S-Circel: Duurzame jobs dankzij de groeiende circulaire economie

S-Circel: Duurzame jobs dankzij de groeiende circulaire economie

Richtpunt campus Oudenaarde en Febelhair op zoek naar kapper van 2030

Richtpunt campus Oudenaarde en Febelhair op zoek naar kapper van 2030

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent