Provincie Oost-Vlaanderen geeft 136 155,06 EUR aan 27 projecten ter ondersteuning van de detailhandel

De Provincie ondersteunt lokale besturen voor de optimalisatie van hun lokaal detailhandelsbeleid. Middenstands- en handelsverenigingen ontvangen een projectsubsidie voor de professionalisering en de promotie van de lokale detailhandel.

In 2019 krijgen 27 projecten in Oost-Vlaanderen een gezamenlijk projectsubsidie van 136 155,06 EUR.

Er kunnen ook dit jaar subsidies aangevraagd worden voor projecten die uitgevoerd worden in 2020.

Provinciale toelage voor het plaatsen van functionele verlichting in Ronse en de heraanleg van trage wegen in Kaprijke

Minstens 500 activiteiten tijdens Week van de Korte Keten

Minstens 500 activiteiten tijdens Week van de Korte Keten

Vlaamse provincies en partners kondigen tweede editie aan

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Aalter en Lokeren en plaatsen van verlichting in Lokeren

Provincie huldigt 4 verdienstelijke Oost-Vlamingen

Provincie huldigt 4 verdienstelijke Oost-Vlamingen

Ook in 2019 gratis feestbussen De Lijn op oudejaarsnacht dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen

Ook in 2019 gratis feestbussen De Lijn op oudejaarsnacht dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen ondersteunt 50 Rap op Stapkantoren in 28 Oost-Vlaamse gemeenten

Toekomstplannen sportcentrum De Boerekreek – publieke raadpleging

Provincie Oost-Vlaanderen overhandigt symbolische cheque van 19 306,68 EUR aan de presentatoren van de Warmste Week – 21 december 2018 om 12.10 uur

Provincie Oost-Vlaanderen overhandigt symbolische cheque van 19 306,68 EUR aan de presentatoren van de Warmste Week – 21 december 2018 om 12.10 uur

Provincie lanceert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Provincie lanceert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Ook gratis nestkasten en bloemenzaad te verkrijgen

Provincie geeft 91 400 EUR aan projecten die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking tussen sociale en reguliere economie ondernemingen

Provincie geeft 91 400 EUR aan projecten die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking tussen sociale en reguliere economie ondernemingen

Provincie lanceert oproep voor indienen van Provinciale Plattelandsprojecten en LEADER-projecten

Provincie lanceert oproep voor indienen van Provinciale Plattelandsprojecten en LEADER-projecten

Meer dan 3 miljoen EUR om de leefkwaliteit van het Oost-Vlaamse platteland te verbeteren

Europees ludiek jaaroverzicht met Europaprofessor Hendrik Vos en vrt-journalist Rob Heirbaut

Europees ludiek jaaroverzicht met Europaprofessor Hendrik Vos en vrt-journalist Rob Heirbaut

Opnieuw groot succes met uitverkochte zaal!

Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.503.576 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2018Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent