Preview: ‘Cool Towns’ brengt hittestress in Oost-Vlaamse gemeenten in kaart

‘Cool Towns’ brengt hittestress in Oost-Vlaamse gemeenten in kaart

Gewapend met mobiele weerstations trekken vanaf morgen drie onderzoeksploegen van de Provincie Oost-Vlaanderen op klimaatmissie door Oost-Vlaanderen. In de geselecteerde pilootgebieden (Merelbeke, Eeklo en Zelzate) voeren zij objectieve metingen naar hittestress uit. Tegelijkertijd bevragen ze voorbijgangers naar hun hitte-ervaringen. Hun opdracht kadert in het Europese Interreg 2 Zeeën project ‘Cool Towns’, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen deel uitmaakt.

De pers is welkom bij de eerste metingen die doorgaan in Merelbeke-Tuinwijk Jan Verhaeghen op vrijdag 23 augustus om 13u.

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Nieuwe Erfgoedsprokkel: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Watervliet

Nieuwe Erfgoedsprokkel: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Watervliet

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Nazareth

Nieuw provinciaal subsidiereglement voor onderhoud fietssnelwegen

Nieuw provinciaal subsidiereglement voor onderhoud fietssnelwegen

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies aan 4 vernieuwende projecten over duurzame mobiliteit

Rook- en vuurverbod in de provinciale domeinen en bosgebieden

Rook- en vuurverbod in de provinciale domeinen en bosgebieden

Boerekreek: waterverbod wegens blauwalg

Reactie op Apache-artikel van 9 juli 2019

Toelage voor fietspad in Erpe-Mere langs Sprinkel

Subsidie voor 10 projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen

Subsidie voor 10 projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen

Nieuwdonk: waterkwaliteit opnieuw zeer goed

20 partners geven startschot voor landschapsproject Rodeland

20 partners geven startschot voor landschapsproject Rodeland

Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent