Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Ronse en Wichelen en het plaatsen van verlichting in Oosterzele

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die stad Ronse en gemeente Wichelen willen aanleggen. Gemeente Oosterzele krijgt ook een toelage voor het plaatsen van functionele verlichting langs fietswegen.

Provinciale molens zetten deuren open op Vlaamse Molendag

Provinciale molens zetten deuren open op Vlaamse Molendag

zondag 28 april 2019

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Ronse en Aalst en plaatsen van verlichting in Beveren

Samenwerking doet nieuwe wind waaien door Archeologiedagen

Samenwerking doet nieuwe wind waaien door Archeologiedagen

Nieuw stuk fietssnelweg op F423 Eeklo - Zelzate geopend

Nieuw stuk fietssnelweg op F423 Eeklo - Zelzate geopend

Provinciale domeinen en erfoedcentra openen de deuren tijdens de paasvakantie

Activiteiten tijdens de paasvakantie

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 396 141,35 EUR subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in het Zuiden

Vernieuwde subsidiereglementen ter ondersteuning van detailhandel en horeca in Oost-Vlaanderen

Vlaamse provinciebesturen starten met opmaak Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan

Vlaamse provinciebesturen starten met opmaak Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert vierde groepsaankoop zonnepanelen

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert vierde groepsaankoop zonnepanelen

Nieuwe Erfgoedsprokkel over de Huysmanhoeve in Eeklo

Nieuwe Erfgoedsprokkel over de Huysmanhoeve in Eeklo

Toeristisch seizoen provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo van start

Toeristisch seizoen provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo van start

Schatten ontdekt in het begijnhof in Gent

Schatten ontdekt in het begijnhof in Gent

Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent