Preview: Provincie Oost-Vlaanderen investeert 25 jaar in Natuur- en Milieueducatie

Provincie Oost-Vlaanderen investeert 25 jaar in Natuur- en Milieueducatie

Op zondag 19 mei 2019 organiseert De Kaaihoeve haar jaarlijks Gezinsfeest. Dit jaar is het dubbel feest, want het natuureducatief bezoekerscentrum van de Provincie Oost-Vlaanderen viert ook haar 25-jarig bestaan.

Groepsaankoop Zonnepanelen van Provincie Oost-Vlaanderen levert gemiddeld 35,9% korting op

Klas L6 van Sint-Lodewijk in Beveren is Sterrenklas

Klas L6 van Sint-Lodewijk in Beveren is Sterrenklas

Fiets vlot naar het werk langs de provinciale fietssnelwegen

Participatiemarkt Masterplan Oudenaarde Linkeroever: voorstelling Ruimtelijke raamwerk en eerste ontwerpschetsen

Participatiemarkt Masterplan Oudenaarde Linkeroever: voorstelling Ruimtelijke raamwerk en eerste ontwerpschetsen

donderdag 16 mei 2019

Nieuwe publicatie: Het Caertbouck van Steeckenen - Landboek van Stekene

Nieuwe publicatie: Het Caertbouck van Steeckenen - Landboek van Stekene

Belangrijke historische bron ontsloten

Aalsterse leerlingen op de bres voor meer energie-efficiëntie

Aalsterse leerlingen op de bres voor meer energie-efficiëntie

Duidelijkheid digitale meter wakkert interesse in zonnepanelen aan

Puyenbroeck blaast 50 kaarsjes uit en opent nieuwe speeltuin Taka-Tukaland

Puyenbroeck blaast 50 kaarsjes uit en opent nieuwe speeltuin Taka-Tukaland

Trek er op uit tijdens de Week van de Korte Keten - 4 tot 12 mei 2019

Trek er op uit tijdens de Week van de Korte Keten - 4 tot 12 mei 2019

Maak kennis met lekker lokale producten uit je buurt

Zwembad Puyenbroeck gesloten van 6 mei tot en met 10 mei

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Ronse en Wichelen en het plaatsen van verlichting in Oosterzele

Provinciale molens zetten deuren open op Vlaamse Molendag

Provinciale molens zetten deuren open op Vlaamse Molendag

zondag 28 april 2019

Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent