Skip to Content
Preview: Rook- en vuurverbod in de provinciale natuurdomeinen en bosgebieden

Rook- en vuurverbod in de provinciale natuurdomeinen en bosgebieden

Code rood vanaf donderdag 11 augustus 2022

Profacts uit Gent is de duizendste regioleverancier in Oost-Vlaanderen

Profacts uit Gent is de duizendste regioleverancier in Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 17 500 EUR subsidies aan vijf imagoversterkende initiatieven in de land- en tuinbouw

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 17 500 EUR subsidies aan vijf imagoversterkende initiatieven in de land- en tuinbouw

Provinciaal domein Puyenbroeck beperkt toegang zwemzone voor niet-Oost-Vlamingen

17 Oost-Vlaamse LEADER-projecten gaan deze zomer van start

17 Oost-Vlaamse LEADER-projecten gaan deze zomer van start

Juli en augustus 2022

Geniet veilig van het water in de Oost-Vlaamse provinciale domeinen

Geniet veilig van het water in de Oost-Vlaamse provinciale domeinen

Juli en augustus 2022

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe in Ertvelde viert haar 600ste verjaardag met een Erfgoedsprokkel

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe in Ertvelde viert haar 600ste verjaardag met een Erfgoedsprokkel

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 245 000 EUR subsidies aan vijf plattelandsinitiatieven

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 245 000 EUR subsidies aan vijf plattelandsinitiatieven

inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau

Gratis zoektochten ‘Schatten van Vlieg’ op 8 provinciale locaties in Oost-Vlaanderen

Gratis zoektochten ‘Schatten van Vlieg’ op 8 provinciale locaties in Oost-Vlaanderen

Juli en augustus 2022

872 000 EUR voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872 000 EUR voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

thema: stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte'

Popeiland 2022 is terug met straffe artiesten en heel wat randanimatie

Popeiland 2022 is terug met straffe artiesten en heel wat randanimatie

woensdag 29 juni in provinciaal domein Puyenbroeck

Erfgoedredders: Derde leerjaar Visitatieschool Baasrode maakt 'Trivial Pursuit Baasrode'

Erfgoedredders: Derde leerjaar Visitatieschool Baasrode maakt 'Trivial Pursuit Baasrode'

spel over plaatselijk erfgoed

Provincie bundelt ambities rond lokaal voedsel in het Oost-Vlaamse voedselplan ‘Oogst-Vlaanderen’

Provincie bundelt ambities rond lokaal voedsel in het Oost-Vlaamse voedselplan ‘Oogst-Vlaanderen’

Meer
Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent