Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert 6 projecten voor duurzame bedrijventerreinen in 2020

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen keurt subsidies goed voor 6 projecten die inzetten op verduurzaming van bedrijventerreinen en dat voor een totaal bedrag van 120 000 EUR.

Provinciale toelages voor functionele verlichting en voor herinrichting trage weg

Provincie lanceert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Provincie lanceert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Ook gratis nestkasten en bloemenzaad te verkrijgen

Provincie Oost-Vlaanderen en lokale besturen regio's Aalst en Dendermonde engageren zich om ‘duurzaam’ aan te kopen

Ondertekening engagementsverklaring - woensdag 11 december om 12.10 uur

Nieuwe realisaties in Oosterzele op fietssnelweg F417 Melle - Zottegem

Nieuwe realisaties in Oosterzele op fietssnelweg F417 Melle - Zottegem

Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert 11 toeristische evenementen in 2020

Meerjarenplan 2020-2025 van Provincie Oost-Vlaanderen

Vlaanderen en Nederland slaan de handen ineen voor een Geopark Schelde Delta en kandidaatstelling bij UNESCO

Vlaanderen en Nederland slaan de handen ineen voor een Geopark Schelde Delta en kandidaatstelling bij UNESCO

PAULO - Politieopleiding neemt deel aan de verkeersveilige nacht van vrijdag 29 november

PAULO - Politieopleiding neemt deel aan de verkeersveilige nacht van vrijdag 29 november

Provincie geeft standbeeld Cyriel Dellanoit in langdurige bruikleen aan stad Geraardsbergen

Provincie geeft standbeeld Cyriel Dellanoit in langdurige bruikleen aan stad Geraardsbergen

Primeur Provincie Oost-Vlaanderen: groepsaankoop 100% groene stroom uit België

Primeur Provincie Oost-Vlaanderen: groepsaankoop 100% groene stroom uit België

Erfgoedredders van basisschool Sint-Vincent in Deftinge planten vredesboom

Erfgoedredders van basisschool Sint-Vincent in Deftinge planten vredesboom

donderdag 28 november 2019 om 9 uur in Deftinge (Lierde)

Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Zulte realiseren samen deel van fietssnelweg F7

Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Zulte realiseren samen deel van fietssnelweg F7

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent