Skip to Content
Preview: Provincie Oost-Vlaanderen lanceert samen met Gent en Deinze een nieuwe fietsrouteplanner

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert samen met Gent en Deinze een nieuwe fietsrouteplanner

fietsrouteplanner voor functionele verplaatsingen

PFAS-vervuiling op de PAULO-site in Gent

Risico's voor omgeving zeer beperkt

Ook in 2022 steunt de Provincie detailhandel, middenstand en horeca

Ook in 2022 steunt de Provincie detailhandel, middenstand en horeca

14 lokale besturen en 9 detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen ontvangen subsidie

Europa Direct Oost-Vlaanderen gaat virtueel met online spel Geoguessr

Europa Direct Oost-Vlaanderen gaat virtueel met online spel Geoguessr

Provincie huldigt vier verdienstelijke Oost-Vlamingen

Provincie huldigt vier verdienstelijke Oost-Vlamingen

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 145 000 EUR subsidies aan lokale besturen voor onderhoud fietssnelwegen

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 145 000 EUR subsidies aan lokale besturen voor onderhoud fietssnelwegen

Provincie verzamelt enten bekende treurbeuk protestantse kerkhof Korsele (Horebeke)

Provincie verzamelt enten bekende treurbeuk protestantse kerkhof Korsele (Horebeke)

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert brochure ‘Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?’

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert brochure ‘Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?’

Provincie Oost-Vlaanderen geeft in totaal 98 750 EUR subsidies aan vier innovatieve landbouwprojecten

Provincie Oost-Vlaanderen geeft in totaal 98 750 EUR subsidies aan vier innovatieve landbouwprojecten

Thema 'lokaal kopen en genieten' wordt verlengd voor subsidies 2022

Provincie financiert Oost-Vlaamse natuurverenigingen bij aankoop van 53 ha waardevolle natuur

Provincie financiert Oost-Vlaamse natuurverenigingen bij aankoop van 53 ha waardevolle natuur

Fietsgebruik op Oost-Vlaamse fietssnelwegen neemt sterk toe

Fietsgebruik op Oost-Vlaamse fietssnelwegen neemt sterk toe

Route42 wordt Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen 2021

Route42 wordt Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen 2021

2de & 3de plaats voor bibliotheken Eeklo en Maldegem

Uitreiking prijzen Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen 2021

persmoment op maandag 20 december 2021 om 13.30 uur

Meer
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent