Preview: 30ste Erfgoedsprokkel gewijd aan Sint-Corneliuskerk in Aalter

30ste Erfgoedsprokkel gewijd aan Sint-Corneliuskerk in Aalter

Zaterdag 19 september 2020 stelt de Provincie Oost-Vlaanderen haar 30ste Erfgoedsprokkel voor. Deze plaatst de Sint-Corneliuskerk in Aalter in de schijnwerpers. De kerk, met een geschiedenis van meer dan tien eeuwen, herbergt talrijke merkwaardige kunstzinnige objecten.

Oost-Vlaamse provinciale domeinen ondersteunen cultuursector en verenigingsleven met infrastructuur

Oost-Vlaamse provinciale domeinen ondersteunen cultuursector en verenigingsleven met infrastructuur

Waarschootstof en Fonteintjesmolen winnen eerste provinciale prijs onroerend erfgoed

Waarschootstof en Fonteintjesmolen winnen eerste provinciale prijs onroerend erfgoed

Nieuw en uniek dodehoekspeeltuig in provinciaal domein Puyenbroeck

Nieuw en uniek dodehoekspeeltuig in provinciaal domein Puyenbroeck

Provincie Oost-Vlaanderen laat klimaatadaptatieplan voor het Waasland opmaken

Provincie Oost-Vlaanderen laat klimaatadaptatieplan voor het Waasland opmaken

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Provincie lanceert twee nieuwe wandelingen in Oudenaarde

Provincie lanceert twee nieuwe wandelingen in Oudenaarde

Baanbrekende virtuele toepassingen in Ename op Open Monumentendag

Baanbrekende virtuele toepassingen in Ename op Open Monumentendag

zondag 13 september 2020

Provincie lanceert oproep voor circulaire ketenprojecten

Provincie lanceert oproep voor circulaire ketenprojecten

Indienen tot 20 november 2020

Provincie Oost-Vlaanderen pakt uit met een mooi, coronabestendig programma op Open Monumentendag

Provincie Oost-Vlaanderen pakt uit met een mooi, coronabestendig programma op Open Monumentendag

zondag 13 september 2020

Vernieuwd netwerk van Oost-Vlaamse bezoekboerderijen van start

Vernieuwd netwerk van Oost-Vlaamse bezoekboerderijen van start

Werken van start aan stuk fietssnelweg F7 langs de spoorlijn Gent-Kortrijk, tussen de Karrestraat en de Beekstraat in Deinze

Werken van start aan stuk fietssnelweg F7 langs de spoorlijn Gent-Kortrijk, tussen de Karrestraat en de Beekstraat in Deinze

Gouverneur als bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie

Gouverneur als bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie

Taken en bevoegdheden

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent