Subsidies van de Provincie helpen Oost-Vlaamse leerlingen aan een succesvolle schoolcarrière

Te veel leerlingen verlaten de schoolbanken zonder diploma. Provincie Oost-Vlaanderen blijft bij de betere leerlingen van de klas, de stijgende trend verloopt trager dan in de andere provincies. Toch stellen we vast dat één op tien Oost-Vlaamse schoolverlaters weinig kansen heeft op de arbeidsmarkt en in het hoger onderwijs. Met de subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen kunnen scholen nieuwe methodieken uitproberen en het schoolteam sterker maken. De subsidies dagen de scholen uit om netoverstijgend samen te werken en successen uit de praktijk te delen met andere scholen uit de Provincie.

Riebe Roegiers van VBS Bijenkorf uit Sleidinge wint Europese tekenwedstrijd

Riebe Roegiers van VBS Bijenkorf uit Sleidinge wint Europese tekenwedstrijd

Provincie verrast winnaar en zijn klas

Persmededeling - zwembad Puyenbroeck blijft nog dicht tot en met vrijdag 21 juni

Erfgoedredders: eerste resultaten coaching van leerkrachten door Provincie

Erfgoedredders: eerste resultaten coaching van leerkrachten door Provincie

Gemeentelijke Feitenfiche detailhandel

Gemeentelijke Feitenfiche detailhandel

Update relevante cijfers detailhandel per gemeente

Kruip in de huid van een archeoloog tijdens de Archeologiedagen!

Nieuwe Erfgoedsprokkel Bassevelde

Nieuwe Erfgoedsprokkel Bassevelde

Provinciale toeleg voor heraanleg trage weg in Oordegem

De SODA-games van Provincie Oost-Vlaanderen

Slotconferentie Interreg Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland

Slotconferentie Interreg Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland

60 GIP-adviseurs ontvangen erkenning

Provincie Oost-Vlaanderen investeert 25 jaar in Natuur- en Milieueducatie

Provincie Oost-Vlaanderen investeert 25 jaar in Natuur- en Milieueducatie

Groepsaankoop Zonnepanelen van Provincie Oost-Vlaanderen levert gemiddeld 35,9% korting op

Klas L6 van Sint-Lodewijk in Beveren is Sterrenklas

Klas L6 van Sint-Lodewijk in Beveren is Sterrenklas

Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent