Skip to Content
Preview: Publieke raadpleging over startnota Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) energiehubt Balgerhoeke

Publieke raadpleging over startnota Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) energiehubt Balgerhoeke

Van maandag 16 mei tot en met donderdag 14 juli 2022 organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. de stad Eeklo de raadpleging over de startnota voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) EHUBt Balgerhoeke. Het doel is om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren met als bijkomende functie een energiehubt of EHUBt.

Iedereen is welkom op de participatiemarkt op donderdag 2 juni 2022.

Proef het verhaal van Oost-Vlaamse producten van 14 tot 22 mei 2022

Proef het verhaal van Oost-Vlaamse producten van 14 tot 22 mei 2022

Provincie lanceert spaarkaartactie korte keten

Tienduizenden jaren oude mammoetbeenderen uit Berlare arriveren in Ename

Tienduizenden jaren oude mammoetbeenderen uit Berlare arriveren in Ename

Provincie Oost-Vlaanderen zet in op biodiverse poelen

Provincie Oost-Vlaanderen zet in op biodiverse poelen

Natuurstudie brengt bestaande en toekomstige poelen in beeld in Gavere, Melle, Oosterzele

Provinciebestuur zet kerntaken als waterloopbeheerder in de kijker

Provinciebestuur zet kerntaken als waterloopbeheerder in de kijker

Infodag voor toekomstige politie-inspecteurs in Oost-Vlaanderen

Infodag voor toekomstige politie-inspecteurs in Oost-Vlaanderen

zondag 15 mei 2022 van 10 tot 15.30 uur

Archeocentrum Velzeke maakt nieuwe expo over luchtvaartarcheologie bekend

Archeocentrum Velzeke maakt nieuwe expo over luchtvaartarcheologie bekend

Eerste overzichtstentoonstelling over luchtvaartarcheologie in Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen start dit najaar onderzoeksproject over ondergedoken waterplanten in stromende waterlopen

Provincie Oost-Vlaanderen start dit najaar onderzoeksproject over ondergedoken waterplanten in stromende waterlopen

In samenwerking met UGent en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)

Jacques Roggebrug geplaatst over Volhardingslaan in Deinze op de fietssnelweg F7 Gent-Kortrijk

Jacques Roggebrug geplaatst over Volhardingslaan in Deinze op de fietssnelweg F7 Gent-Kortrijk

Provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor nog meer bloemenpracht tijdens de Floraliën

Provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor nog meer bloemenpracht tijdens de Floraliën

van 29 april t.e.m. 8 mei 2022

Toren-breed. Samen kerken nieuw gebruiken

Toren-breed. Samen kerken nieuw gebruiken

Ontmoetingsdag burgemeesters en algemeen directeurs Oost-Vlaamse steden en gemeenten

Ontmoetingsdag burgemeesters en algemeen directeurs Oost-Vlaamse steden en gemeenten

vrijdag 22 april 2022

Vlaamse Molendag: Ook Oost-Vlaamse molens doen mee!

Vlaamse Molendag: Ook Oost-Vlaamse molens doen mee!

zondag 24 april 2022

Meer
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent