Preview: Wie wordt de Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen 2021?

Wie wordt de Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen 2021?

Ook in 2021 organiseert het Infopunt Europa Direct van de Provincie Oost-Vlaanderen de wedstrijd 'Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen'. De Provincie wil zo, samen met Oost-Vlaamse bibliotheken, de  betrokkenheid van haar inwoners bij Europa vergroten.

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt nieuwe lichting Energieambassadeurs

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt nieuwe lichting Energieambassadeurs

Project Dorp Dynamiek inspireert gemeenten en burgers

Project Dorp Dynamiek inspireert gemeenten en burgers

Tweede virtuele infodag Politieschool Oost-Vlaanderen (PAULO)

Tweede virtuele infodag Politieschool Oost-Vlaanderen (PAULO)

Zondag 25 april van 9 tot 17.30 uur

S-Circel: Duurzame jobs dankzij de groeiende circulaire economie

S-Circel: Duurzame jobs dankzij de groeiende circulaire economie

Richtpunt campus Oudenaarde en Febelhair op zoek naar kapper van 2030

Richtpunt campus Oudenaarde en Febelhair op zoek naar kapper van 2030

Provincie installeert de droogtemeters voor CurieuzeNeuzen in de Tuin

Provincie installeert de droogtemeters voor CurieuzeNeuzen in de Tuin

Project Florient onthult: 40% van de plantenrijkdom verdwenen

Project Florient onthult: 40% van de plantenrijkdom verdwenen

Rondreizende tentoonstelling en zoektocht ‘Florient Express: twee eeuwen Oost-Vlaamse flora’

Eerste Erfgoedkruimel laat gezinnen met kinderen de Huysmanhoeve ontdekken

Eerste Erfgoedkruimel laat gezinnen met kinderen de Huysmanhoeve ontdekken

Bouw fietsbrug over Volhardingslaan in Deinze gaat van start

Bouw fietsbrug over Volhardingslaan in Deinze gaat van start

Licht op groen voor aanleg fietssnelweg F423 tussen Kaprijke en Assenede

Licht op groen voor aanleg fietssnelweg F423 tussen Kaprijke en Assenede

Ontdek de duinen van Heusden met nieuwe Erfgoedsprokkel van de Provincie

Ontdek de duinen van Heusden met nieuwe Erfgoedsprokkel van de Provincie

Europa Direct Oost-Vlaanderen lanceert nieuwe podcastreeks Europa! Hoezo?

Europa Direct Oost-Vlaanderen lanceert nieuwe podcastreeks Europa! Hoezo?

Dé Europese podcast met Freek Braeckman, Pascal Braeckman en Machteld Boussemaere te beluisteren vanaf woensdag 24 maart

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent