Preview: Provinciale Hospicebossen in Nazareth breiden uit met 5 600 jonge bomen

Provinciale Hospicebossen in Nazareth breiden uit met 5 600 jonge bomen

Boomplantactie op 22 en 23 november 2019

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Eeklo

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Eeklo

26 november 2019

Provinciaal centrum De Boerekreek behaalt voor de 2de maal op rij Equilabel

Provinciaal centrum De Boerekreek behaalt voor de 2de maal op rij Equilabel

Samen naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek

Samen naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek

Nieuwe publicatie puzzelt aan meer kwaliteit in het Oost-Vlaamse landbouw-landschap

Nieuwe publicatie puzzelt aan meer kwaliteit in het Oost-Vlaamse landbouw-landschap

Provinciaal domein Puyenbroeck rijft kwaliteitslabels bijeen

Provinciaal domein Puyenbroeck rijft kwaliteitslabels bijeen

Primeur op nieuwe tentoonstelling 'Landschap door.grond’ in Velzeke

Primeur op nieuwe tentoonstelling 'Landschap door.grond’ in Velzeke

Het Oost-Vlaamse windlandschap langs de E40 krijgt vorm: aanvragen voor 3 windturbines

Het Oost-Vlaamse windlandschap langs de E40 krijgt vorm: aanvragen voor 3 windturbines

3 infomarkten voor omwonenden op 19, 20 en 21 november 2019

Toekomstvisie 'duurzame warmte' voor Eeklo

Toekomstvisie 'duurzame warmte' voor Eeklo

Paardje Djapa geniet van mooi pensioen op Provinciaal domein De Brielmeersen

Paardje Djapa geniet van mooi pensioen op Provinciaal domein De Brielmeersen

Provincie verkoopt oude pony's en paardjes niet meer

Provinciale toelages voor functionele verlichting langs wegen voor fietsverkeer

Akkoord over toekomst Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode

Akkoord over toekomst Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode

Diyanara Delvoye en Lex Vandenbossche winnaars zoektocht 'De kartuizers in de jaren stillekes'

Diyanara Delvoye en Lex Vandenbossche winnaars zoektocht 'De kartuizers in de jaren stillekes'

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent