Preview: Opnieuw otter waargenomen in het Oost-Vlaamse Berlare

Opnieuw otter waargenomen in het Oost-Vlaamse Berlare

Op 13 oktober 2020 werd met een wildcamera een otter waargenomen in de reservaatzone Donkmeer in het Oost-Vlaamse Berlare. Het dier liep voor de camera op een perceel dat eigendom is van de Provincie Oost-Vlaanderen. Natuurvereniging vzw Durme staat in voor het beheer van dit natuurreservaat.

Gesneuvelde Vollanderboom Zottegem leeft verder in honderd stekjes

Gesneuvelde Vollanderboom Zottegem leeft verder in honderd stekjes

'HATSJOE… Gezondheid! Over gezondheid, hygiëne en pandemieën in de Romeinse tijd’

'HATSJOE… Gezondheid! Over gezondheid, hygiëne en pandemieën in de Romeinse tijd’

Nieuwe rondleiding in Archeocentrum Velzeke

Infomarkt toekomstvisie 'de Donk' in Berlare

Infomarkt toekomstvisie 'de Donk' in Berlare

zaterdag 17 oktober 2020 van 10 tot 13 uur

Fietstellingen op fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) tonen opmerkelijke stijging in fietsverkeer

Fietstellingen op fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) tonen opmerkelijke stijging in fietsverkeer

Investeringen lonen

Provincie zet Sint-Dionysiuskerk van Serskamp in de schijnwerpers met Erfgoedsprokkel

Provincie zet Sint-Dionysiuskerk van Serskamp in de schijnwerpers met Erfgoedsprokkel

Fototentoonstelling ‘Bos in beeld’ met foto’s van Ludo Goossens in Het Leen in Eeklo

Fototentoonstelling ‘Bos in beeld’ met foto’s van Ludo Goossens in Het Leen in Eeklo

tot en met 6 december

Oost-Vlaamse provinciale domeinen tevreden over zomerseizoen

FairTradeProvincie Oost-Vlaanderen doet mee aan Week van de Fair Trade

FairTradeProvincie Oost-Vlaanderen doet mee aan Week van de Fair Trade

Ontdek de Oost-Vlaamse natuur tijdens de Week van het Bos

Ontdek de Oost-Vlaamse natuur tijdens de Week van het Bos

11 tot 18 oktober 2020

Het Parkbos boomt!

Het Parkbos boomt!

Projectpartners engageren zich voor verdere uitbouw Parkbos

Derde editie van de Archeologiedagen in Oost-Vlaanderen biedt voor elk wat wils

Derde editie van de Archeologiedagen in Oost-Vlaanderen biedt voor elk wat wils

9 tot en met 11 oktober 2020

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent