Skip to Content
Preview: Akkoord over een nieuw traject voor de Zuidelijke Havenring

Akkoord over een nieuw traject voor de Zuidelijke Havenring

Om het noorden van Gent en de haven North Sea Port veiliger en beter bereikbaar te maken, moeten de komende jaren bruggen, wegen en kruisingen worden aangepast. Een studie onderzocht de ingrepen die nodig zijn tussen de R4 Oost in Oostakker, rond het Grootdok en de R4 West in Wondelgem. Vijf instanties zijn bereid om de ingrepen uit te voeren of verder te onderzoeken.

Zeker is dat het het doorgaand verkeer wordt verlegd van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan.

Politieschool Oost-Vlaanderen leert sporenbewust optreden met 3D en VR

Politieschool Oost-Vlaanderen leert sporenbewust optreden met 3D en VR

Provincie Oost-Vlaanderen laat klanten groepsaankoop niet in de steek

"We streven naar een zo goed mogelijke oplossing."

Nieuwe stap in samenwerking North Sea Port District

Nieuwe stap in samenwerking North Sea Port District

Energieambassadeurs werken mee aan een duurzame energietransitie!

Energieambassadeurs werken mee aan een duurzame energietransitie!

Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en 12 Wase gemeenten geven de regionale energietransitie een plek

Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en 12 Wase gemeenten geven de regionale energietransitie een plek

Energielandschap 2050 Waasland

Virtuele infodag Politieschool Oost-Vlaanderen (PAULO)

Virtuele infodag Politieschool Oost-Vlaanderen (PAULO)

zondag 5 december van 9 tot 16 uur

Provincie plant nieuwe bosrand langs de provinciale Hospicebossen

Provincie plant nieuwe bosrand langs de provinciale Hospicebossen

Start werken aanleg fietssnelweg F423 tussen Kaprijke en Assenede

Start werken aanleg fietssnelweg F423 tussen Kaprijke en Assenede

Vlaamse provincies en Brussels Gewest lanceren samen vernieuwde website over fietssnelwegen

Vlaamse provincies en Brussels Gewest lanceren samen vernieuwde website over fietssnelwegen

Alle fietssnelwegeninfo op één website met routeplanner

Fietssnelweg Dendermonde: opening fietstunnel Hofstraat en fietsbrug Dender

Fietssnelweg Dendermonde: opening fietstunnel Hofstraat en fietsbrug Dender

Pop-ups in leegstaande handelspanden in vijf Oost-Vlaamse gemeenten

Pop-ups in leegstaande handelspanden in vijf Oost-Vlaamse gemeenten

Stalen fietsbrug werkt missing link op F7 in Deinze weg

Stalen fietsbrug werkt missing link op F7 in Deinze weg

Meer
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent