Skip to Content

Provincie investeert in fietsbrug over Watersportbaan in Gent

De Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen aanmoedigen om vaker voor de fiets te kiezen. Daarom ondersteunt het bestuur steden en gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. Dit is ook zo bij de fietsbrug die de stad Gent aanlegt over de Watersportbaan. De brug zal een belangrijk onderdeel vormen van de fietssnelweg F400. Dankzij de brug kunnen in de toekomst dagelijks meer dan 3000 fietsers en voetgangers veilig de Watersportbaan oversteken. 

Werken op fietssnelweg F423 Kaprijke-Assenede worden hervat

Werken op fietssnelweg F423 Kaprijke-Assenede worden hervat

Schelde Delta gaat voor UNESCO Geopark erkenning

Schelde Delta gaat voor UNESCO Geopark erkenning

Provincie subsidieert 18 toeristische evenementen in 2023

Stroombos aangeplant op provinciaal domein Nieuwdonk

Stroombos aangeplant op provinciaal domein Nieuwdonk

Provincie financiert Oost-Vlaamse natuurverenigingen bij aankoop van 48 ha waardevolle natuur in 2022

Provincie financiert Oost-Vlaamse natuurverenigingen bij aankoop van 48 ha waardevolle natuur in 2022

Provincie en Volterra laten groene wind door het Meetjesland waaien

Provincie en Volterra laten groene wind door het Meetjesland waaien

Scheepswerven Baasrode bewaart kennis met nieuw boek van scheepsbouwer Maurice Kaak

Scheepswerven Baasrode bewaart kennis met nieuw boek van scheepsbouwer Maurice Kaak

Provincie Oost-Vlaanderen als eerste Belgische overheid een ‘Great Place to Work’

Provincie Oost-Vlaanderen als eerste Belgische overheid een ‘Great Place to Work’

Muziekcentrum De Bijloke wint Erfgoedprijs 2022 van Provincie Oost-Vlaanderen

Muziekcentrum De Bijloke wint Erfgoedprijs 2022 van Provincie Oost-Vlaanderen

Oproep vorming nieuwe LEADER-gebieden en lokale actiegroepen

Oproep vorming nieuwe LEADER-gebieden en lokale actiegroepen

Bouw fietsbrug F4 over Vijfstraten in Sint-Niklaas van start

Bouw fietsbrug F4 over Vijfstraten in Sint-Niklaas van start

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Eeklo

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Eeklo

Meer
Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent