Skip to Content
Preview: Fietssnelweg F7 heeft stevig aandeel in switch naar de fiets

Fietssnelweg F7 heeft stevig aandeel in switch naar de fiets

De gebruikers van de F7 zijn erg tevreden over de fietssnelweg tussen Gent en Kortrijk. De grote meerderheid (80%) geeft aan dat de fietssnelweg aan hun verwachtingen voldoet. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Provincie Oost-Vlaanderen liet uitvoeren bij de gebruikers van de F7. In een parallel onderzoek peilde de Provincie bij een representatieve groep Oost-Vlamingen naar het gebruik en de beleving van het totale fietssnelwegennetwerk in onze provincie. Daaruit blijkt dat vooral de kwaliteit van het wegdek en de veiligheid van de fietssnelwegen de Oost-Vlamingen weten te bekoren. De resultaten van de onderzoeken bevestigen het belang van de fietssnelwegen om meer mensen voor de fiets te doen kiezen.

Provincie moedigt duurzame renovatie aan met warmtescans van 1 000 gevels

Provincie moedigt duurzame renovatie aan met warmtescans van 1 000 gevels

Provincie Oost-Vlaanderen realiseert 10 procent uitbreiding bos- en natuurgebieden

Provincie, stad Dendermonde en VPK werken samen om lokale energie te verduurzamen

PAULO vindt extra lesruimte op campus CVO Groeipunt Wetteren

PAULO vindt extra lesruimte op campus CVO Groeipunt Wetteren

Volgende fase in onderzoek Noord-Zuidverbinding Wetteren

Het Leen viert jubileumjaar met tal van activiteiten

Het Leen viert jubileumjaar met tal van activiteiten

Provinciaal domein bestaat 50 jaar

Caesarfeesten in Velzeke tijdens Open Monumentenweekend

Caesarfeesten in Velzeke tijdens Open Monumentenweekend

Op 9 en 10 september

Provincie ondersteunt circulaire ketenprojecten met 224 600 EUR

Subsidies voor negen projecten die de Oost-Vlaamse circulaire economie bevorderen

Provincie bestrijdt wateroverlast Gauwstraatbeek en Kleine Pismolenbeek in Bazel (Kruibeke)

Nieuwe webtool Europa Direct maakt Oost-Vlaming wegwijs in Europese thema’s

Provincie ondersteunt sociaal ondernemerschap met 212 985 EUR

Negen innovatieve projecten ontvangen subsidies

Provincie huldigt vier verdienstelijke Oost-Vlamingen

Provincie huldigt vier verdienstelijke Oost-Vlamingen

Meer
Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent