Preview: Provincie lanceert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Provincie lanceert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Ook gratis nestkasten en bloemenzaad te verkrijgen

Provincie geeft 91 400 EUR aan projecten die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking tussen sociale en reguliere economie ondernemingen

Provincie geeft 91 400 EUR aan projecten die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking tussen sociale en reguliere economie ondernemingen

Provincie lanceert oproep voor indienen van Provinciale Plattelandsprojecten en LEADER-projecten

Provincie lanceert oproep voor indienen van Provinciale Plattelandsprojecten en LEADER-projecten

Meer dan 3 miljoen EUR om de leefkwaliteit van het Oost-Vlaamse platteland te verbeteren

Europees ludiek jaaroverzicht met Europaprofessor Hendrik Vos en vrt-journalist Rob Heirbaut

Europees ludiek jaaroverzicht met Europaprofessor Hendrik Vos en vrt-journalist Rob Heirbaut

Opnieuw groot succes met uitverkochte zaal!

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert achtste groepsaankoop groene stroom en aardgas

Nieuwe provincieraad Oost-Vlaanderen zetelde voor het eerst met 36 raadsleden

Nieuwe provincieraad Oost-Vlaanderen zetelde voor het eerst met 36 raadsleden

Provincie registreert bijna 87 000 fietsverplaatsingen tijdens de Fietstelweek in september

Provincie registreert bijna 87 000 fietsverplaatsingen tijdens de Fietstelweek in september

Meer dan 10 000 fietsers zijn geteld in Lokeren, Deinze en Aalst.

Provincie Oost-Vlaanderen en 9 dendergemeenten winnen Vlaamse Planningsprijs 2018 voor Energielandschap Denderland

Provincie Oost-Vlaanderen en 9 dendergemeenten winnen Vlaamse Planningsprijs 2018 voor Energielandschap Denderland

BMX-parcours van topniveau in provinciaal sportcentrum Puyenbroeck in Wachtebeke wordt vaste trainingsstek voor Oost-Vlaamse BMX-clubs

BMX-parcours van topniveau in provinciaal sportcentrum Puyenbroeck in Wachtebeke wordt vaste trainingsstek voor Oost-Vlaamse BMX-clubs

Zeven Oost-Vlaamse erfgoedprojecten krijgen samen 44 260 EUR voor het herwaarderen van Oost-Vlaams onroerend erfgoed

Zeven Oost-Vlaamse erfgoedprojecten krijgen samen 44 260 EUR voor het herwaarderen van Oost-Vlaams onroerend erfgoed

Scheepswerven Baasrode volledig in provinciaal beheer

Scheepswerven Baasrode volledig in provinciaal beheer

Provincie geeft 63 390 EUR voor projecten duurzame mobiliteit van 9 Oost-Vlaamse scholen

Provincie geeft 75 000 EUR aan 11 toeristische evenementen die plaatsvinden in 2019

Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.503.576 inwoners*, 2.982 km², 65 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2018Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent