Preview: Op zoek naar de handelskern van de toekomst

Op zoek naar de handelskern van de toekomst

Met steun van EFRO lanceren Provincie Oost-Vlaanderen en Unizo Oost-Vlaanderen het project ‘Lokaal 3D’. In vijf cases gaan ze samen met lokale besturen op zoek naar de handelskern van de toekomst. Die toekomst wordt slim, want beleidskeuzes zullen steeds meer gebaseerd zijn op sterk verzamelde en correct geanalyseerde gegevens. Het project moet resulteren in een draaiboek dat alle lokale besturen kunnen gebruiken om hun handelskernen op een slimme manier te versterken en toekomstbestendig te maken.

Provincie zet schouders onder burgeronderzoek Curieuzeneuzen in de Tuin

Provincie zet schouders onder burgeronderzoek Curieuzeneuzen in de Tuin

140 000 EUR extra coronasteun voor regisseurs sociale economie

Provincie beschermt bestuivers met bestrijding Aziatische hoornaar

Provincie beschermt bestuivers met bestrijding Aziatische hoornaar

Oost-Vlaams klimaatfonds financiert vernieuwende klimaatprojecten

Oost-Vlaams klimaatfonds financiert vernieuwende klimaatprojecten

Oude industriesite Sint-Niklaas wordt broedplaats circulaire en sociale economie

Oude industriesite Sint-Niklaas wordt broedplaats circulaire en sociale economie

Nieuw bosloket ondersteunt Oost-Vlaamse steden en gemeenten voor meer bos

Nieuw bosloket ondersteunt Oost-Vlaamse steden en gemeenten voor meer bos

Provincie huldigt vier verdienstelijke Oost-Vlamingen

Provincie huldigt vier verdienstelijke Oost-Vlamingen

225 000 EUR subsidie voor ZorgLab Aalst stimuleert zorgeconomie

225 000 EUR subsidie voor ZorgLab Aalst stimuleert zorgeconomie

Restafval wordt nieuw product: 90 000 EUR voor circulaire ketenprojecten

Restafval wordt nieuw product: 90 000 EUR voor circulaire ketenprojecten

Ministers en provincie slaan handen in elkaar om ruimtelijke uitdagingen in de Dendervallei aan te pakken

Ministers en provincie slaan handen in elkaar om ruimtelijke uitdagingen in de Dendervallei aan te pakken

Nieuwe hondenlosloopweide aan provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare

Nieuwe hondenlosloopweide aan provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare

Provincie geeft 119 985 EUR subsidie voor hefboomprojecten sociaal ondernemerschap

Provincie geeft 119 985 EUR subsidie voor hefboomprojecten sociaal ondernemerschap

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent