Preview: Provincie Oost-Vlaanderen maakt zomeraanbod toegankelijker voor mensen met autisme

Provincie Oost-Vlaanderen maakt zomeraanbod toegankelijker voor mensen met autisme

De Provincie heeft deze zomer een mooi aanbod aan activiteiten voor jong en oud in haar domeinen, erfgoedsites en (natuur- en milieu)-educatieve centra. 

Dit jaar wil de Provincie dit zomeraanbod toegankelijk maken voor mensen met autisme door het online ter beschikking stellen van visuele stappenplannen en het sensibiliseren van haar personeel.

Mensen met autisme hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid. Wanneer zij op reis of daguitstap gaan, valt deze structuur echter vaak volledig weg. Door het vrijetijdsaanbod toegankelijk, gestructureerd, begrijpbaar en prikkelarm te maken, kunnen ook mensen met autisme er volop van genieten.

Provinciaal domein Het Leen in Eeklo ontvangt label ‘Green Key’

Provinciaal domein Het Leen in Eeklo ontvangt label ‘Green Key’

Schatten van Vlieg: Provincie Oost-Vlaanderen biedt 7 zoektochten aan deze zomer

Schatten van Vlieg: Provincie Oost-Vlaanderen biedt 7 zoektochten aan deze zomer

Nieuwe directeur voor Richtpunt Campus Eeklo

Huidige directeur aan de slag als coördinator secundair onderwijs

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert nieuwe brochure 'vrijetijdsaanbod voor gezinnen'

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert nieuwe brochure 'vrijetijdsaanbod voor gezinnen'

Provincie geeft startsein voor uitbouw van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen

Provincie geeft startsein voor uitbouw van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen

Oproep 'Circulaire gemeente Oost-Vlaanderen 2020'

Zomerse activiteiten voor de hele familie in de Oost-Vlaamse provinciale domeinen

Zomerse activiteiten voor de hele familie in de Oost-Vlaamse provinciale domeinen

Provincie Oost-Vlaanderen en stad Eeklo gaan resoluut voor hernieuwbare energie

Provincie Oost-Vlaanderen en stad Eeklo gaan resoluut voor hernieuwbare energie

Provincie realiseert missing link ‘Warandelaan – Ertbrug’ in Wetteren op fietssnelwegen F2/F44 Gent – Wetteren – Aalst/Dendermonde

Provincie realiseert missing link ‘Warandelaan – Ertbrug’ in Wetteren op fietssnelwegen F2/F44 Gent – Wetteren – Aalst/Dendermonde

Groepsaankoop om erfgoed in de watten te leggen

Groepsaankoop om erfgoed in de watten te leggen

Neem deel tot en met 31 juli 2020

Nieuw deel fietssnelweg F41 (Zelzate-Antwerpen) in de Gentse haven ter hoogte van het Kloosterbos officieel geopend

Nieuw deel fietssnelweg F41 (Zelzate-Antwerpen) in de Gentse haven ter hoogte van het Kloosterbos officieel geopend

Nieuwe gemeentelijke feitenfiches detailhandel

Nieuwe gemeentelijke feitenfiches detailhandel

Nulmeting corona-impact

Gemeenten en provincies uit grensoverschrijdend havengebied zetten samen schouders onder 'North Sea Port District'

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent