Preview: Akkoord over toekomst Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode

Akkoord over toekomst Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode

Op het historische stadhuis van Dendermonde werd maandag 21 oktober de kaderovereenkomst ondertekend die vorm geeft aan de verdere samenwerking tussen de vier partners op de erfgoedsite: de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde, de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode en de vzw School voor Scheepsmodelbouw. 

Diyanara Delvoye en Lex Vandenbossche winnaars zoektocht 'De kartuizers in de jaren stillekes'

Diyanara Delvoye en Lex Vandenbossche winnaars zoektocht 'De kartuizers in de jaren stillekes'

Provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port realiseren samen deel van de fietssnelweg in Langerbruggestraat

Provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port realiseren samen deel van de fietssnelweg in Langerbruggestraat

Oost-Vlaamse Erfgoedredders op pad in Melle en Stekene

Oost-Vlaamse Erfgoedredders op pad in Melle en Stekene

Provinciaal domein Het Leen in Eeklo opent vernieuwd bosinfocentrum

Provinciaal domein Het Leen in Eeklo opent vernieuwd bosinfocentrum

Veilig op de fiets dankzij Schoolroutekaart Wortegem-Petegem

Veilig op de fiets dankzij Schoolroutekaart Wortegem-Petegem

Aftellen naar heropening binnenbaden Puyenbroeck

Aftellen naar heropening binnenbaden Puyenbroeck

zaterdag 19 oktober

Europese avondlezingen: De Europese Unie in een turbulente wereld

Europese avondlezingen: De Europese Unie in een turbulente wereld

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Oudenaarde, Gent en Eeklo

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Oudenaarde, Gent en Eeklo

15 en 22 oktober, 26 november 2019

Provincie Oost-Vlaanderen plaatst lichtbakens op fietssnelweg F45 Ruien en F421 Ronse

Provincie Oost-Vlaanderen plaatst lichtbakens op fietssnelweg F45 Ruien en F421 Ronse

Provinciale toelage voor tragewegenkaarten in Sint-Niklaas, heraanleg trage weg in Brakel en functionele verlichting in Wachtebeke

Participatiemoment Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan is een groot succes

Participatiemoment Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan is een groot succes

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert faire boerenmarkt tijdens Week van de Fair Trade

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert faire boerenmarkt tijdens Week van de Fair Trade

donderdag 10 oktober 2019

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent