Preview: Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt erkende dierenasielen en opvangcentra wilde dieren

Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt erkende dierenasielen en opvangcentra wilde dieren

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuw subsidiereglement voor erkende dierenasielen en opvangcentra voor wilde dieren.

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt bezoekboerderijen voor het netwerk Beleef de boerderij

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt bezoekboerderijen voor het netwerk Beleef de boerderij

Provincie Oost-Vlaanderen start proeftuin voor ecologisch moestuinieren

Provincie Oost-Vlaanderen start proeftuin voor ecologisch moestuinieren

Aanleg op vrijdag 14 februari om 10 uur

Groepsaankoop 100% Belgische groene stroom is een groot succes

Groepsaankoop 100% Belgische groene stroom is een groot succes

Energiefactuur van Oost-Vlaams gezin kan gemiddeld 477 EUR goedkoper

Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers en imkers bestelden massaal bomen en struiken, bloemenzaad en nestkasten

Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers en imkers bestelden massaal bomen en struiken, bloemenzaad en nestkasten

16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten maken werk van een klimaatneutraal patrimonium

16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten maken werk van een klimaatneutraal patrimonium

Provinciale domeinen Oost-Vlaanderen gesloten zaterdagavond tot dinsdagmorgen wegens stormweer

Provinciale domeinen Oost-Vlaanderen gesloten zaterdagavond tot dinsdagmorgen wegens stormweer

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor samenwerking tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor samenwerking tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen

Provinciale toelage voor heraanleg en heropening trage wegen in Lebbeke

Doe mee aan de Week van de Korte Keten van 6 tot 14 juni 2020

Doe mee aan de Week van de Korte Keten van 6 tot 14 juni 2020

Inspiratiemoment op donderdag 20 februari 2020

Provinciale scholen winnen goud en brons op The Hair Games

Provinciale scholen winnen goud en brons op The Hair Games

Provincie Oost-Vlaanderen verleent projectsubsidies om lokale detailhandel en horeca te ondersteunen

Veilig, comfortabel en snel met de fiets naar het werk in de Gentse haven

Veilig, comfortabel en snel met de fiets naar het werk in de Gentse haven

Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent