Skip to Content

Groepsaankoop 100% groene stroom is een groot succes

Energiefactuur van Oost-Vlaams gezin kan gemiddeld 367 EUR goedkoper

De veiling van de groepsaankoop groene stroom en aardgas telde een groot aantal geïnteresseerden. Tijdens de veiling van de Provincie Oost- Vlaanderen op 5 februari brachten energieleveranciers Mega en ENGIE Electrabel het beste bod uit.

"Door 50 000 deelnemers samen te brengen voor de veiling, kon een mooie groepskorting bedongen worden. Wij zijn blij dat we de Oost-Vlamingen een groen energiecontract kunnen aanleveren aan een scherpe prijs met uitstekende service. Dat groene stroom niet duurder hoeft te zijn dan grijze stroom, wordt nogmaals aangetoond met deze campagne.”

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050, het is dus belangrijk dat burgers investeren in stroom afkomstig uit 100% hernieuwbare energiebronnen. Producenten zullen echter investeren in meer hernieuwbare energieproductie wanneer er voldoende vraag is. Daarom is het ons doel om de vraag naar groene energie jaarlijks te verhogen. Nog niet ingeschreven? Meedoen en overstappen kan tot en met 30 april 2019.

Resultaten van de veiling

Op dinsdag 5 februari vond de veiling plaats:

  • Voor de combinatie elektriciteit en aardgas met een looptijd van één jaar met vaste tarieven bood Mega voor gezinnen de laagste prijs. Gemiddeld 367 EUR* voordeliger dan gelijke producten van de vijf grotere leveranciers.
  • Voor alleen elektriciteit met een looptijd van één jaar met vaste tarieven zijn de gezinnen gemiddeld 195 EUR* voordeliger uit bij Mega.
  • Bij de veiling voor bedrijven, ook voor een looptijd van één jaar met vaste tarieven, bood ENGIE Electrabel gemiddeld 485 EUR* goedkoper voor de combinatie van elektriciteit en aardgas en 283 EUR* lager voor alleen elektriciteit. Voor deze groepsaankoop schreven 1 800 bedrijven, zelfstandigen en verenigingen zich in.

Uit onderzoek van de VREG ** blijkt dat Vlaamse gezinnen van energieleverancier zouden veranderen als dat een besparing oplevert van gemiddeld 245 EUR. Dit is een groot potentieel voor deze groepsaankoop gezien het veilingsresultaat, met een bedrag van 367 EUR, daar ruim boven ligt. Het concrete verschil zal voor elke deelnemer anders zijn en wordt daarom voor alle inschrijvers individueel berekend.

  Besparing in EUR Besparing in % Verbruik E Verbruik G
Huishouden: Gas & Elektriciteit 367,82 EUR 30% 3 500 kWh 19 000 kWh
Huishouden: Elektriciteit 195,56 EUR 22% 7 000 kWh  
Bedrijven: Gas & Elektriciteit 485,55 EUR 23% 10 500 kWh 30 000 kWh
Bedrijven: Elektriciteit 283,85 EUR 19% 14 500 kWh  

Hoe overstappen?

De deelnemers mogen ten laatste op 15 maart 2019 hun persoonlijk aanbod verwachten en kunnen dan tot en met 30 april 2019 beslissen of ze dat aanbod aanvaarden. De Provincie zorgt voor een probleemloze overstap naar de nieuwe leverancier.

Alsnog meedoen?

Wie zich alsnog wil inschrijven, kan dat doen tot en met 30 april op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop of via het gratis nummer 0800 76 101.

Samen met de gemeenten

De gemeenteloketten die hun inwoners hielpen bij de inschrijvingen, blijven beschikbaar voor uitleg bij het persoonlijk aanbod. Ook wie graag hulp heeft bij de overstap, kan daar terecht. De gemeenten Aalst, Beveren, Hamme, Merelbeke en Sint-Niklaas schreven de meeste gezinnen op deze manier in.

De openingstijden van de loketten staan op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop

 

* De vergelijking is gemaakt ten opzichte van een gewogen gemiddelde energieprijs van de februari 2019 tarieven van gelijke producten van de grotere energieleveranciers. Kosten voor netwerken, distributie en belastingen zijn hier niet in meegewogen, omdat deze voor alle energiecontracten bij alle leveranciers gelijk zijn en niet door een leverancier kunnen worden beïnvloed.

** VREG marktmonitor 2018

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Energie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent