Persdossier: Het belang van de groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen

Over het waarom van de groepsaankopen

De groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen is aan zijn achtste editie toe.

Met deze groepsaankoop wil de Provincie Oost-Vlaanderen haar inwoners helpen bij de overstap naar groene energie. Door een grote groep geïnteresseerden samen te brengen, kan de Provincie een scherpe prijs bedingen voor een kwalitatief contract voor groene elektriciteit en gas.

Dankzij de vorige groepsaankoop konden ruim 38.000 Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven gemiddeld 200 EUR besparen op hun energiefactuur. Het blijft interessant om regelmatig je factuur onder de loep te nemen en een overstap naar een andere leverancier te overwegen. De Provincie wil de Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven daarbij helpen door een voordelige en kwalitatieve groene leverancier te selecteren.

Praktisch

Iedereen kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven voor 5 februari 2019. Online via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom, via de post, via telefoon of via een loket in het gemeentehuis, het OCMW of een dienstencentrum. De loketbedienden helpen je bij je inschrijving. Ook de Provincie houdt een loket open in het Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’ (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). Een overzicht van de loketten en hun openingsuren staat op www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.

Op de veiling van 5 februari 2019 selecteert de Provincie de leverancier met de scherpste prijs. Hoe meer mensen inschrijven, hoe groter de korting die energieleveranciers kunnen geven. Vervolgens wordt de persoonlijke besparing voor alle inschrijvers berekend. Zij krijgen enkele weken later een persoonlijk aanbod en kunnen dan tot 30 april 2019 beslissen of ze het aanbod aanvaarden. De Provincie zorgt voor de vlotte overstap naar hun goedkope groene energieleverancier.

Waarom organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen groepsaankopen groene stroom?

GROENE STROOM - Groene stroom heeft vaak een duur imago, nochtans hoeft groene stroom niet duurder te zijn dan gewone, ‘grijze’ stroom. Dit is echter geen prioriteit voor de meeste consumenten. Als Provincie met de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050, vinden wij het belangrijk dat burgers investeren in stroom afkomstig uit 100% hernieuwbare energiebronnen, gecontroleerd door de VREG* (www.vreg.be). Dit is energie gewonnen uit de zon, wind- en waterkracht en/of biomassa. Producenten zullen echter pas investeren in meer hernieuwbare energieproductie wanneer er voldoende vraag is. Daarom is het onze betrachting om de vraag naar groene energie jaarlijks te verhogen zonder de energiemarkt te verstoren. Immers, enkel beleidsmatige doelstellingen zorgen niet voor een productiestijging van hernieuwbare energie. De verwachting is dat de groepsaankopen een relevante bijdrage leveren aan het bewustzijn van de consumenten, dat zij kunnen kiezen voor groene stroom en beseffen dat deze niet duurder is.

GOEDKOPE STROOM - De kosten voor elektriciteit stijgen de laatste jaren flink. Inmiddels bevindt België zich op de derde plaats op de ranglijst van duurste landen in Europa als het gaat om de prijs voor elektriciteit. Door met een grote groep consumenten naar de energiemarkt te stappen kan een mooie groepskorting bedongen worden. Deelnemers krijgen naast een scherpe (groeps-)prijs ook een uitstekende service aangeboden. Wij garanderen nooit de laagste prijs. Maar als je kijkt naar alle groepsaankopen die de Provincie de voorbije 8 jaar organiseerde, zie je dat er altijd goede en zeer voordelige contracten zijn aangeboden. De goedkoopste contracten op de markt zijn in de regel contracten waarbij enkel online service wordt aangeboden, geen facturen per post worden gestuurd en soms zelfs voorafbetalingen moeten worden gedaan. Dit is het tegenovergestelde van wat er wordt aangeboden via de groepsaankoop van de Provincie.

"Provincie Oost-Vlaanderen stelt kwaliteit, ontzorging en transparantie voorop in haar groepsaankopen, en wil absoluut vermijden dat leveranciers die deelnemen aan de veiling minder kwalitatieve producten voorstellen."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor energie

              

KWALITEIT - De strenge kwaliteitseisen die wij opleggen aan de leveranciers zijn steeds in het voordeel van de consument en reeds gangbaar op de energiemarkt. Zo voorkomen we dat een partij wint met weliswaar een laag tarief, maar met slechtere voorwaarden (bijv. een vaste vergoeding per begonnen jaar; alleen elektronische klantenservice; een tarief met een moeilijk te controleren index; voorafbetaling van de jaarkosten; geen facturen meer per post; verplichte domiciliëring).

ONTZORGING - Deelnemers hoeven zich geen zorgen te maken over de kleine letters of administratieve rompslomp. De overstap naar de nieuwe leverancier wordt voor hen geregeld. Zijn er toch vragen of onduidelijkheden, dan kunnen burgers terecht op de gratis infolijn of het e-mailadres. Ook als er achteraf problemen zouden opduiken, kunnen deelnemers nog terecht bij de Provincie. Dit is vooral van belang voor de offline klanten van de groepsaankoop die via het loket in hun buurt of via de post inschrijven. De groepsaankoop van de Provincie biedt zeer goede service aan de consument. In het bijzonder voor de 8.000 Oost-Vlamingen die (offline) via loket of Direct Mailing inschrijven.  Zij kunnen gratis bellen, naar het gemeente- of provinciaal loket gaan of een inschrijvingsformulier op de post doen om zo in te schrijven en over te stappen. Door de online drempel bij deze mensen weg te halen, en hun aanvragen al dan niet in persoon te behandelen, ligt de conversieratio bij deze groep mensen dan ook aanzienlijk hoger dan bij de totale groep. Dankzij de groepsaankopen kunnen zij op eenvoudige wijze intekenen op een voordelig energiecontract. Door het aanbieden van een eenvoudig begrijpbaar product zonder addertjes onder het gras, kunnen zij een weloverwogen beslissing nemen over het al dan niet aanvaarden van het voorstel. Dit is van belang omdat energiecontracten door consumenten als complex worden ervaren. Dat kan er toe leiden dat consumenten niet de moeite doen om te vergelijken en de overstap te wagen. 

SLAPENDE KLANTEN – Groepsaankopen zijn ook een goede manier om ‘slapende klanten’ te reactiveren op de energiemarkt. Provincie Oost-Vlaanderen bereikt met de groepsaankoop elk jaar een groep niet-actieve consumenten. Door deze deelnemers te informeren en te mobiliseren en hen op een laagdrempelige en gemakkelijke manier naar een (nieuw) goedkoper en groen energiecontract toe te leiden, worden deze consumenten gemotiveerd om opnieuw actief deel te nemen aan de energiemarkt. Ook is het zo dat wanneer men jarenlang klant blijft bij dezelfde leverancier en men de verlengingstarieven niet nauwgezet opvolgt, de kans bestaat dat men uiteindelijk (terug) bij een duurder contract uitkomt, dat niet meer marktconform is. Regelmatig switchen is dus de boodschap.  Kwetsbare groepen en ouderen zijn gevoelig(er) voor agressieve marketingacties van leveranciers (vb. deur-aan-deur- verkoop, winkelsales, …) door deel te nemen aan de groepsaankoop wordt verhinderd dat zij jarenlang (blijven) vast zitten aan een te duur contract.

In 2017 veranderde 19,81% van de gezinnen en bedrijven in Vlaanderen van elektriciteitsleverancier. Dit is het tweede hoogste niveau ooit opgetekend. In absolute aantallen gaat het om 672.974 gezinnen en bedrijven (bron: VREG). Een hoog switchpercentage houdt ook de druk op de energieleveranciers hoog om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan de scherpst mogelijke prijs. Toch is er nog een grote groep van klanten die om verschillende redenen niet actief is op de energiemarkt en die niet verandert van energieleverancier. Daarom blijven deze groepsaankopen belangrijk, vooral naar de kwetsbare doelgroep.

ENERGIEADVIES - Als men aan het loket vaststelt dat burgers een energieverbruik hebben dat afwijkt van het gemiddelde, wordt hier dieper op ingegaan, tips gegeven om energie te besparen en eventueel doorverwezen naar andere initiatieven zoals de gratis energiescans door energiesnoeiers, of de goedkope energieleningen bij de energiehuizen, ...

TRANSPARANT – Via een veiling geven de energieleveranciers hun beste prijs. De voorwaarden en regels zijn voor alle leveranciers dezelfde. Als onafhankelijk bestuur ziet de Provincie erop toe dat alles correct verloopt.
 

Wie bereikt de Provincie Oost-Vlaanderen met deze groepsaankopen?

Jaarlijks schrijven gemiddeld 51.411 gezinnen en 2.118 bedrijven in. Hiervan stappen gemiddeld 50% over (in 2017 was dit zelfs 61%).

De leeftijd van de – voor 70% mannelijke - deelnemers aan de groepsaankoop is gemiddeld 54 jaar voor de onliners en 59 jaar voor de offliners. 63% van de inschrijvers is ouder dan 56 jaar.

Steden zoals Gent, Aalst hebben een inschrijversaandeel van 8% (t.o.v. het aantal huishoudens), maar ook kleinere gemeenten hebben relatief veel inschrijvers: ruim boven het gemiddelde van 10% (t.o.v. het aantal huishoudens).

Als er gekeken wordt naar de procentuele (t.o.v. het aantal huishoudens) inschrijvingen dan scoren Merelbeke, Laarne, De Pinte, Lovendegem en Melle het hoogst, ruim boven de 10%.

 1. Merelbeke (17,59%)
 2. Laarne (15,17%)
 3. De Pinte (13,93%)
 4. Lovendegem (13,64%)
 5. Melle (13,60%)
   

Gemiddeld gebeuren 3.076 inschrijvingen of 6,4% van het totaal aantal inschrijvingen via een loket bij een stad of gemeente of de Provincie Oost-Vlaanderen. Als we daar nog eens de inschrijvingen bijtellen die sinds 2 jaar via het inschrijfformulier verlopen, dan komen we aan een groep van 8.000 klanten die we jaarlijks offline ontzorgen. Deze groep verdient onze bijzondere aandacht.

De conversie van de consumenten die via het loket zijn ingeschreven, is trouwens erg hoog. Gemiddeld converteerde 66% van de deelnemers die via een loket inschreven naar een overstap. Dat ligt boven het gemiddelde van 61% van de gehele campagne. De loketten zijn nog steeds een erg goed kanaal voor burgers zonder e-mailadres om over te stappen.

De resultaten van de vorige groepsaankopen zijn zichtbaar in de onderstaande grafiek. Groepsaankopen zijn een fantastische aanjager van een hernieuwbare energiemarkt. Respectievelijk werden de voorbije jaren tussen de 130.000 MWh en de 150.000 MWh grijze stroom omgezet naar groene stroom. Dit komt ongeveer overeen met de capaciteit van een 20-tal windmolens van 3,5 MW (cijfers 2016/2017). De ervaring is vaak zo positief dat ze geïnteresseerd blijven in groepsaankopen. Omdat de prijs en service zo goed zijn, zijn er zeker consumenten die het volgende jaar weer terugkomen. We streven er echter naar om bij elke nieuwe groepsaankoop consumenten te overtuigen om deel te nemen, die nog niet eerder deelnamen. De statistieken van de evaluatie van de voorbije 3 groepsaankopen geven aan dat gemiddeld 55% van de inschrijvers nog niet/nooit eerder deelnamen aan een groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen.  

Oost-Vlaamse gemeenten doen mee!

De meeste gemeenten steunen deze actie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij informeren hun inwoners actief over de groepsaankoop. In bijna alle Oost-Vlaamse gemeenten kan je ook terecht bij een inschrijvingsloket. De loketbedienden helpen je bij je inschrijving.

Klantentevredenheid

Om de ervaringen bij de deelnemers te toetsen, wordt de groepsaankoop ieder jaar geëvalueerd. Uit deze evaluaties blijkt dat de deelnemers de groepsaankoop overwegend positief beoordelen.

Wanneer er knelpunten worden aangekaart, wordt hier zoveel mogelijk op ingespeeld.

Hieronder enkele gegevens uit het onderzoek:

 • 92% van de respondenten zou opnieuw meedoen met de groepsaankoop in de toekomst. Amper 1% geeft aan dit niet te willen doen.
 • 98% van de respondenten zou de groepsaankoop aanraden aan familie en vrienden.
 • Op de ‘eenvoudigheid van het inschrijfproces’ behalen we een mooie 4,6/5. Op de duidelijkheid van de besparingsberekening een 4,2/5.
 • Op de overzichtelijkheid van het persoonlijk voorstel halen we een 4,2/5.

 

Enkele quotes uit de evaluatie enquête van vorig jaar:

 • Ik heb reeds elk jaar meegedaan aan de groepsaankoop, dit impliceert dat dit voor mij waardevol is.”
 • “Het was beter dat de energiemaatschappijen automatisch aan zijn trouwe klanten de voordeligste tarieven zouden aanbieden.”
 • “Doe zo verder en help ons steeds het beste betaalbaar en leefbaar tarief te geven. Alvast bedankt voor alle info, hulp en steun. Dank jullie wel om samen te streven naar betaalbare groene energie voor iedereen. Ik ben recent alleen gaan wonen, en ben blij dat jullie helpen bijdragen tot het inperken van het prijskaartje!! Fijn weekend.”
 • “Alles ging heel vlot via een heel goede bediening op het Stadhuis.”
 • Wel bedankt dat we zonder noemenswaardige inspanning of administratieve rompslomp, via de diensten van de provincie, van leverancier kunnen veranderen en aldus de beste koop kunnen doen.Groeten.”

 

Het publiek kan voor info terecht bij:

Provincie Oost-Vlaanderen

0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)

groenestroom@oost-vlaanderen.be

 

Provinciaal loket

PAC ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Openingsuren: weekdagen 9.30 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

 

*De VREG volgt het Europees systeem van de Garanties van Oorsprong/Independent Certification Scheme. Voor elke EAN-code dient de leverancier aan de VREG door te geven dat deze met groene stroom wordt beleverd en worden aan de VREG de nodige garanties van oorsprong voorgelegd.

 

Contacteer ons
Bevoegd: Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor energie
Bevoegd: Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor energie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent