Skip to Content

Ruim 60% van de Oost-Vlamingen vindt groene energie belangrijk

Bijna twee derde van de Oost-Vlamingen vindt het belangrijk om groene stroom te gebruiken voor een beter klimaat. Ruim een derde is zelfs bereid daar meer voor te betalen. Daarnaast heeft België één van de hoogste energieprijzen in Europa en kunnen Belgen flink besparen op hun energierekening. Toch is één op de drie Oost-Vlamingen nog nooit van energieleverancier veranderd en heeft twee derde van hen nog nooit meegedaan aan een groepsaankoop. De voornaamste redenen om te veranderen van energieleverancier zijn prijs en groene stroom. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van veldwerkorganisatie Panel Inzicht onder 500 Oost-Vlaamse respondenten in opdracht van Provincie Oost-Vlaanderen. 

Ruim een derde is bereid meer te betalen voor groene stroom

Bijna twee derde van de Oost-Vlaamse respondenten (63%) geeft aan dat zij het belangrijk vinden om groene stroom te gebruiken voor een beter klimaat en ruim een derde van de respondenten is bereid om daar meer voor te betalen.

Tabel Groene energie

Bereid om 10% meer te betalen voor groene energie

31%

Bereid om 25% meer te betalen voor groene energie

4,2%

Bereid om meer dan 25% meer te betalen voor groene energie

1,4%

Niet bereid om meer te betalen voor groene energie

63,4%

Percentage van respondenten dat aangeeft wel of niet bereid te zijn om meer te betalen voor groene energie

Tevredenheid huidige leverancier voornaamste reden om niet te veranderen

Een derde van de Oost-Vlaamse respondenten is nog nooit van energieleverancier veranderd. En twee derde heeft nog nooit meegedaan aan een groepsaankoop. De voornaamste redenen om niet over te stappen naar een andere energieleverancier zijn dat respondenten tevreden zijn met hun huidige energieleverancier (56,4%), overstappen hen te veel moeite kost, zij het te ingewikkeld vinden (15,4%) of de voordelen volgens hen niet groot genoeg zijn (11,1%).

Prijs en groene stroom redenen om te veranderen

Volgens de Marktmonitor 2018 van de VREG is de voornaamste reden voor consumenten om een andere energieleverancier te kiezen prijs (80%), gevolgd door groene stroom (40%) en betrouwbaarheid (38%).

De voornaamste redenen voor respondenten om mee te doen aan een groepsaankoop zijn: meedoen is eenvoudig (52,8%) en de groepsaankoop wordt door een betrouwbare organisatie georganiseerd (36,5%).

Oost-Vlamingen kunnen zo’n 200 EUR besparen op energierekening

41,4% van de respondenten verwacht met het overstappen van energieleverancier minder dan 50 EUR te besparen, een kwart (23,6%) verwacht zelfs minder dan 10 EUR te besparen. Een overstap zou voor het overgrote deel van de respondenten (80,3%) al interessant zijn als zij meer dan 51 EUR zouden kunnen besparen.

De gemiddelde besparing van gezinnen die deelnamen aan eerdere groepsaankopen van de Provincie Oost-Vlaanderen ligt rond de 200 EUR. Vorig jaar spaarden de Oost-Vlaamse deelnemende gezinnen en bedrijven van de groepsaankoop in totaal 16 304 ton CO2 uit door hun overstap naar groene energie.

“Het is interessant om te zien dat twee derde van de Oost-Vlamingen nog nooit heeft meegedaan aan een groepsaankoop en bijna een derde van de respondenten nog nooit is overgestapt, terwijl de besparingen hoger zijn dan velen van hen verwachten. Daarnaast gaat het hierbij niet alleen om besparingen in euro’s, maar juist ook om een vermindering van hun CO2-uitstoot.”

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Energie

Duurzame energieoverstap

Om Oost-Vlamingen te helpen op een eenvoudige manier groene stroom voor een scherpe prijs te krijgen, organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen voor de achtste keer een groepsaankoop voor 100% groene stroom en aardgas. Al meer dan 179 000 Oost-Vlaamse gezinnen deden mee met één van de voorgaande groepsaankopen. Door consumenten te bundelen en gezamenlijk naar de markt te stappen, is het gemakkelijk om een scherp aanbod voor groene stroom te creëren. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe interessanter het aanbod. Daarbij is het niet de belofte dat het gaat om de goedkoopste aanbieding in de markt, maar dat het gaat om een aanbieding die in de meeste gevallen voordeliger is dan het huidige energiecontract en ook nog eens groene stroom betreft.

Hoe inschrijven?

Inschrijven is vrijblijvend en kan via www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop. Daarnaast kan je ook inschrijven per post, telefoon of bij een van de 70 gemeentelijke loketten.

Op de veiling van 5 februari 2019 selecteert de Provincie de leverancier met de scherpste prijs. Hoe meer mensen inschrijven, hoe groter de korting die energieleveranciers kunnen geven. Vervolgens wordt de persoonlijke besparing voor alle inschrijvers berekend. Zij krijgen enkele weken later een persoonlijk aanbod en kunnen dan tot 30 april 2019 beslissen of ze het aanbod aanvaarden. De Provincie zorgt voor de vlotte overstap naar hun goedkope groene energieleverancier.

Meer info?

De infolijn is open op werkdagen van 9 tot 20 uur. 

Mailen kan naar groenestroom@oost-vlaanderen.be of bellen naar 0800 76 101. 

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en Energie
Joke Batsleer beleidsmedewerker klimaat en energie
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en Energie
Joke Batsleer beleidsmedewerker klimaat en energie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent