Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt nieuwe lichting Energieambassadeurs

Inspiratiemoment op 31 maart 2020

Het provinciebestuur herhaalt voor de vierde keer de succesvolle oproep Energieambassadeurs.

Verenigingen, scholen, bedrijven, organisaties, lokale besturen of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie tot 20 000 EUR aanvragen met een concreet projectvoorstel dat de CO₂-uitstoot drastisch vermindert.

Op dinsdag 31 maart organiseert de Provincie een inspiratiemoment voor nieuwe kandidaat-Energieambassadeurs. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 1 september 2020.

Klimaatwinst

Wie met zijn organisatie of vereniging energie wil besparen, is bij de Provincie opnieuw aan het goede adres.

"We zoeken projecten rond duurzame energie, die zowel vernieuwend, aanstekelijk, educatief, herhaalbaar,… kunnen zijn. Wie als Energieambassadeur geselecteerd wordt, neemt een voorbeeldfunctie op in zijn onmiddellijke omgeving. Energieambassadeurs werken zichtbaar mee aan een duurzame energietransitie."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie

In 2019 ontving de Provincie 28 voorstellen rond groene warmte, elektrische mobiliteit, collectieve renovatieprojecten, energieprojecten met burger- of werknemersparticipatie, … Vaak gaat het om pilootprojecten die dankzij de subsidie financieel haalbaar worden, waarna de resultaten verder verspreid worden.

De subsidie Energieambassadeur kadert in de ambitie van de Provincie om klimaatgezond te worden tegen 2040 en sluit aan bij de uitdaging om de energietransitie te versnellen.

Inspiratiemoment

Wie graag meer weet over deze oproep, is welkom op het inspiratiemoment op dinsdag 31 maart 2020 van 12 tot 16 uur in het Provinciehuis in Gent. Je krijgt er toelichting bij het subsidiereglement, de voorwaarden en de praktische stappen. Aansluitend komen drie huidige Energieambassadeurs getuigen over hun project.

Inschrijven voor het inspiratiemoment uiterlijk 24 maart.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie
Anneleen Demey dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie
Anneleen Demey dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent