Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen stimuleert circulaire economie met twee projectoproepen

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert twee oproepen om de uitbouw van de circulaire economie in Oost-Vlaanderen te stimuleren. Het gaat om een nieuwe subsidie voor circulaire ketenprojecten en een begeleidingstraject voor gemeenten die een circulaire economie op lokaal niveau willen uitbouwen.

Speerpunt

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de omschakeling naar een duurzame economie als speerpunt opgenomen in haar beleid. Vanuit deze ambitie wordt de komende jaren ingezet op het inspireren, begeleiden en ondersteunen van het bedrijfsleven en de lokale besturen bij de ontwikkeling van een circulaire economie.

“Een circulaire economie biedt tal van kansen voor lokale besturen en bedrijven in Oost-Vlaanderen. Binnen een circulaire economie worden niet alleen minder grondstoffen verbruikt én minder CO2 uitgestoten, het brengt ook tal van kansen met zich mee op vlak van tewerkstelling.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Twee oproepen

Het Provinciebestuur lanceert daarom twee oproepen gericht op de uitbouw van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen.

Subsidie circulaire ketenprojecten

Via het subsidiereglement circulaire ketenprojecten wil het Provinciebestuur samenwerking stimuleren tussen ondernemingen, kennisinstellingen, lokale besturen en andere organisaties met zetel en/of activiteiten in Oost-Vlaanderen. De focus ligt daarbij op initiatieven die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren. Zo worden er minder grondstoffen verbruikt én wordt er minder CO2 uitgestoten. Momenteel lopen de drie circulaire ketenprojecten die werden goedgekeurd in december.

Begeleidingstraject circulaire gemeente

De Provincie begeleidt steden en gemeenten bij de uitbouw van een circulaire economie op lokaal niveau. Lokale besturen kunnen concrete voorstellen indienen waarbij ze begeleiding kunnen ontvangen voor het identificeren van circulaire kansen voor de lokale economie, het uitwerken van een circulaire visie en strategie of het uitwerken van concrete pilootprojecten. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 30 april 2021.

Meer informatie is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/circulaire-economie.
 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Economie
Nicolas Moerman beleidsmedewerker Klimaat
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Economie
Nicolas Moerman beleidsmedewerker Klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent