Skip to Content

Restafval wordt nieuw product: 90 000 EUR voor circulaire ketenprojecten

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 90 000 EUR aan drie projecten die de circulaire economie in Oost-Vlaanderen bevorderen. Kaffee Circulair uit Gent, GrasVezel uit Drongen/Hamme en Weisoep uit Berlare gaan in 2021 elk met 30 000 EUR aan de slag om van reststromen nieuwe producten te maken.

Koffiegruis wordt zeep

Koffiegruis verzamelen, drogen, persen tot olie en koek en vervolgens gebruiken als nieuwe grondstof. Dat is het idee achter het project ‘Kaffee Circulair’, een samenwerking tussen GLIMPS.bio, Groep Intro/GRINTA, Govi NV, Christeyns NV, Atelier m., ILVO en de Stad Gent. Met de olie kan zeep gemaakt worden, terwijl de perskoek gebruikt kan worden voor voedingstoepassingen, veevoeder, bodemverbeteraar of vulstof voor plaatmateriaal. Zo krijgt koffiegruis afkomstig van bedrijven en horeca een nieuw leven.

“Koffiegruis dat bij het restafval of GFT belandt, heeft nog heel wat mogelijkheden voor circulaire verwerking. Door zowel voor de perskoek als koffiegruisolie toepassingen te zoeken, gaan we samen met lokale partners voor een duurzaam en financieel haalbaar circulair businessmodel en voor maximale impact. Zo dragen we bij tot het circulair maken van de volledige koffieketen; van koffieboer tot consument.”

Kaffee Circulair

Grasmaaisel wordt vezelplaat 

Het project GrasVezel wil grasmaaisel opwerken tot een vezel die gebruikt kan worden als grondstof voor circulaire bouwmaterialen zoals vezels voor stroleem, vezelplaten,… Onderzoeks- en ontwikkelbedrijf Releaf BV uit Drongen en maatwerkbedrijf Spoor 2 uit Hamme slaan de handen in elkaar om een maaiprotocol te ontwikkelen die een optimale maaiselkwaliteit garandeert en verdere verwerking van het maaisel toelaat. Daarnaast zal via de subsidie onderzocht worden hoe de vezel omgevormd kan worden tot 90% droge stof, zodat die aan de technische vereisten van geïnteresseerde kopers voldoet.

Melkwei wordt weisoep

Bij de productie van kaas ontstaat ‘melkwei’; een vloeistof die nog veel voedingsstoffen bevat, maar als reststroom nog te vaak onbenut blijft. Eén manier om die melkwei toch te gebruiken, is het sap verwerken in groentesoep. Met het project ‘Weisoep’ willen kaasmakerij de Zuivelarij uit Berlare en Hogeschool Odisee dit proces opschalen en verdere kennis opbouwen over de invloed van bepaalde parameters (zoals druk, kooktijd, zuurtegraad, …) op de smaak, aminozuursamenstelling en voedingswaarde van de weisoep.

Het Circulaire Ketenproject

De omschakeling naar een duurzame en circulaire economie, is een speerpunt voor de Provincie Oost-Vlaanderen. En om die omschakeling een duwtje in de rug te geven, lanceerde de provincie in september het project ‘Circulaire Keten’.

“Met het Circulaire Ketenproject willen we samenwerkingsinitiatieven ondersteunen die een hefboom kunnen vormen voor de circulaire economie in Oost-Vlaanderen. De goedgekeurde projecten zijn hier een mooi voorbeeld van. Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten van deze eerste lichting.”

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

De subsidie wordt voortaan jaarlijks toegekend. In het voorjaar van 2021 wordt een nieuwe oproep gelanceerd. Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn intussen terug te vinden op de webpagina

Contacteer ons
Nicolas Moerman Beleidsmedewerker Klimaat
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Nicolas Moerman Beleidsmedewerker Klimaat
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent