Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 18 001,46 EUR aan 13 projecten ter ondersteuning van de detailhandel

Zeven lokale besturen en zes detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen een projectsubsidie. Met dat financieel duwtje in de rug kunnen lokale besturen hun detailhandels- en horecabeleid optimaliseren. Voor detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen is het een springplank om in te spelen op fundamentele veranderingen en de promotie van de lokale detailhandel.

De lokale detailhandel staat onder druk. De coronacrisis heeft de sector voor nooit geziene uitdagingen gesteld. Zo wint online shoppen steeds meer terrein. Anderzijds biedt het veranderde winkellandschap ook opportuniteiten. Klanten waarderen almaar meer het lokale aanbod en ‘winkelhieren’ zit in de lift. Lokale ondernemers laten zich van hun meest creatieve en flexibele kant zien.

Meer dan ooit verdienen zij een duwtje in de rug. De Provincie Oost-Vlaanderen zet al geruime tijd in op het versterken van de Oost-Vlaamse handelskernen. Dat doet ze onder meer aan de hand van subsidies voor lokale besturen en handelsverenigingen die hun activiteiten versneld aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Eerder dit jaar kende de deputatie een eerste subsidiepakket toe ter waarde van 123 211,81 EUR. Die som werd verdeeld onder 19 kernversterkende projecten.

Door het succes van de oproep, besliste de deputatie meteen om dit jaar een tweede oproep te lanceren en zo de detailhandel en de horeca een hart onder de riem te steken. Het budget voor deze bijkomende oproep is minder groot. Daarom ligt de focus deze keer op duurzame projecten en wordt het subsidiebedrag voor de lokale besturen beperkt tot maximum 2 000 EUR, voor detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen tot maximum 1 000 EUR.

"In totaal werden er deze keer 19 projecten ingediend. Daarvan hebben we er 13 gunstig kunnen beslissen. Goed voor een totaalbedrag van 18 001,46 EUR. Het zijn stuk voor stuk projectaanvragen voor kwalitatieve acties die onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden en een antwoord bieden op de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis." 

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand

 

Voor de tweede oproep – projecten 2021 – keurt de deputatie zeven aanvragen van de lokale besturen geheel of gedeeltelijk goed.

Dossier

Project

Voorstel tot subsidie

Gemeente Sint-Laureins

Promo boodschappentas bedrijvengids: Ons aanbod lokale economie op www.sint-laureins.be/bedrijvengids

2 000,00 EUR

Gemeente Moerbeke

Moerbekebon

2 000,00 EUR

Gemeente Kruibeke

Kruibeekse Geschenkenbon gaat digitaal!

2 000,00 EUR

Gemeente Denderleeuw

Promotiefilm 'Start je zaak in Denderleeuw!'

2 000,00 EUR

Gemeente Brakel

Promo Horecaplein Brakel

888,09 EUR

Stad Lokeren

Audiovisuele promotie van detailhandel en horeca ondersteunende evenementen en acties

1 550,00 EUR

Stad Sint-Niklaas

Promovideo: Sint-Niklaas als winkelstad

2 000,00 EUR

Daarnaast keurt de deputatie zes ingediende aanvragen van de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen geheel of gedeeltelijk goed.

Dossier

Project

Voorstel tot subsidie

Zottegem Winkelcentrum vzw

Unieke lichtprojectie 'HART VOOR LOKAAL' op oud stadhuis

1 000,00 EUR

Grandioos Grembergen vzw

Etalagezoektocht

822,80 EUR

Lievo Vzw

Boost je sales via sociale media

1 000,00 EUR

Koninklijke Gebuurtedekenij Florimond Leirensstraat

Opendeurdag 3 oktober

1 000,00 EUR

Raad Lokale Economie Lokeren

Bestickering communicatiepanelen koopzondagen, modewandeling Lokale Middenstand Lokeren

818,57 EUR

Dekenij Hoogstraat Dorp Hofstade

Eindejaarsactie spaar/stempelkaart

932,00 EUR

Oproepen 2022

Ook in 2022 zal de Provincie de lokale detailhandel en horeca ondersteunen. De deputatie maakt daarvoor opnieuw een mooi budget vrij. Tegen uiterlijk 15 oktober 2021 kan opnieuw een aanvraag worden ingediend voor projecten die in 2022 zullen worden uitgevoerd. De projectsubsidie bedraagt, zoals voorzien in het reglement, maximaal 10 000 EUR voor steden en gemeenten en maximaal 5 000 EUR voor de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen.

Bekijk alvast het vernieuwde reglement op www.oost-vlaanderen.be/detailhandel.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Liva Goedertier team Economie
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Liva Goedertier team Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent