Skip to Content

123 000 EUR steun voor een veranderend winkellandschap

De coronacrisis zorgt voor grote veranderingen in het winkellandschap. De Provincie Oost-Vlaanderen wil lokale besturen en handelsverenigingen aanmoedigen om hun activiteiten daarop aan te passen en verdeelt daarom 123 211,81 EUR over 19 projecten. De Provincie lanceert ook meteen een tweede subsidieoproep waarvoor besturen en verenigingen een aanvraag kunnen indienen.

Aangepast winkelgedrag door Corona

De coronacrisis heeft een grote invloed op het winkellandschap. Horeca-uitbaters, maar ook sommige lokale handelaars, zijn verplicht de deuren te sluiten of drastisch anders te werk te gaan. Daartegenover staat dat het onlineshoppen fors is toegenomen en dat boerenmarkten en buurtwinkels (zeker voor voeding) hun populariteit zien stijgen.

De consument heeft zijn winkelgedrag snel aangepast. Dichtbij en online kopen zijn nu meer dan ooit ingeburgerd. Ondernemers en winkeliers kijken uit naar een volledige heropstart van de lokale economie, maar ondertussen zoeken ze alternatieve en creatieve manieren om hun klanten te bereiken. Zo schakelen ze over op onlineverkoop, bieden ze thuislevering aan en voorzien ze afhaalmomenten.

“Door het thuiswerk spenderen consumenten meer tijd in de eigen regio en ontdekken ze dat er op een efficiënte manier dichtbij huis kan worden geshopt. Lokaal winkelen is efficiënter en voelt veiliger aan. Lokale handelaars zetten meer dan ooit in op visibiliteit, winkelcomfort en veiligheid.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand

Steun voor 11 lokale besturen en 8 handelsverenigingen

De Provincie Oost-Vlaanderen zet al geruime tijd in op het versterken van de Oost-Vlaamse handelskernen. Dat doet ze onder meer aan de hand van subsidies voor lokale besturen en handelsverenigingen die hun activiteiten versneld aanpassen aan de nieuwe realiteit.

De deputatie kende een eerste subsidiepakket toe ter waarde van 123 211,81 EUR. Die som wordt verdeeld onder 19 kernversterkende projecten. Zo krijgen 11 lokale besturen een subsidie van minimum 2 646,16 EUR en maximum 10 000 EUR. Daarnaast krijgen ook acht detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen een steunbedrag tussen minimum 2 271,69 EUR en maximum 5 000,00 EUR.

De deputatie keurt 11 van de 13 ingediende projectaanvragen 2021 van de lokale besturen geheel of gedeeltelijk goed:

Gemeente

project 2021

projectsubsidie

Aalst

Een hart voor de Aalsterse handel en horeca

10 000,00 EUR

Berlare

BerlaarseBoodschappen-platform

10 000,00 EUR

Dendermonde

Thematische vlaggen tijdens verschillende periodes in de winkelstraten

10 000,00 EUR

Eeklo

EEKLOVE - uitbreiding

10 000,00 EUR

Gent

Customer journey Stad Gent

10 000,00 EUR

Haaltert

Eindejaarsactie - Je Haaltert allemaal

2 646,16 EUR

Herzele

Website voor lokale economie met globale webshop

10 000,00 EUR

Laarne

Koop Lokaal 'MadeinLaarne'

9 054,18 EUR

Lierde

Website WinkeLIERDE

9 897,80 EUR

Wachtebeke

Ondernemerssessies en Invitro

3 000,00 EUR

Zele

Vintage middenstandsactie COK's zegels

6 115,56 EUR

Daarnaast keurt de deputatie 8 van de 17 ingediende projectaanvragen 2021 van de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen geheel of gedeeltelijk goed:

Detailhandels-, middenstands- en horecavereniging

project 2021

projectsubsidie

MOED Herdersem

Kennen jullie de lokale handelaar in Herdersem al?

4 956,00 EUR

Dekenij Molenstraat Aalst Vzw

Promotiecampagne 2021: Molenstraat voor unieke en veel biedende winkelstraat

4 840,00 EUR

District A Vzw

Winkelen in Aalst

5 000,00 EUR

Handelaars Houtmarkt Aalst

Oilsjt Carnaval in de kijker! en Sint-Maarten is terug!

2 271,69 EUR

Dekenij Hogeweg

Beleving, service en advies op 1 adres -> Hogeweg Erembodegem

2 600,00 EUR

9240.be Vzw

Middenstand Vintage - Cok's Zegel

3 468,02 EUR

UNIZO Oost-Vlaanderen Vzw Afdeling Dendermonde

4 videoclips om Dendermonde als winkelcentrum te promoten

4 962,40 EUR

UNIZO Oost-Vlaanderen Vzw Afdeling Zele

Middenstand Vintage - Cok's Zegel

4 400,00 EUR

Tweede oproep

De deputatie besliste om meteen ook een tweede oproep te lanceren. Het subsidiebedrag van deze bijkomende oproep wordt beperkt tot maximum 2 000 EUR voor de lokale besturen en 1 000 EUR voor de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen per goedgekeurde projectaanvraag. De gesubsidieerde projecten worden uitgevoerd binnen de 12 maanden na de goedkeuring door de deputatie. 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure verloopt enkel digitaal via [email protected]. De uiterste datum van indienen van de aanvragen - projecten 2021 - is 15 april 2021.

Reglementen en aanvraagformulieren voor de lokale besturen en de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen zijn te raadplegen via www.oost-vlaanderen.be/detailhandel.

Voor meer informatie en ondersteuning contacteer het team Economie via [email protected] of 09 267 87 41.

Steunpakket 2022

Ook voor 2022 staat een nieuw steunpakket klaar. Voor projecten die in 2022 uitgevoerd worden, kan een aanvraag worden ingediend uiterlijk tegen 15 oktober 2021. Deze projectsubsidie bedraagt, zoals voorzien in het desbetreffende reglement, maximaal 10 000 EUR voor de lokale besturen en maximaal 5 000 EUR voor de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Liva Goedertier team Economie
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Liva Goedertier team Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent