Skip to Content

Gentbos krijgt klimaatbestendige parking en comfortabel bezoekersonthaal

Op maandag 8 juni 2020 startte de heraanleg van de onthaalzone van het Gentbos aan de hoofdingang Poelstraat in Merelbeke. Het provinciebestuur investeert er in een waterdoorlatende parking, een nieuwe fietsenstalling en een uitgebreid bezoekersinfopunt.

Het Gentbos is door de werken niet bereikbaar via de Poelstraat voor een vermoedelijke duur van 10 werkweken. Het Gentbos blijft toegankelijk voor wandelaars via de 3 andere ingangen.

Ontharden is dé oplossing tegen droogte

De bestaande parking in ondoordringbaar steenslag wordt uitgebroken. De vernieuwde parking wordt aangelegd met waterdoorlatende grasbetontegels, met aanpalend een infiltratiezone.

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Klimaat:

"We moeten ervoor zorgen dat kostbaar regenwater ter plaatse kan blijven en in de bodem kan dringen. Ontharden is dé oplossing op lange termijn om droogte te bestrijden. We roepen elke burger op om zich goed te bezinnen over het verharden van oprit en terras of de aanleg van een zwembad in de tuin. Er zijn goede alternatieven zoals hier binnenkort aan het Gentbos."

Het provinciebestuur koos bewust voor een waterdoorlatende verharding op de parking. Dankzij het open karakter van deze grasbetontegels in combinatie met een poreuze onderlaag, kan het regenwater maximaal in de bodem dringen. Bij een klassieke verharding vloeit het water gewoon weg waardoor de bodem uitdroogt. Aan het laagste gedeelte van de parking wordt verder een gracht voorzien die overtollig water afvoert naar een infiltratiezone of wadi (water afvoer drainage infiltratie), waar water gebufferd wordt en langzaam in de bodem kan dringen. 

Deze grasbetontegels zijn bovendien duurzaam geproduceerd: ze zijn vervaardigd uit een mix van gerecycleerd fijngemalen betonpuin en verhakseld olifantengras (miscanthus). Daardoor heeft dit materiaal een kleinere ecologische voetafdruk dan klassiek beton. De centrale toegangsstrook wordt wel uitgevoerd in beton vanwege de verkeersdruk en om het gebruikscomfort voor rolstoelgebruikers, kinderwagens, fietsen,… te verzekeren.

Droogte bedreigt de biodiversiteit in het Gentbos

Het Gentbos in Merelbeke is met z’n 28 ha van nature een nat moerasbos. Tot 3 jaar geleden had je zelfs ‘s zomers laarzen nodig voor een pittige boswandeling. De laatste jaren heeft het Gentbos erg te lijden onder de droogte. De gevolgen van de klimaatverandering zijn er met het blote oog waar te nemen. Oude beuken staan droog en dor, waardoor takken plots kunnen afvallen en op wandelaars terechtkomen. Er is dikwijls preventieve veiligheidskap nodig. Beekjes en poelen komen droog te staan, waardoor natte flora en fauna zoals kikkers, salamanders, libellen, … hun leefomgeving zien verdwijnen en uitsterven. Volgens het toegangsreglement zijn in het Gentbos enkel wandelaars op de wandelpaden toegelaten. Door de droogte is het moerasbos ook toegankelijk geworden voor o.a. mountainbikers en ruiters. Nochtans horen zij hier niet thuis. Door spoorvorming en intensieve recreatie wordt de kwetsbare flora vertrappeld.

Verhoogd bezoekerscomfort bij het populaire Gentbos

Behalve de heraanleg van de parking, wordt de onthaalzone aan het Gentbos ook voorzien van enkele natuurlijke zitelementen en nieuwe vuilnisbakken. Fietsers kunnen voortaan hun fiets comfortabel stallen aan de nieuwe fietsbeugels. Het bestaande infopunt voor bezoekers wordt uitgebreid en overkapt voor een efficiënter onthaal van groepen. Die komen hier graag op leeruitstap en worden toegeleid via provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve in Zwalm, de gemeentediensten, lokale scholen en het vogelopvangcentrum van Merelbeke.

Vanwege het natuurlijke gevoel en de sterke bosbeleving, valt het Gentbos in de smaak bij de jeugd, actieve wandelaars en aanhangers van yoga of bosbaden. Door de korte afstand tot de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad, vinden veel Gentenaars er de weg naartoe.

Partners in topnatuur

Het Gentbos wordt gezamenlijk beheerd en onderhouden door de Provincie en de gemeente Merelbeke. De samenwerking verloopt prima: de gemeente staat o.a. in voor het regelmatig maaien van de graspaden nabij de parking, het wekelijks legen van de vuilnisbakken en het afvoeren van sluikstort, dat jammer genoeg regelmatig wordt vastgesteld. Het bos-en hooilandbeheer, grote onderhoudswerken of investeringen in infrastructuur zoals deze vernieuwde onthaalzone, worden door de Provincie gedragen.

Het Gentbos maakt ook deel uit van het landschapsproject Rodeland. Het projectgebied omvat liefst 2 100 ha op het grondgebied van Merelbeke, Oosterzele, Melle, Gavere en heeft de ambitie om de regio om te vormen tot topnatuur. Binnen het project Rodeland wordt specifiek voor dit bos onderzocht om een natuurverbinding te creëren tussen de vallei van de Hollebeek die door het Gentbos loopt en de nabije Scheldevallei.

Praktische info omgevingswerken onthaalzone Gentbos

De hoofdingang en parking aan de Poelstraat zijn afgesloten vanaf maandag 8 juni 2020. De werken zullen vermoedelijk 10 werkweken in beslag nemen. Het Gentbos blijft tijdens de werken toegankelijk voor wandelaars.

  • te voet: via de toegangen aan de Molenhoekstraat, Wafelstraat en straat Gentbos
  • met de fiets: idem, fietsen in het bos is niet toegelaten
  • met de auto: parkeer je wagen in het centrum van Bottelare en bezoek het Gentbos te voet. Parkeer niet op de bermen langs de Poelstraat, dat is niet veilig!
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Klimaat
Jos De Laender dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Tim Van Maldergem dienst Patrimonium
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Klimaat
Jos De Laender dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Tim Van Maldergem dienst Patrimonium
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent