Europa Direct Oost-Vlaanderen organiseert Europese lezingen

28 november, 4 & 18 december

EUROPA DIRECT Oost-Vlaanderen organiseert, in samenwerking met de Universiteit Gent, opnieuw lezingen over Europese thema’s. Dit najaar ligt de focus op actuele thema’s zoals racisme, de natuurherstelwet en AI. Tot slot wordt het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie besproken. Naast de avondlezingen op 4 en 18 december zal er ook een ontbijtlezing plaatsvinden op 28 november.

Praktisch

De lezingen vinden plaats in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De avondlezingen in de Provincieraadzaal; de ontbijlezingen in de Banketzaal.

Registratie is gratis, maar wel noodzakelijk. De avondlezingen zijn ook online te volgen.

Lees meer en schrijf je in.

Programma avondlezing

19.00 uur: verwelkoming
19.10 uur: aanvang van de lezing
19.50 uur: gemodereerd debat
20.10 uur: mogelijkheid tot vraagstelling
20.30 uur: einde lezing - receptie aangeboden door EUROPA DIRECT Oost-Vlaanderen

Programma ontbijtlezing

8.30 uur: verwelkoming – ontbijt aangeboden door EUROPA DIRECT Oost-Vlaanderen
09.00 uur: aanvang van de lezing
09.45 uur: gemodereerd debat
10.10 uur: mogelijkheid tot vraagstelling
10.30 uur: einde lezing

Lezingen: data en thema's

De EU natuurherstelwet (NL)

Op dinsdag 28 november van 9.00 tot 10.30 uur. 

Sprekers

  • Bram Van Hecke, Voorzitter Groene Kring
  • Prof. An Cliquet, UGent

Moderator

  • Prof. Jeroen Buysse, UGent

Regulating Artificial Intelligence within the context of the internal market opportunities and pitfalls for the EU legislature (EN)

Op maandag 4 december van 19.00 tot 20.30 uur. 

Sprekers

  • Paul-John Loewenthal, juridische dienst van de Europese Commissie
  • Prof. Sybe De Vries, Universiteit Utrecht

Moderator

  • Prof. Inge Govaere, UGent

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie: wat zijn de verwachtingen? (NL)

Op maandag 18 december van 19.00 tot 20.30 uur.

Sprekers

  • Hendrik Van de Velde, Ambassadeur, FOD Buitenlandse Zaken
  • Stefaan De Rynck, Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België

Moderator

  • Prof. Hendrik Vos, UGent
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert EUROPA DIRECT Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert EUROPA DIRECT Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent