Skip to Content

Eerste bestrijdingsacties Aziatische hoornaar in Oost-Vlaanderen door RATO vzw

De Aziatische hoornaar - niet te verwarren met de Europese hoornaar - is een grote exotische wespensoort die sinds 2011 voorkomt in België. Ze vormt een bedreiging voor onze inheemse bijen.

De nestbestrijding van de Aziatische hoornaar gebeurt vanaf augustus tot begin oktober. De nesten zitten meestal hoog in de bomen en zijn dus heel moeilijk op te sporen. Bestrijding is een precisiewerk dat gebeurt door brandweer en Vespa-Watch.

In Oost-Vlaanderen krijgen ze versterking van RATO vzw (Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen).

"Met middelen uit het klimaatfonds startte de Provincie, in samenwerking met RATO vzw, een pilootproject om de opmars van de Aziatische hoornaar af te remmen. RATO stoomde zijn team klaar met de nodige opleiding en uitrusting. In augustus en september 2021 gingen de eerste bestrijdingsacties door in aanwezigheid van de experten van Vespa-Watch."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en platteland

 

Aanpak bestrijding

In de late zomer (vanaf augustus) maken de exotische wespen een gigantisch nest, waaruit de koninginnen in het najaar uitvliegen. De nestopsporing gebeurt door vrijwilligers van Vespa-Watch. Zij gaan ter plekke kijken op basis van meldingen en verifiëren of het om Aziatische hoornaars gaat, en niet om inheemse wespen of hoornaars. Enkel de Aziatische hoornaar wordt bestreden.

Als het nest van de Aziatische hoornaar wordt gevonden, wordt er overgegaan tot bestrijding. Vaak bevinden de nesten zich op een hoogte van meer dan 15 meter, wat van de bestrijding een uitdagende klus maakt.

Bestrijding door RATO vzw

In augustus en september 2021 werden nesten door RATO vzw bestreden in Waasmunster, Destelbergen en Deinze. Op basis van meldingen wordt de bestrijding verder gezet, vermoedelijk tot begin oktober. De medewerkers van RATO vzw konden rekenen op de terreinkennis en ondersteuning van de experten van Vespa-Watch. Zij gingen mee tijdens de eerste acties.

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar - niet te verwarren met de Europese hoornaar - is een grote exotische wespensoort die sinds 2011 voorkomt in België. Door de klimaatopwarming zijn de leefomstandigheden voor deze agressieve soort, die zich razendsnel uitbreidt, in Europa gunstiger geworden. De invasieve, exotische wesp jaagt in groep op honingbijen voor de ingang van kasten. Bij mindere aanwezigheid van honingbijen vallen ze andere inheemse bestuivers aan. De Europese hoornaar is een inheemse soort en vormt geen bedreiging.                   

Burgers die een Aziatische hoornaar spotten, kunnen hun waarneming op de website van Vespa-Watch melden. Zo helpen burgers mee om de populatie in kaart te brengen.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent