Skip to Content

11de groepsaankoop groene stroom en aardgas: 54 154 geïnteresseerden ontvangen prijsvoorstel

De eerste veiling voor een vast energietarief leverde begin februari geen biedingen op. Als gevolg ervan organiseerde Pricewise in opdracht van de Provincie een tweede veiling met variabel tarief. Energieleverancier Mega diende het meest gunstige voorstel in, voor zowel particulieren als bedrijven.

De groepsaankopen voor duurzame energie kaderen in het provinciaal klimaat- en energiebeleid van de Provincie. Onze ambitie is om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Voor deze 11de groepsaankoop levert Mega 100% Belgische groene stroom aan, voornamelijk uit windenergie.

"Er is nu een interessant voorstel voor duurzame groene stroom voor de intussen 54 154 geïnteresseerden. De deelnemers van de groepsaankoop ontvangen midden maart hun gepersonaliseerd aanbod en hebben zes weken de tijd om te beslissen al dan niet over te stappen. Dat gebruiksgemak is één van de sterktes van de groepsaankoop."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor energie en klimaat

Vrijblijvend prijsvoorstel aan variabel tarief

Mega diende het meest gunstige voorstel in voor elektriciteit en aardgas aan zowel particuliere verbruikers als KMO’s. Het variabele prijstarief wordt maximaal om de drie maanden aangepast en volgt de energieprijzen op de internationale markt.

De deelnemers aan de groepsaankoop zullen midden maart hun voorlopig persoonlijk voorstel ontvangen. Begin april ontvangen de deelnemers een definitief prijsvoorstel op basis van de energieprijzen van het volledig eerste kwartaal. In dat definitief voorstel wordt ook het persoonlijk voordeel op jaarbasis geschat, op basis van het verbruik dat inschrijvers bij intekening hebben opgegeven.

Tot en met 30 april 2022 krijgen geïnteresseerden de tijd om al dan niet te aanvaarden. De contracten met Mega kunnen ten vroegste op 1 mei 2022 starten. 

Extra provinciale voorwaarden ter bescherming van de consument

Naast de federale maatregelen legde ook de Provincie Oost-Vlaanderen binnen deze tweede veiling een aantal extra voorwaarden op aan de energieleveranciers:

  • Het energietarief wordt per drie maanden geïndexeerd. Dat kwartaalmechanisme is stabieler dan maandelijkse aanpassingen.
  • Mega kan geen vaste verbrekingsvergoeding aanrekenen na vroegtijdige opzeg.
  • Er kunnen geen extra kosten aangerekend worden voor papieren communicatie of manuele overschrijving.
  • Er zijn garanties gegeven inzake bereikbaarheid en dienstverlening van de klantendienst, reactiesnelheid van eventuele klachtenbehandeling, …

Dankzij een beslissing van de federale overheid kan het voorschotbedrag niet eenzijdig gewijzigd worden gedurende de looptijd van het contract.

Groepsaankoop 2018-2019, ook met Mega

Mega haalde in 2018 de achtste groepsaankoop voor particulieren binnen, toen aan een vast tarief voor elektriciteit en gas. Ruim 30 000 burgers maakten vlot de overstap. De Provincie ervaarde deze samenwerking als positief.

"Mega is de grootste Belgische energieleverancier, met 100% groene energie. Ons motto is onze kosten zo laag mogelijk te houden zodat we energie goedkoper kunnen leveren. Zo helpen we Vlaamse gezinnen om hun energierekening te drukken. We zijn dan ook verheugd de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de tweede keer te winnen. We kijken ernaar uit om de nieuwe klanten die erop inschrijven, te kunnen bedienen."

Elsie Van Linthout, woordvoerder Mega

Vragen?

Wie vragen heeft kan terecht:

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor energie en klimaat
Simon Verpoest deskundige energie
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor energie en klimaat
Simon Verpoest deskundige energie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent