Skip to Content

Groepsaankoop: Provincie ontvangt geen bod voor vaste energietarieven

Tweede veiling voor variabel tarief

Vandaag vond de veiling plaats naar aanleiding van de 11de groepsaankoop 100% Belgische groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het provinciebestuur vroeg energieleveranciers een aanbod in te dienen voor een energiecontract met vast tarief. Geen enkele leverancier ging daar op in.

De situatie op de energiemarkten is al maanden uitzonderlijk instabiel, mede door geopolitieke spanningen.

50 390 deelnemers schreven zich vrijblijvend in voor de 11de groepsaankoop. Dit aantal volgt de trend van voorgaande jaren.

“Ik stel vast dat de interesse in de groepsaankoop zeer groot blijft. Deelnemers waarderen het gebruiksgemak. Ze hoeven niet in hun eentje de markt te consulteren, prijsvergelijkingen te maken of administratief hun overstap te regelen. Daarom organiseren we komende weken een nieuwe veiling, maar dan aan een variabel tarief. Op die manier nemen we onze verantwoordelijkheid naar de ruim  50 000 Oost-Vlamingen die vrijblijvend inschreven voor de 11de groepsaankoop. "

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie

Bij de tien voorgaande edities leverde de groepsaankoop altijd een vast energietarief voor elektriciteit op. Een variabel energiecontract voor aardgas via de groepsaankoop is niet nieuw; dat gebeurde al frequent in vorige edities.

Oost-Vlamingen die inschreven voor de 11de groepsaankoop werden vandaag persoonlijk via e-mail geïnformeerd over de uitslag van deze veiling en het verdere verloop. Deelnemers zonder e-mailadres ontvangen eerstdaags bericht per post.

Nieuwe veiling voor een variabel tarief

Een energiecontract met variabel tarief volgt de prijsevolutie op de energiemarkt.
De tweede veiling voor een variabel tarief vindt plaats over enkele weken. De exacte datum is momenteel nog niet bepaald. De  50 390 inschrijvingen blijven automatisch geldig. Deelnemers hoeven hiertoe geen initiatief te nemen.

Net als bij de veiling voor een vast energietarief, zullen de deelnemers persoonlijk op de hoogte gebracht worden van het resultaat van de tweede veiling, vermoedelijk midden maart.

Deelnemen aan de groepsaankoop is vrijblijvend: er is geen verplichting om over te stappen naar de energieleverancier die als meest gunstige uit de veiling komt.

Wie vragen heeft kan terecht op de gratis infolijn op 0800 60 601 (op werkdagen van 9 tot 17 uur).

 

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie
Simon Verpoest deskundige Energie en klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie
Simon Verpoest deskundige Energie en klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent