Skip to Content

Zwembaden Puyenbroeck gesloten van 30 september tot heropening binnenbad op 19 oktober

De zwembaden in Puyenbroeck zijn gesloten van maandag 30 september tot en met vrijdag 18 oktober. Tijdens deze periode wordt de overstap naar het vernieuwde binnenbad voorbereid.

Bezoekers zijn opnieuw welkom in het binnenzwembad vanaf 19 oktober om 13.30 uur.

"Bij de heropening op 19 oktober zullen er nog eventjes werken aan de gang zijn in onder andere het peuterbad en de horecazone. Deze kunnen voor nog wat hinder zorgen, maar we willen clubs, scholen en bezoekers toch al de kans geven om opnieuw te zwemmen in het zwembad Puyenbroeck. Zo moeten zij niet langer terecht in andere zwembaden."

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor de domeinen

Tijdens het heropeningsweekend kan je gratis een vriend/in meebrengen. De kortingsbon is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/zwembon.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor de domeinen
Stijn Van Hoey provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Annemie Charlier gedeputeerde voor de domeinen
Stijn Van Hoey provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent