Zwem, speel en ontbijt op vaderdag in provinciaal sportcentrum Puyenbroeck

10 en 11 juni 2017

Op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 kan je je in het zwembad van het provinciaal sportcentrum Puyenbroeck uitleven op een van de vele waterspeeltuigen. Ook het 50m-buitenbad is open. 

Op zondag 11 juni kan je een zwembeurt combineren met een lekker ontbijtbuffet aan de rand van het zwembad.  De papa's wacht een leuke verrassing voor vaderdag! Je betaalt voor het ontbijt 10 euro per persoon (zwembeurt incl.). Inschrijven is verplicht en kan tot en met donderdag 8 juni aan het loket van het zwembad, de sporthal of online.

Contacteer ons
Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent