Skip to Content

Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten krijgen steun op maat bij detailhandelsbeleid

Solva, het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Unizo en de Provincie Oost-Vlaanderen stelden in Zottegem het integraal detailhandelsplan voor de gemeenten uit Zuid‑Oost‑Vlaanderen voor.

Concreet bieden de partners aan de Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten een economische, ruimtelijke en vastgoedanalyse, telkens in wisselwerking tussen lokale overheid en handelaars. Na een totaalanalyse, worden een beleidsvisie en strategisch actieplan voor detailhandel, op maat van de gemeente, opgemaakt. ​

Een gericht en sterk detailhandelsbeleid binnen gemeentelijke context wordt gemotiveerd en gestimuleerd vanuit het Vlaamse en provinciale beleid.

De Provincie Oost-Vlaanderen zet in op kernversterking in de gemeenten, een complementair selectief aanbodbeleid in de periferie en een clustering van grootschalige detailhandel in duidelijk afgebakende zones. In de provinciale én interprovinciale visie – samen met de collega-provincies goedgekeurd in december 2014 – is dit onderschreven.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor middenstand en EROV: “In de producten die de Provincie Oost-Vlaanderen aanbiedt ter ondersteuning van de gemeenten, focussen we op analyse en kennisdeling, financiële ondersteuning en advies op maat. Door afstemming en samenwerking met andere partijen, slagen we erin om de gemeentebesturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen op de best mogelijke manier te adviseren voor een vernieuwend detailhandelsbeleid”.

De samenwerking tussen de vier betrokken partijen werd officieel bekrachtigd via de ondertekening van een engagementsverklaring.

Voor de stad Zottegem en de gemeente Herzele is al een integraal detailhandelsplan opgemaakt. Willen ook andere Zuid-Oost-Vlaamse gemeentebesturen werk maken van een proactief en sturend detailhandelsbeleid, dan kunnen zij contact opnemen met één van de vier partners.

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor middenstand en EROV , Provincie Oost-Vlaanderen
Kathy Gillis beleidsmedewerker economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor middenstand en EROV , Provincie Oost-Vlaanderen
Kathy Gillis beleidsmedewerker economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent