Skip to Content

Zeven Oost-Vlaamse erfgoedprojecten ontvangen subsidies

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen kent 75 973 EUR toe aan zeven projecten die op een bijzondere wijze bijdragen tot de waardering van het onroerend erfgoed in de provincie.

De gesteunde projecten zijn publieksgerichte activiteiten die als doel de sensibilisering voor en de bekendmaking van het onroerend erfgoed in de provincie hebben. Dat gaat van orgels, agrarisch erfgoed, een huldemonument, maritiem erfgoed tot interactieve manieren om Oost-Vlaams erfgoed te ontsluiten.

“Met de projectsubsidies willen we een wezenlijk verschil maken voor de mensen die zich inzetten voor het onroerend erfgoed in de provincie.”

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

De zeven projecten:

 

vzw Gents Orgelcentrum

 

 

Orgelbrochure Oost-Vlaanderen 2020

 

1 813 EUR

 

Veneco - IOED Meetjesland

 

 

Van mijn Erf. Typologie Agrarisch Erfgoed Meetjesland

 

25 000 EUR

 

Stichting Geo Verbanck, Sint-Niklaas

 

Hoe Geo Verbanck de Gebroeders Van Eyck eerde

 

 

5 000 EUR

 

vzw Scheepvaartmuseum Baasrode (Dendermonde)

 

 

Viering 40 jaar Scheepvaartmuseum Baasrode en scheepsbouwgeschiedenis

 

10 000 EUR

 

vzw Kunstencentrum Vooruit, Gent

 

Beelden Jukebox: een interactieve wand voor de ontsluiting van het erfgoed van feestlokaal Vooruit

 

 

15 585 EUR

 

vzw Begijnhof Sint-Elisabeth, Sint-Amandsberg (Gent)

 

 

Glasramen in het oeuvre van Jan Van Eyck

 

10 000 EUR

 

vzw Huis Beaucarne, Ename (Oudenaarde)

 

 

Dineren bij Huis Beaucarne

 

8 575 EUR

Meer info over de zeven projecten kan je terugvinden in de bijlage. 

Ook indienen?

De volgende indiendatum is 29 februari 2020. Meer informatie vind je op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsubsidies.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent