Skip to Content

Zeven Oost-Vlaamse erfgoedprojecten krijgen samen 44 260 EUR voor het herwaarderen van Oost-Vlaams onroerend erfgoed

De Provincie Oost-Vlaanderen kent 44 260 EUR toe aan zeven projecten die bijdragen tot het herwaarderen van het onroerend erfgoed in de provincie.

De gesteunde projecten zijn publieksgerichte activiteiten die de sensibilisering voor en de bekendmaking van het onroerend erfgoed in de provincie tot doel hebben.

Dat gaat van maritiem erfgoed, over orgels, industrieel erfgoed tot religieus erfgoed, beleving van meesterwerken in hun context en een archeologisch en landschappelijk onderzoeksproject met publiekswerking.

“Met de projectsubsidies willen we een wezenlijk verschil maken voor de mensen die zich inzetten voor het onroerend erfgoed in de provincie”, aldus gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed.

De projecten


School voor Scheepsmodelbouw vzw, Baasrode (Dendermonde)


Heemer, bouw van een historisch scheepsmodel


2 035 EUR


Gents Orgelcentrum vzw


Orgelbrochure Oost-Vlaanderen 2019


1 725 EUR


Veneco - IOED Meetjesland


Waarschootstof. Inventarisatie en ontsluiting van het industrieel erfgoed van de textielnijverheid, tentoonstelling en publicatie


12 500 EUR


Werkgroep Cultuur Machelen-aan-de-Leie


De vlasnijverheid bezuiden Deinze, vanuit het verleden tot in het heden. Tentoonstelling en brochure


2 000 EUR


Processiecomité Lede


#M Beeld van Liefde. Openluchtevocatie met Mariabeeld in de schijnwerpers


6 000 EUR


OKV (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen)


Vlaamse Meesters. Beleving van meesterwerken op hun oorspronkelijke plaats (luik Oost-Vlaanderen)


10 000 EUR


Gemeentebestuur Lebbeke


Onderzoeksproject Hof ten Dijcke met publiekswerking en aanzet tot opwaardering van de site


10 000 EUR

Ook indienen?

De volgende indiendatum is 28 februari 2019. Meer informatie is hier te vinden.

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent