Windekemolen in Balegem binnenkort opnieuw maalvaardig!

maandag 29 januari 2018

Na 59 jaar van stilstand, zal de Windekemolen, op de grens tussen Scheldewindeke en Balegem (Oosterzele), eindelijk weer draaien. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is volop bezig met de unieke molen in ere te herstellen. Na de draaivaardige restauratie door de gespecialiseerde aannemer Boers&Peusens bvba neemt Provinciaal Molencentrum Mola de komende maanden de maalvaardige herinrichting op zich. Tegen de lente zal deze molen weer in volle glorie hersteld zijn en regelmatig open zijn voor het publiek. 

Op maandag 29 januari 2018 plaatst de aannemer 'het kot' (de molenkast) op de molen.
De pers is welkom aan de Pastoor De Vosstraat/Vrijhem, Balegem maar mag zich niet op de werf begeven. Voor een interview met de peter van de molen, gedeputeerde Alexander Vercamer, kan een afspraak gemaakt worden op
tel. 09 267 82 33.

Historiek

De geschiedenis van de Windekemolen gaat bijna vier eeuwen terug. Al in 1644 is er sprake van een houten korenmolen op die plek. In 1910 brandde de molen uit na een blikseminslag. Er werd een andere molen overgebracht en heropgebouwd uit Denderwindeke, op zijn beurt afkomstig uit het Henegouwse Marcq. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de molenaar enkele dagen vastgehouden in de gevangenis omdat hij ondanks het Duitse verbod, was blijven malen. Dat belette hem niet om ook daarna nog op listige manier verder te malen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de molen ernstig beschadigd door beschietingen.

De molen bleef malen tot in 1959. Drie jaar voordien werd de molen verkocht aan graaf d’Ursel-de Boussies uit Heks (Limburg). De grond ging over naar een lokale landbouwer. De graaf schonk de molen, die ondertussen op instorten stond, in 1973 aan de Provincie op voorwaarde dat de molen hersteld werd “om aan het natuurschoon bij te dragen”. In 1978 werd de molen als monument beschermd, en in 1980 werd de Provincie eigenaar van de grond. In de jaren tachtig werden er verschillende werken aan de molen uitgevoerd, maar het lukte niet om de molen weer op punt te krijgen. In 2005 werd de molen gedemonteerd uit veiligheidsoverwegingen.

Na spectaculaire werken terug open voor het publiek

Na een nieuwe aanbesteding werden de werken toegewezen aan het gespecialiseerde bedrijf Boers en Peusens bvba te Merelbeke, onder de begeleiding van de dienst patrimonium en het Provinciaal Molencentrum Mola van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Dirk Peusens startte in januari 2017. Op 29 januari 2018 wordt het gebinte afgewerkt, de molenkast op de staak gehesen met een grote kraan, de trap bevestigd en de wieken in de as gestoken.

Het provinciebestuur investeerde hierin totaal 365 050,21 EUR (btw inclusief).

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed: "Na de draaivaardige restauratie door de aannemer staat Provinciaal Molencentrum Mola de komende maanden in voor de maalvaardige herinrichting. Zo is de molen weer in volle glorie hersteld tegen maart, de maand van het industrieel erfgoed (in het kader van het Europees jaar van het erfgoed) en tegen zondag 29 april, de Vlaams-Europese Molendag."

Uniek in zijn soort

"Ik ben fier om peter te mogen zijn van deze unieke molen", aldus gedeputeerde Alexander Vercamer. "De Windekemolen is de grootste staakmolen in Oost-Vlaanderen en de enige met twee armwielen op de molenas. Daarnaast zijn er nog een aantal bouwtechnische bijzonderheden."

Gedetailleerde info over de Windekemolen is hier te vinden.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Erfgoed
Alexander Vercamer gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen
Walter Van den Branden conservator MOLA
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Erfgoed
Alexander Vercamer gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen
Walter Van den Branden conservator MOLA
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent