Wijlegempad Zwalm zorgt voor veilige fietsverbinding naar station dankzij subsidie Provincie

De gemeente Zwalm opende vandaag het Wijlegempad en realiseerde met de aanleg ervan een veilige fietsverbinding tot het station. 

Voor de aanleg van het fietspad en het voorzien van openbare verlichting kon de gemeente Zwalm rekenen op een Provinciale subsidie van 66 513,45  EUR. 

Door de dichte lintbebouwing op de Zuidlaan nabij het station was er geen ruimte om veilige fietspaden aan te leggen. Het Wijlegempad biedt de fietser nu een veilige parallelle verbinding. Bijkomend kunnen fietsers van de kernen Sint-Denijs-Boekel en Sint-Blasius-Boekel de Zuidlaan mijden en op een veilige manier aansluiten op de stationsomgeving.

"De lokale functionele fietsroutes vervolledigen het bovenlokaal netwerk op gemeentelijk niveau. Het Lokaal Functioneel Fietsnetwerk (LFF) richt zich op doelgerichte verplaatsingen van minder dan 5 km naar het werk, de school, haltes openbaar vervoer, de winkel, het sportcentrum en vrije tijd in het algemeen. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de realisatie van lokale fietsverbindingen met een subsidie van 40%."

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobilieit

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent