Skip to Content

Wie wordt de Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen 2021?

Ook in 2021 organiseert het Infopunt Europa Direct van de Provincie Oost-Vlaanderen de wedstrijd 'Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen'. De Provincie wil zo, samen met Oost-Vlaamse bibliotheken, de  betrokkenheid van haar inwoners bij Europa vergroten.

“Europa Direct Oost-Vlaanderen organiseert deze wedstrijd voor de tweede keer. Hiermee wil ze bibliotheken die inspanningen leveren om Europa en de Europese Unie in de kijker te zetten een extra financieel duwtje in de rug geven.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking

 

De winnende bibliotheek mag de titel “Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen' twee jaar lang dragen en ontvangt een geldprijs van 5 000 EUR om met Europa gelinkte activiteiten te financieren in 2022. Ook de tweede en de derde gerangschikte bibliotheken ontvangen een geldprijs van respectievelijk 2 000 en 1 000 EUR.

Praktisch

Oost-Vlaamse bibliotheken en hun vestigingen kunnen deelnemen aan deze wedstrijd door een activiteitenplan op te stellen met één of meerdere acties rond Europa die zullen plaatsvinden in 2022. Het activiteitenplan moet het provinciebestuur uiterlijk op 18 oktober 2021 bereiken. De winnaars worden bekend gemaakt in december 2021. Het wedstrijdreglement kan men terugvinden op informatiepunt europadirect.

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Riet Gillis Gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent