Werknemers Provincie Oost-Vlaanderen testen de switch van auto naar fiets

Sinds 2018 trekt de Testkaravaan van de Provincie rond in Oost-Vlaanderen en ging ze al langs bij heel wat organisaties en bedrijven. Met de testkaravaan wil de Provincie zoveel mogelijk werknemers in Oost-Vlaanderen aanzetten om, in plaats van met de auto, met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te gaan.  Voor de tweede keer is het de beurt aan de personeelsleden van het Provinciebestuur zelf.

Bij de Testkaravaan kunnen werknemers gedurende drie weken een vervoermiddel uittesten. Het aanbod bestaat uit elektrische fietsen, speedpedelecs, elektrische bakfietsen en het aanbod van De Lijn, NMBS en Blue Bike. De Testkaravaan werkt drempelverlagend voor werknemers die een fiets willen uittesten alvorens over te gaan tot aankoop of lease.

"Met de testkaravaan hopen we ook onze eigen medewerkers te motiveren om voor een duurzaam transportmiddel te kiezen en de auto aan de kant te laten staan."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Dat deze aanpak werkt, bewijzen de cijfers uit de evaluaties door de deelnemers: Na 1 jaar is 36% van de autosolisten overgestapt naar een duurzaam vervoersmiddel (elektrische fiets, fiets, speed pedelec en trein). Van de overige 64%, die nog steeds met de wagen naar het werk pendelt, is nog steeds 74% van plan om over te stappen naar een duurzaam vervoersmiddel in het komende jaar.

Op dit moment test een deel van de werknemers van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen een duurzaam vervoersmiddel uit. Zo getuigt ook Hannah Decavel die voordien deels met de auto en deels met het openbaar vervoer naar het werk kwam:

 “De testkaravaan leek me de ideale manier om na te gaan of de afstand voor mij haalbaar is met de elektrische fiets. Na een week testen ben ik alvast helemaal enthousiast: ik kan mijn auto laten staan en ben even snel op het werk als met het openbaar vervoer. Ik ben veel meer in beweging én ik ben verrast door de aangename fietsroutes rond het Gentse waardoor ik druk autoverkeer kan vermijden. Het mooie weer heeft zeker ook geholpen om er een leuke ervaring van te maken. Dit was het duwtje in de rug dat ik nodig had om nu zelf te kijken om een fiets aan te kopen.”

Aline Vercruyssen wil in de toekomst graag met de fiets naar de Provincie gaan:

“Ik woon op 21 km van het werk en dat maakt de combinatie werk en schoolgaande kinderen een moeilijke puzzel. De keuze voor de auto is dan soms de aantrekkelijkste. Aan de andere kant wil ik graag met de fiets komen: het is beter voor het milieu en het bespaart me heel wat autokosten. En voor mij misschien wel het belangrijkste: het zorgt voor een extra portie dagelijkse beweging. De mogelijkheid om een speedpedelec van de testkaravaan uit te proberen, zorgt ervoor dat ik de verplaatsing met de fiets toch al eens kan uittesten. De ene dag lukt het al wat beter dan de andere, maar ik ben nu wel overtuigd dat het moet gaan met wat inspanning.”  

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Tinneke De Caluwe dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Tinneke De Caluwe dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent