Skip to Content

Werken van start aan stuk fietssnelweg F7 langs de spoorlijn Gent-Kortrijk, tussen de Karrestraat en de Beekstraat in Deinze

In Deinze zijn deze week de werken gestart aan het stuk fietssnelweg F7 (Gent - Kortrijk) langs de spoorlijn Gent-Kortrijk, tussen de Karrestraat en de Beekstraat (ca. 900 meter). Hiermee wordt een van de laatste ontbrekende stukken gerealiseerd op deze vaak gebruikte fietssnelweg tussen Gent en Deinze.  

Dit stuk fietssnelweg wordt uitgevoerd in een 3m-brede asfaltverharding. Deze verharding is het meest fietsvriendelijk. Er zijn geen ribbels zoals bij een verharding in betonstraatstenen en geen voegen zoals bij een betonverharding.

De Provincie investeerde 236 000 EUR voor de werkzaamheden in Deinze. De werken worden uitgevoerd door aannemer Van Robays nv. Het einde is voorzien binnen een tweetal maanden. Er wordt geen grote hinder verwacht voor de omwonenden.

De aanleg van dit stuk van de fietssnelweg is een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, het Vlaams gewest (Departement Mobiliteit en Openbare Werken - MOW) en de Stad Deinze. De Provincie draagt 100% van de kosten voor de aanleg van de fietsweg, ook de studiekosten werden gedragen door de Provincie. De Provincie kan hiervoor op 50% subsidie rekenen van Vlaanderen (MOW).  De Stad Deinze stond in voor de verwerving van de gronden en stelt deze ter beschikking. Door de ligging langs de hoofdspoorlijn L75 wordt deze realisatie goed afgestemd met Infrabel.

Na de realisatie van dit deeltraject ‘Beekstraat-Karrestraat’ (november) rest er slechts nog een laatste deeltraject van ca. 500m alvorens een volledig fietssnelwegtracé F7 te hebben tussen Gent en Deinze. In afwachting van deze laatste missing link zal er ook een lokale omleiding voorzien worden via de Karrestraat.

"Na afloop van deze werken zal er dus vlot en veilig van Gent naar Deinze kunnen gefietst worden via de fietssnelweg F7. De Provincie maakt samen met verschillende projectpartners stelselmatig werk van de versnelde realisatie van het Fietssnelwegenplan voor Oost-Vlaanderen. Door in te zetten op veilige, vlotte en comfortabele fietsinfrastructuur willen we zoveel mogelijk Oost-Vlamingen op de fiets krijgen, ook voor verplaatsingen over langere afstanden, van 5 tot 20 kilometer en zelfs meer."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

"Deze werken zijn een cruciale schakel tussen Deinze en Gent. De reistijd zal er 5 minuten korter door worden voor wie tussen Deinze en Gent fietst. Vorig jaar waren dat bijna 500 000 mensen. Het aandeel fietsers werd ten gevolge van Covid19 nog belangrijker en zal blijven groeien. We zijn zeer blij met de invulling van deze missing link en zijn de Provincie dan ook heel dankbaar." 

Jan Vermeulen, burgemeester

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Anke Schelfaut diensthoofd Mobiliteit
Mieke Dries Industrieel ingenieur Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Anke Schelfaut diensthoofd Mobiliteit
Mieke Dries Industrieel ingenieur Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent