Werken op fietssnelweg F423 Kaprijke-Assenede worden hervat

De Vlaamse regering heeft beslist dat de werken op de fietssnelweg tussen Kaprijke en Assenede hervat kunnen worden. De Provincie Oost-Vlaanderen wil begin volgend jaar de werken voortzetten aan het ontbrekende stuk fietssnelweg van 2,4 km tussen Bassevelde-Dorp en de Wauterstraat te Kaprijke.

De werken aan dit stuk fietssnelweg gingen begin dit jaar van start. Enkele opposanten en buren trokken in januari naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de werken aan de fietssnelweg te laten stilleggen. Een eerdere uitspraak van de raad eind 2021 gaf aan de Provincie Oost-Vlaanderen groen licht om te beginnen met de aanleg van de fietssnelweg.

Eind mei 2022 echter velde de Raad voor Vergunningsbetwistingen een arrest in het kader van de beroepsprocedure tegen de vergunning waarop de werken werden stilgelegd.

Nu heeft de Vlaamse regering beslist dat er opnieuw gewerkt kan worden aan dit stuk fietssnelweg op de F423. Deze ontbrekende schakel van 2,4 km is het laatste gedeelte van de 22 km lange fietssnelweg Eeklo-Zelzate. Hiermee krijgt het noorden van het Meetjesland een veilige en aangename fietsroute naar Eeklo, Zelzate en de Gentse haven. Verwacht wordt dat dit stuk fietssnelweg klaar zal zijn in mei 2023.

De aanleg van dit stuk fietssnelweg is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en gebeurt in samenwerking met de lokale besturen Kaprijke en Assenede, de NMBS en de Vlaamse overheid. 

"We zijn tevreden dat de Vlaamse Regering groen licht geeft om de al vergevorderde werken aan de fietssnelweg F423 van Kaprijke naar Bassevelde zo snel mogelijk af te ronden. Het wegwerken van één van de laatste missing links op de F423 is goed nieuws voor alle fietsers die zich veilig, snel en comfortabel willen verplaatsen tussen het Meetjesland en het Gentse havengebied."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Rien Van de Moere dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Rien Van de Moere dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent