Skip to Content

Werken aan vleermuisverblijven in Provinciaal recreatiedomein Het Leen

Midden september starten de eerste werken aan de vleermuisverblijven in Provinciaal recreatiedomein Het Leen in Eeklo.

In het bosgebied van Het Leen zijn vier bunkers en twee munitiegebouwtjes uit het militair verleden van het recreatiedomein ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen. In die winterverblijven telt het recreatiedomein jaarlijks een 150-tal vleermuizen.

De locaties in Het Leen staan echter onder druk. De oorspronkelijke inrichting is stilaan aan vervanging toe en regelmatig wordt er ook vandalisme vastgesteld. Sinds 2009 gaat het aantal aanwezige vleermuizen dan ook permanent achteruit. Daarom werd door het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos een Europese subsidie toegekend voor het herstellen van de vleermuislocaties in Het Leen.

"Vleermuizen zijn beschermde zoogdieren. In het provinciaal recreatiedomein Het Leen overwinteren ze in de bunkers en opslagplaatsen in het recreatiedomein. Door die overwinteringsplaatsen op de juiste manier te onderhouden en in te richten, proberen we het vleermuizenbestand in Het Leen op peil te houden of zelfs te laten toenemen.”

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor de recreatiedomeinen

Deze subsidie past binnen de natuurdoelen van de Europese Speciale Beschermingszone waarin het recreatiedomein gelegen is, meer specifiek de instandhoudingsdoelen voor vleermuizen in Natura 2000-gebieden.

Werken

Midden september zullen de vier bunkers aan de buitenzijde worden aangepakt. Hierbij worden de aanwezige tochtgaten in de constructies gedicht en wordt er extra aarde opgevoerd als isolatie. Tevens worden de struiken op de bunkers in hakhout gezet zodat ze bij eventuele val geen schade aanrichten. Rondom de bunkers komt er een nieuwe houten afsluiting met daarin een takkenwal om ongewenste betreding en verstoring te voorkomen.

De werken worden uitgevoerd door de sociale werkplaats Groep Intro uit Maldegem. In een tweede fase, volgende zomer, worden de bunkers aan de binnenkant heringericht en voorzien van nieuwe deuren. Dan worden ook de twee nabije opslagplaatsen grondig aangepakt.

Deze actie wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 

Het Leen ... Natuurlijk!

Het Leen laat haar bezoekers elk jaar kennis maken met deze fluwelen fladderaars in het kader van de activiteitenreeks ‘Het Leen…Natuurlijk!’. Op een zomeravond trekken gidsen er dan op uit met een batdetector om vleermuizen te spotten. De deelnemers krijgen ook uitleg over het leven van vleermuizen, hoe je ze kan herkennen en wat schadelijk is voor deze dieren. Je komt op deze activiteit ook te weten of ze nu echt in je haar vliegen of zich als een vampier in je hals vastbijten.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor de domeinen
José De Laender dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor de domeinen
José De Laender dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent