Wegspotters ontmoeten elkaar tijdens provinciale ontmoetingsdag in Merelbeke

Stand van zaken project

Vandaag, 25 juni 2017, ontmoetten Wegspotters en beleidsmensen elkaar tijdens een Provinciale ontmoetingsdag in Merelbeke. Tijdens deze ontmoetingsdag werd een stand van zaken meegegeven van het project Wegspotters, gestart in de lente van 2014. 

Wegspotters

Wegspotters zijn vrijwilligers die regelmatig de staat van de trage wegen controleren en de knelpunten doorgeven aan de gemeente, die ze zo vlug mogelijk probeert op te lossen.

Er loopt sinds de lente/zomer 2014 een proefproject in Lebbeke en Laarne, sinds mei 2015 loopt dit ook in Wetteren en Merelbeke.

Tijdens de vorige provinciale ontmoetingsdag in 2016 werd het project positief geëvalueerd en werd beslist om het vanaf 2017 uit te rollen over de gehele provincie. Alle geïnteresseerde gemeenten (die beschikken over een tragewegenplan) kunnen zich dus kandidaat stellen. 

"Nog dit jaar start de gemeente Buggenhout met het project, ook Kaprijke wil zo vlug mogelijk starten. En er is ook interesse van andere steden en gemeenten om de komende jaren  in te stappen (o.a. Aalst,  Ninove, Gent, Sint-Niklaas, Sint-Martens-Latem)."  

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit

In het eerste werkingsjaar van het project voorziet de Provincie Oost-Vlaanderen voor elke startende gemeente ondersteuning door de regionale landschappen en vzw Trage Wegen. 

Hoeveel vrijwilligers zijn nu al actief als Wegspotter?

  • In Lebbeke zijn er 23 wegspotters
  • In Laarne zijn 41 wegspotters actief 
  • In Merelbeke zijn 45 wegspotters betrokken
  • In Wetteren zijn 16 wegspotters actief

Mobimelder

Het melden van knelpunten gebeurt via een digitaal meldingssysteem: Mobimelder. 

Deze meldingen zijn op een webpagina zichtbaar als:

  • rode vlagjes (nieuw knelpunt)
  • oranje vlagjes (in behandeling)
  • groene vlagjes (opgelost)

Het project is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. vzw Trage Wegen, de Regionale Landschappen ‘Schelde Durme’- ‘Vlaamse Ardennen’- ‘Meetjesland’, de gemeenten: Laarne, Lebbeke, Merelbeke en Wetteren.

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent