Skip to Content

Week van de Fair Trade – FairTradeProvincie Oost-Vlaanderen doet mee!

van 5 tot 15 oktober 2022

Van woensdag 5 tot zaterdag 15 oktober 2022 is het naar jaarlijkse gewoonte tijd om eerlijke handel in de kijker te zetten tijdens de Week van de Fair Trade. Provincie Oost-Vlaanderen draagt al sinds 2016 de titel van FairTradeProvincie en organiseert ook dit jaar enkele acties voor haar medewerkers.

"Als FairTradeProvincie engageren we ons niet alleen om ons aankoopbeleid te verduurzamen, we zetten ook actief in op het informeren en sensibiliseren van ons personeel. We focussen hierbij altijd op de complementariteit tussen fairtradeproducten én lokale producten. Want samen maken deze deel uit van een duurzaam voedingspatroon."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

Proeven van korte keten en fairtradeproducten

Dit jaar wordt het een week van proeven, leren en zelf uitproberen. Zoals elk jaar wordt er op het binnenplein van het Provinciehuis een Faire Boerenmarkt georganiseerd met standjes met lokale Oost-Vlaamse producten en fairtradeproducten (enkel voor medewerkers van de Provincie). Een streepje muziek en een fairtradekoffie maken het helemaal gezellig. Ook in het personeelsrestaurant wordt het weer lekker smullen van een (h)éerlijk menu vol fairtradeingrediënten, samengesteld speciaal voor deze gelegenheid.

Daarnaast organiseert de Provincie een interactieve workshop over duurzame en eerlijke kledij. Hoe kunnen we een positieve impact maken met wat we dragen? En hoe kunnen we duurzame en fairtradekleding herkennen?

FairTradeProvincie

Net als heel wat Oost-Vlaamse steden en gemeenten voldoet ook de Provincie Oost-Vlaanderen aan de zes criteria voor de titel van ‘FairTradeProvincie’. De Provincie zet zich al lang in voor een duurzamere en rechtvaardige wereld. Eerlijke handel is daarbij een belangrijk element. Door mee te stappen in de fairtradecampagne draagt de Provincie op een concrete manier bij aan het welzijn van de kleine boeren in het Zuiden en ondersteunt zij de lokale en duurzame producenten hier bij ons.

Dit doet ze door in haar interne aankoopbeleid in te zetten op de aankoop van eerlijke en lokale producten. Daarnaast worden er het hele jaar door acties georganiseerd om het personeel te informeren en sensibiliseren over de mogelijkheden en het belang van eerlijke handel.

Met deze informerende en beleidsmatige acties draagt de Provincie Oost-Vlaanderen ook bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (ofwel de SDG’s). Inzetten op duurzame consumptie en productie heeft impact op alle vijf de pijlers van deze doelstellingen (mens, planeet, welvaart, partnerschappen en sterke publieke diensten). Met duurzame consumptie en productie ondersteun je waardig werk, eerlijk en verantwoord consumeren, het bestrijden van armoede en honger, en heb je aandacht voor sociale en milieu-criteria.

Contacteer ons
Leentje Grillaert Gedputeerde
Liesbeth Viaene beleidsmedewerker lokaal mondiaal beleid
Leentje Grillaert Gedputeerde
Liesbeth Viaene beleidsmedewerker lokaal mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent