Week van de Fair Trade – FairTradeProvincie Oost-Vlaanderen doet mee!

Op woensdag 3 oktober 2018 start de Week van de Fair Trade*. Ook FairTradeProvincie Oost-Vlaanderen voorziet acties voor de Oost-Vlaming en het Provinciaal personeel.

Sensibiliseren rond fair trade

We zijn enthousiast om verder te gaan met de vernieuwde Fair Trade campagne die nu ook inzet op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De Provincie zal de FairTradeGemeenten bij dit traject ondersteunen.”, verklaart gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens de Week van de Fair Trade vinden volgende acties plaats:

  • Action Learning Day Fair Trade – Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op 3 oktober, georganiseerd door CIFAL Flanders voor Provinciale beleidsmakers, bedrijfsleiders en academici/onderzoekers. De focus ligt op de rol van fair trade in het realiseren van de SDG’s en de link tussen fair trade en de mensenrechtenagenda.
  • Kick-off van nieuwe campagne FairTradeGemeente voor trekkers van de FairTradeGemeenten. De Provincie begeleidt de Oost-Vlaamse gemeenten op maat om de titel FairTradeGemeente te behalen. De hernieuwde campagne ziet eerlijke handel als een mondiaal verhaal. Zowel boeren in het Zuiden, als landbouwers van bij ons, staan voor de mondiale uitdaging om gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel te produceren om alle monden te voeden. Ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) krijgen een plaats in de hernieuwde campagne. Dit gebeurt in samenwerking met FairTradeGemeenten en Gent Fair Trade. Zaterdag 6 oktober van 13.30 uur tot 18.30 uur, PAC Zuid (W. Wilsonplein 2, 9000 Gent).
  • Van 8 tot 12 oktober laat huiskok Jan Huylebroeck en zijn team het personeel proeven van eerlijke, lokale en duurzame voeding in het provincierestaurant.
  • Het personeel kan een lokaal en duurzaam voedselpakket bestellen via voedstelteams@work. Korte keten is onderdeel van lokaal en duurzame voeding, een belangrijke pijler van de Fair Trade campagne.
  • In eigen streek is er ook heel wat te doen rond fair trade. www.fairtradegemeenten.be en www.uitinvlaanderen.be bieden een overzicht van alle lokale activiteiten.

 

* Net als heel wat Vlaamse steden en gemeenten voldoet ook de Provincie Oost-Vlaanderen aan zes criteria van de titel ‘FairTradeProvincie’. De Provincie zet zich al erg lang in voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Eerlijke handel is daarbij een belangrijk element. Door mee te stappen in de Fairtradecampagne draagt de Provincie op een concrete manier bij aan het welzijn voor de kleine boeren in het Zuiden en ondersteunt zij de lokale en duurzame producenten hier bij ons.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Stefanie Deschepper directie Welzijn
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Stefanie Deschepper directie Welzijn
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent