Wateroverlast in domein De Gavers in Geraardsbergen

Domein en camping gesloten

Door de hevige neerslag zijn de toegangswegen tot provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen niet meer toegankelijk. Daarom werd het domein gesloten voor het publiek. 

De camping wordt momenteel preventief geëvacueerd. In overleg met de crisiscel van de stad Geraardsbergen werd beslist de camping te sluiten om 20 uur. 

Volg de updates via de facebookpagina van domein De Gavers.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed en Recreatiedomeinen
Jo Petrus provinciaal domein De Gavers
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed en Recreatiedomeinen
Jo Petrus provinciaal domein De Gavers
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent