Skip to Content

Waarschootstof en Fonteintjesmolen winnen eerste provinciale prijs onroerend erfgoed

Provincie Oost-Vlaanderen kent de eerste Erfgoedprijs 2020 – erfgoedgemeenschappen ex-aequo toe aan de Feitelijke Vereniging Waarschootstof (Lievegem) en de vzw Fonteintjesmolen (Ninove). Beide laureaten ontvangen 5 000 EUR.

"Met 24 diverse inzendingen kreeg de jury een staalkaart voorgeschoteld van aanstekelijk erfgoedengagement in onze provincie. We waren door meerdere kandidaturen erg gecharmeerd, en willen alle goede voorbeelden graag ruim verspreiden. Twee wisten ons op verschillende vlakken te overtuigen: in Waarschoot kwam men tot heel fraaie realisaties rond het DNA van de gemeente door uitgekiende samenwerkingsverbanden in kader van het textielerfgoed. Ook in Ninove is samenwerking de sleutel om een zeer brede visie op molens uit te dragen."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Waarschootstof

Waarschoot was tot voor enkele decennia een centrum van textiel waar vooral het zogenaamde Waarschootstof van de getouwen rolde. Textiel behoort dus tot het historische DNA van de gemeente. Een groep enthousiaste inwoners bundelde de krachten om via onderzoek en publiekswerking dit verleden en zijn gebouwen weer herkenbaar te maken. Door uitgekiende samenwerkingsverbanden zijn een publicatie, een tentoonstelling, erfgoedroutes en passende herbestemmingen gerealiseerd. Zo heeft de gemeente haar identiteit teruggevonden.

Ninoofse molens

Door een brede visie, kennis van zaken en goed gestructureerde samenwerking houden de vrijwilligers van de vzw Fonteintjesmolen de Ninoofse molens draaiende. Men toont aan dat een molen niet enkel monument, maar ook landschap is. Technologie, ecologie en publiekswerking sluiten naadloos bij elkaar aan. Vzw Fonteintjesmolen werkt bovendien voorbeeldig samen met het stadsbestuur en droomt ervan om de schuur te herbestemmen tot ontmoetingsruimte en om de bakoven te reconstrueren.

Eerste editie van een jaarlijkse prijs

De nieuwe provinciale Erfgoedprijs zette in 2020 ‘erfgoedgemeenschappen’ in de kijker. Dat zijn groepen van geëngageerde mensen die zorg dragen voor onroerend erfgoed.

"De grote instroom illustreert het grote belang van vrijwillige inzet voor onze monumenten en sites. Het succes van deze eerste editie en de grote relevantie van beide winnaars, doen ons ook al vooruitzien naar de editie 2021. Dan leggen we de focus op erfgoedlandschappen."

gedeputeerde Annemie Charlier

 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts diensthoofd Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts diensthoofd Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent