Skip to Content

Waalse kinderen op vakantie in domeinen Puyenbroeck en De Gavers

De Oost-Vlaamse deputatie besliste vandaag, 29 juli 2021, om kampeerterreinen in de provinciale domeinen De Gavers en Puyenbroeck gratis ter beschikking te stellen van enkele Oost-Vlaamse vrijwilligers. Zij willen er een vakantieverblijf organiseren voor kinderen uit de door watersnood getroffen gebieden in de Ardennen.

Voor de kinderen uit het rampgebied in de Ardennen zou het vakantie moeten zijn, maar momenteel zien zij enkel ellende. Na de eerste shock zijn hun ouders gestart met opruimen. De kinderen zelf hebben nood aan ontspanning. 

Enkele vrijwilligers willen daarom, in samenwerking met de lokale scoutsgroep van Trooz, deze kinderen weghalen uit het getroffen gebied en hen een vakantieverblijf aanbieden in domeinen De Gavers en Puyenbroeck.

"Als provinciebestuur zijn wij dit initiatief genegen en bieden wij graag ondersteuning door hiervoor gratis kampeerterreinen aan te bieden in de domeinen De Gavers en Puyenbroeck. "

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

 

Er wordt gemikt op twee groepen, telkens voor ongeveer 40 kinderen van 8 tot 14 jaar. Eén groep komt rond 10 augustus aan en één rond 20 augustus.

Meer info bij de organisator van het initiatief: Thierry van Hecke, thierry@skoebidoe.be 

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent