Vzw uitMUNTEnd wint Erfgoedprijs 2023 van de Provincie Oost-Vlaanderen

Lancering Erfgoedprijs 2024 – landschap & houtig erfgoed

Op zondag 11 februari maakte Provincie Oost-Vlaanderen de winnaar van haar Erfgoedprijs 2023 met als thema Erfgoedgemeenschap bekend: de 10 000 EUR gaat naar vzw uitMUNTEnd uit Merelbeke. De Provincie lanceert ook de oproep voor de Erfgoedprijs 2024 met als thema Landschap & houtig erfgoed.

“We kozen unaniem vzw uitMUNTEnd als winnaar van onze Erfgoedprijs. Munte is een kleine gemeenschap waar toch veel inwoners een actieve rol opnemen. Deze vzw groeide van onderuit en breidt nog steeds uit. Erfgoed speelt een hoofdrol, de werking is heel divers, en ze bereiken een breed publiek. Een inspirerend voorbeeld dus. We zijn hen en alle andere inzenders voor de Erfgoedprijs dankbaar: echte ambassadeurs voor ons Oost-Vlaams erfgoed!”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Gemeenschap rond onroerend erfgoed

Provincie Oost-Vlaanderen reikt haar Prijs Onroerend Erfgoed afwisselend uit voor erfgoedgemeenschappen, landschappen en herbestemming. Nu was het de beurt aan erfgoedgemeenschappen. De Provincie zet met deze prijs de mensen in de kijker die voor onroerend erfgoed zorgen. Hun engagement is een conditio sine qua non willen ook toekomstige generaties kunnen genieten van erfgoed om te wonen en te ontspannen.

16 inzendingen in nieuwe brochure

Voor deze tweede erfgoedgemeenschappenprijs waren er 16 inzendingen, waarvan er acht aan alle criteria voldeden: vzw Op Stoapel (Temse), vzw Buren van de Abdij (Gent), vzw Vrienden van de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Dendermonde), DECEM vzw (Aalst), Het Stoepekomitee (Ertvelde-Stoepe), Werkgroep Mariale Ommegang (Nazareth), Le Petit vzw (Drongen) en vzw uitMUNTEnd (Munte).

Het zijn grote en kleine verenigingen die werken rond verschillende soorten erfgoed. Overtuigen doen ze allen doordat ze bewust inzetten op kennisdelen en samenwerken, en verschillende doelgroepen bereiken.  Je ontdekt ze in de nieuwe brochure via oost-vlaanderen.be/erfgoedprijs.

Vzw uitMUNTEnd

De jury droeg vzw uitMUNTEnd als winnaar voor aan de deputatie. Deze vzw ontstond uit bezorgdheid over de toekomst van de in het beschermde dorpsgezicht gelegen kerk van Munte. Samen met de kerkraad behoudt de vzw de kerk als toegankelijke centrale plek. Zo organiseren ze onder meer rondleidingen en concerten, en brengen ze publicaties uit. Het erfgoed van Munte is een belangrijke pijler. Tal van partners zetten mee hun schouders hieronder: de school, de Christoforusgemeenschap, De Muntenaar, het Kasteel ter Zinkt, …

“Vzw uitMUNTEnd zal het prijsgeld op een duurzame manier inzetten ten goede van het behoud van het erfgoed in Munte evenals van de publiekswerking daarrond.”

Anne-Mie Hautekeete, vzw uitMUNTEnd

Lindeboom Munte

Zondag overhandigde de Provincie ook een ent van de linde van de Torrekensstraat. Het bewijst meteen de brede kijk op erfgoed van vzw uitMUNTEnd. Deze vrijheidsboom uit 1830 moest voor de veiligheid worden geveld. De Provincie nam een tiental enten die nu terug in Munte kunnen worden geplant. Iedere Muntenaar mag een plek voorstellen om de enten te planten.

Lancering Erfgoedprijs 2024

De overhandiging van de ent was een naadloze overgang naar de lancering van de Erfgoedprijs 2024 van Provincie Oost-Vlaanderen, met als thema landschap en houtig erfgoed.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om initiatieven die:

  • de originele beplanting aan een kapel herstellen;
  • het landschap beplanten en toegankelijk maken zodat de aandacht wordt gevestigd op de sporen van oorlog;
  • eeuwenoude technieken gebruiken om een bos of ander landschap te onderhouden;
  • het voortbestaan van een veteraanboom stimuleren;
  • ...

Kandidaturen zijn welkom tot en met 30 juni 2024.

Meer info vind je via oost-vlaanderen.be/erfgoedprijs.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele De Cocker dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele De Cocker dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent