Voorstelling plannen nieuwe fiets- en spoorinfrastructuur tussen Dendermonde, Baasrode en Lebbeke

Donderdag 16 mei 2024 - De fietsinfrastructuur aan de oostkant van Dendermonde krijgt de komende jaren een stevige aanvulling. De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de besturen van Dendermonde en Lebbeke aan de ontwikkeling van de fietssnelwegen F44 (Dendermonde - Mechelen) en F19 (Dendermonde - Boom). Tegelijkertijd maken Infrabel en TUC RAIL werk van twee nieuwe uitwijksporen langs de spoorlijn tussen Dendermonde en Mechelen. Op woensdag 15 mei werden de omvangrijke plannen voorgelegd aan de omwonenden op een infomarkt. ​

Steeds meer mensen kiezen voor de fiets, zo ook in Dendermonde en Lebbeke. Anderzijds is de huidige fietsinfrastructuur op een aantal belangrijke verbindingen ontoereikend. Tussen het centrum van Dendermonde en de stedelijke bebouwing van Sint-Gillis, het industriegebied Hoogveld en het station van Baasrode-Zuid is er op dit moment geen echt veilige, aantrekkelijke en directe fietsroute. Ook fietsers tussen Dendermonde en Lebbeke moeten noodgedwongen kiezen voor minder veilige alternatieven langs de gewestwegen N41 en N47, of moeten omrijden langs wegen met gemengd verkeer.

Extra stukken fietssnelweg

In samenwerking met Dendermonde en Lebbeke zal de Provincie een veilige fietsverbinding realiseren van in het centrum van Dendermonde richting Baasrode en Lebbeke.

Enerzijds wordt er een nieuw stuk van bijna 2,5 kilometer F44 aangelegd, parallel aan de spoorweg Dendermonde-Mechelen, tussen de Winningstraat in Dendermonde en het station van Baasrode-Zuid. Niet ver van de N41 zal er een verbinding worden gerealiseerd tussen de fietssnelweg en de bedrijvenzone van Hoogveld, ter hoogte van de straat Driebek.

Anderzijds willen de verschillende partners een nieuw stuk F19 van circa 700 meter aanleggen langs de spoorweg tussen Dendermonde en Puurs-Sint-Amands. Dit vanaf de aansluiting aan de F44 tot aan Hoogveld en het al gerealiseerde stuk van de F19 richting Den Briel. ​

Aanleg uitwijksporen

Infrabel dient binnenkort de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de aanleg van twee uitwijksporen tussen Dendermonde en Lebbeke langs de bestaande spoorlijn 53 (Dendermonde-Mechelen).

De aanleg van deze uitwijksporen is noodzakelijk in het kader van de Europese normen om goederentreinen tot 740 m lengte toe te laten op het Belgische spoornet. Zo zullen er op alle goederencorridors in Europa lange goederentreinen kunnen rijden.

"Met deze infomarkt zetten we een belangrijke stap naar de effectieve realisatie van de nieuwe stukken F44 en F19. De omwonenden worden de eerste gebruikers van al die nieuwe fietsinfrastructuur, dus vinden we het belangrijk hen goed te informeren."

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
"Dankzij dit gezamenlijke project zetten we een flinke stap vooruit in de modal shift. Door de aanleg van deze lange uitwijksporen maakt Infrabel de inzet van langere goederentreinen tot 740 meter mogelijk op een van de belangrijkste goederenspoorassen van ons land. Bij de uitvoering van dit project worden milderende maatregelen toegepast, zoals het gebruik van geluidsarme spoortechnieken, geluidsschermen, infiltratie- en buffergrachten en diverse aanplantingen voor een optimale integratie in de omgeving."

Luc Maes, program manager TUC RAIL
“De uitrol van fietssnelwegen is een belangrijk onderdeel van ons fietsbeleid. Heel wat Dendermondenaars maken er reeds gebruik van. Betere fietsverbindingen zorgen voor minder auto’s in woon- werkverkeer.”

​Marius Meremans, schepen voor Mobiliteit Dendermonde
vlnr. schepen Dendermonde Marius Meremans, gedeputeerde Riet Gillis, schepen Lebbeke Mike Torck, schepen Lebbeke Raf De Wolf
vlnr. schepen Dendermonde Marius Meremans, gedeputeerde Riet Gillis, schepen Lebbeke Mike Torck, schepen Lebbeke Raf De Wolf
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Yoerik Van De Genachte dienst Mobiliteit

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent