Skip to Content

Voorstelling plan fietssnelweg F42 (Gent-Eeklo-Brugge) Evergem

dinsdag 21 juni 2022 van 15 tot 16 uur

Samen met de gemeente Evergem, de Vlaamse overheid en Infrabel, werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan de realisatie van de fietssnelweg F42 Gent-Eeklo-Brugge.

Op dinsdag 21 juni 2022 om 15 uur worden de plannen voorgesteld van de nog aan te leggen fietssnelweg op het grondgebied Evergem. Dit in het bijzijn van gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit, schepen Lucas Van der Meersch, een vertegenwoordiger van Infrabel en de Vlaamse overheid.

De pers is welkom. Graag een seintje als je zal aanwezig zijn via mail naar persdienst@oost-vlaanderen.be.

Programma:

14.45 uur: ontvangst

15 uur: voorstelling plannen

  • Gedeputeerde Riet Gillis: globale visie F42, belang fietssnelweg voor woon-werkverkeer
  • Schepen Lucas Van der Meersch: toelichting bij het ontwerp deeltraject Station Evergem – Wurmstraat

Infrabel en Vlaamse overheid: aanwezig voor toelichting bij eventuele vragen

16 uur: einde

Praktisch

Wanneer: dinsdag 21 juni 2022 om 15 uur

Waar: afspraak aan de overweg Kromveldstraatje in Evergem

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om voor haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Door kwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruime fietsinfrastructuur aan te leggen moet de fiets voor pendelaars en scholieren de eerste keuze worden. De Provincie wil iedereen overtuigen om voor korte en langere afstanden de fiets te nemen.

Contacteer ons
Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent