Voorstelling ‘Detailhandel in uw gemeente: Inspiratieboek’ met speeddates

dinsdag 23 mei 2017

Detailhandel is volop in beweging en vraagt een strategisch locatiebeleid en een afgestemde aanpak.

De Provincie Oost-Vlaanderen zet al geruime tijd in op een coherent detailhandelsbeleid. Dit vraagt een continue bijsturing en de ontwikkeling van aangepaste acties. Daarom zet het provinciebestuur steden, gemeenten en lokale handels- en middenstandsverenigingen aan tot actie.

Het boek ‘Detailhandel in uw gemeente: Inspiratieboek’ brengt vernieuwende acties op het vlak van detailhandel en omvat een overzicht van de provinciale dienstverlening.

Tijdens een studienamiddag op dinsdag 23 mei 2017 wordt het inspiratieboek voorgesteld. Steden, gemeenten en lokale handels- en middenstandsverenigingen maken er kennis met elkaars ingediende detailhandelsprojecten en -acties. De deelnemers worden uitgedaagd om verder te kijken dan de eigen gemeente en brainstormen samen met andere besturen hoe het detailhandelsbeleid anders én beter kan worden ingevuld.

Programma:

 • 13.30 uur: Openingswoord – gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor middenstand
 • 13.45 uur: Stad Roeselare stelt haar kernplan detailhandel voor – Vanessa Dehullu, diensthoofd Economie, Wonen en Landbouw
 • 14.15 uur: Een eerste blik op de publicatie en de vernieuwde feitenfiches detailhandel – Astrid Vliebergh, directeur Economie en Kathy Gillis, beleidsmedewerker Economie
 • 14.30 uur: Speeddates voor en door gemeenten
  • Een “Pop up winkel” praktisch – Stad Gent
  • Handelaars bij elkaar brengen, inspireren en matchen – Stad Aalst
  • Winkelbeleving – Gemeente Hamme
  • Detailhandelsbeleid en klanten binden – Gemeente Berlare
  • Online lokaal winkelen – Gemeente Lovendegem
  • Ondernemersplatform – Gemeente Sint-Lievens-Houtem
  • De lokale CityAPP: een uitdaging – Gemeente Herzele
  • Ondernemen in beeld – Unizo Denderleeuw
 • 16 uur: Netwerkcafé

 

Praktisch

Wanneer: dinsdag 23 mei 2017 van 13.30 tot 16 uur
Waar: Leopoldskazerne, Gaspar de Craeyerstraat 2, Gent

De pers is welkom.

Het boek ‘Detailhandel in uw gemeente: Inspiratieboek’ is online beschikbaar vanaf 24 mei 2017 via www.oost-vlaanderen.be/detailhandel.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor middenstand, Provincie Oost-Vlaanderen
Kathy Gillis dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Liva Goedertier dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking , Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor middenstand, Provincie Oost-Vlaanderen
Kathy Gillis dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Liva Goedertier dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent