Skip to Content

Voorontwerp beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' gelanceerd

De Provincie Oost-Vlaanderen denkt vandaag al na over hoe onze ruimte in te vullen in 2050. Op vrijdag 13 mei lanceerde ze het voorontwerp van het beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'.

Het voorontwerp is een werkdocument dat samen met heel wat partners nog verfijnd wordt. Het definitieve ontwerp wordt verwacht begin 2023.

Het beleidsplan legt de fundamenten vast van hoe de open en bebouwde ruimte er in 2050 kan uitzien. Onze ruimte is schaars en heel wat factoren zoals klimaatverandering en veranderende leefgewoontes leggen nog een extra druk op onze ruimte. Het beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' wil voor iedereen in de provincie een kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige plek creëren.

Overlegtraject

Het informatie- en netwerkmoment op vrijdag 13 mei was niet enkel de lancering van het voorontwerp. Het was ook het startschot voor het overlegtraject dat de komende maanden met heel wat partners wordt gevoerd. De Provincie wil komen tot een gedragen en werkbare visie. Dat kan enkel worden vormgegeven samen met alle betrokken actoren. Heel wat gemeentebesturen, landbouw- en natuurorganisaties, onderzoeksbureaus, intercommunales en verschillende diensten van de Provincie maakten in het ICC kennis met de inhoud van het voorontwerp.

“De komende maanden vinden overlegtafels plaats en krijgt iedereen de kans om met de Provincie in gesprek te gaan over dit voorontwerp”.

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimte

Op het definitieve ontwerp, dat begin 2023 wordt verwacht, volgt een openbaar onderzoek. Volgend jaar voert de Provincie dus opnieuw een intensief proces om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van de inhoud van het beleidsplan en om zoveel mogelijk reacties en adviezen hierover in te winnen.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimte
Maja Verbeeck programmaregisseur beleid
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimte
Maja Verbeeck programmaregisseur beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent