Skip to Content

Vlaamse provincies en Brussels Gewest lanceren samen vernieuwde website over fietssnelwegen

Alle fietssnelwegeninfo op één website met routeplanner

Fietssnelwegen.be kreeg een volledige make-over. Deze officiële overheidswebsite over fietssnelwegen en fietsostrades bevat nu meer en duidelijker kaartmateriaal, een geïntegreerde routeplanner én ook fietssnelweginformatie uit Brussel. De vernieuwde website verhoogt het gebruiksgemak van de fietsers.

De website fietssnelwegen.be is een gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse provincies. Als bouwheer, subsidiegever en adviseur zorgen ze mee voor de uitbouw van het netwerk aan fietssnelwegen, samen met talrijke (overheids)partners. Daar hoort ook heldere communicatie naar (nieuwe) gebruikers, omwonenden en belanghebbenden bij.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet mee zijn schouders onder de nieuwe website en zal ook informatie over fietssnelwegen/cyclostrades en bijbehorende projecten uit Brussel aanbieden. Op die manier groeit fietssnelwegen.be /cyclostrades.be uit tot het centrale informatieplatform over fietssnelwegen in Vlaanderen en Brussel.

Samenwerking

Fietssnelwegen.be staat open voor alle fietssnelwegeninformatie, los van welke overheid een fietssnelwegproject leidt, financiert of stuurt. Op die manier willen de initiatiefnemers, de Vlaamse provincies, en hun partner, het Brussels Gewest, het gebruik van de fietssnelweg promoten. Fietsers kennen geen grenzen en willen bij het vinden van hun informatie dus ook niet stoten op bestuurlijke grenzen.
De provincies hopen de website in de toekomst nog te kunnen uitbreiden naar andere overheden en regio’s.

Ook het zadelvormige blauwe fietssnelwegenlogo zal in de toekomst in Vlaanderen en in Brussel gebruikt worden. Het werd in 2016 door de Vlaamse provincies ontwikkeld en is inmiddels te zien op zo goed als alle fietssnelwegcommunicatie.
Stap voor stap verschijnt het ook in bewegwijzering en oriëntatieborden langs de fietssnelwegen, fietsostrades en cyclostrades. Het logo speelt zo een belangrijke rol in de bekendmaking en de promotie van dit duurzame mobiliteitsproduct.

Fietssnelwegen, cyclostrades of fietsostrades

Fietssnelwegen, cyclostrades of fietsostrades zijn kwaliteitsvolle fietsroutes, rechttoe-rechtaan, voor vlotte fietsverplaatsingen tussen steden en over (middel)lange afstanden, geschikt voor jong en oud. Ze vormen een ruggengraat waarop andere fietsverbindingen aansluiten.
Het netwerk is nog in volle uitbouw. Elk jaar worden meerdere nieuwe stukken route in gebruik genomen en heel wat projecten staan in de steigers.

Met dank aan…

De Vlaamse provincies werkten voor de bouw van de website en routeplanner samen met webbouwer Antenna.

Voor de kwaliteitsinformatie over de fietssnelwegen maakten ze, naast provinciale en Brusselse gegevens, ook gebruik van gegevens van het Departement Mobiliteit en Openbare werken en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid.

Reacties of suggesties op de nieuwe website?

Aangezien fietssnelwegen in volle ontwikkeling zijn, moet de website goed opgevolgd worden. Ondanks zorgvuldige controles en input van partners kan het altijd dat er informatie ontbreekt, gedateerd of foutief is.
Informatie kan doorgegeven worden via info@fietssnelwegen.be, het contactformulier op de website of via een chatbericht op Facebook (@Fietssnelwegen).

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sofie Pues Coördinator fietssnelwegen.be voor de 5 Vlaamse provincies
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sofie Pues Coördinator fietssnelwegen.be voor de 5 Vlaamse provincies
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent