Skip to Content
Leden van het Vlaams Parlement en Provincieraad op bezoek bij maatwerkbedrijven

Leden van het Vlaams Parlement en Provincieraad op bezoek bij maatwerkbedrijven

Op initiatief van de vijf Vlaamse provincies bezoeken parlementariërs en provincieraadsleden in elke provincie een maatwerkbedrijf. De economische en maatschappelijke meerwaarde van de maatwerkbedrijven wordt hierbij in de verf gezet. In Oost-Vlaanderen zet de afdeling W-pharma van het maatwerkbedrijf Wase Werkplaats de deuren open. Met 750 medewerkers is dit bedrijf een belangrijke werkgever in het Waasland.

Op 1 januari 2019 trad het decreet ‘Maatwerk bij collectieve inschakeling’ in werking. Deze hervorming wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk een job vinden. Met 27 000 werknemers zijn de 148 Vlaamse maatwerkbedrijven, vroeger gekend als beschutte en sociale werkplaatsen, niet meer weg te denken uit onze Vlaamse economie.

"In Oost-Vlaanderen zijn niet minder dan 4 024 medewerkers (cijfer 2017) in deze bedrijven aan de slag. Met een heus aanbod aan producten, diensten en de vele samenwerkingen met het reguliere bedrijfsleven, dragen de maatwerkbedrijven bij tot de economische ontwikkeling", getuigt gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie. "Ook de komende jaren zet het Provinciestuur in op het verbinden van sociale en reguliere economie."

Terugverdieneffect

Netwerkfederatie SST berekende een terugverdieneffect van 12 228 EUR per jaar per individu tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf. De kost van een werkloosheidsvergoeding valt weg, medewerkers genieten van een hoger inkomen, dragen bij aan de belastingen en kunnen zelf opnieuw investeren in onze economie.

 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Lucas Marain algemeen directeur, Wase Werkplaats vzw
Anniek Elegheert communicatiemanager, Wase Werkplaats vzw
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Lucas Marain algemeen directeur, Wase Werkplaats vzw
Anniek Elegheert communicatiemanager, Wase Werkplaats vzw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent