Vlaamse Ardennen officieel erkend als Landschapspark

Op vrijdag 24 november kreeg De Vlaamse Ardennen het label ‘Landschapspark’ uit de handen van minister Matthias Diependaele, zelf trotse Zottegemnaar. Meer dan 150 personen, allemaal nauw betrokken bij de opmaak van de toekomstvisie voor het Landschapspark, kwamen bijeen in Ronse om samen de erkenning van hun Landschapspark te vieren.

Unieke streekidentiteit

Lieflijk glooiende heuvels, prachtige vergezichten vanop de open kouters, weilanden omzoomd door robuuste houtkanten, meanderende bronbeken en bossen met prachtige voorjaarsflora ... de regio van de Vlaamse Ardennen bekoort iedereen. Kleine dorpjes met authentieke dorpscafés, wind- en watermolens, kerken en kapelletjes geven het landschap extra kleur.

Landschapspark

In landschapsparken engageren verschillende beleidsniveaus, lokale organisaties, bewoners en ondernemers zich om samen werk te maken van de versterking van de streekidentiteit en de landbouw- en landschapskwaliteit. Aan die erkenning hangt een structurele financiering vast die de duurzame, kwaliteitsvolle ontwikkeling van die gebieden.

"De maatschappelijke return van de erkenning van het landschapspark Vlaamse Ardennen kan niet worden onderschat: economisch rendement, tewerkstelling, klimaatadaptieve maatregelen, herbestemming van waardevol erfgoed, versterking van de biodiversiteit, rendabele verdienmodellen voor de landbouw, toeristische meerwaarde … De Vlaamse Ardennen zijn nu al Vlaanderens mooiste landschap en de komende jaren wordt het nog beter!”

minister Matthias Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed

 Ambitieuze toekomstvisie

Vijf van de dertien kandidaat-landschapsparken haalden de felbegeerde erkenning binnen. De kandidatuur van Landschapspark Vlaamse Ardennen haalde daarbij de beste cijfers. De jury was onder de indruk van de ambitieuze toekomstvisie.

Het landschapspark wil de systeemcrisis aanpakken die aan de basis ligt van heel wat uitdagingen in de Vlaamse Ardennen zoals wateroverlast, waterkwaliteit, en de verweving van landbouw en natuur. Er wordt ook ingezet op de aanpak van de lage rioleringsgraad en de opwaardering van het erfgoed in de Vlaamse Ardennen. Daarnaast worden de toeristische troeven van de regio versterkt, weliswaar met zorvuldige aandacht voor de draagkracht van de Vlaamse Ardennen. Alle doelstellingen worden opgehangen aan drie verhaallijnen: het herstel van het bronnenlandschap, de verweving tussen natuur en landbouw, en levendige dorpen.

“We zijn als Provincie Oost-Vlaanderen erg blij met deze erkenning, want de Provincie was een van de grote pleitbezorgers van het Landschapspark Vlaamse Ardennen – samen met een waaier aan enthousiaste en geëngageerde partners. De Provincie zal in het Landschapspark haar bovenlokale taak ten volle opnemen. Samen met de partners willen we – elk vanuit onze eigen expertise – impulsen geven aan de verdere ontwikkeling van onze prachtige Vlaamse Ardennen in al haar facetten.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

Soigneurs van de Vlaamse Ardennen

De erkenning van het Landschapspark Vlaamse Ardennen werd gevierd door meer dan 150 mensen die nauw betrokken waren bij de opmaak van de toekomstvisie voor het Landschapspark. Ze noemen zichzelf 'Soigneurs van de Vlaamse Ardennen'. Dat de Vlaamse Ardennen dit felbegeerde label krijgt, is enkel dankzij hun grote inzet. De soigneurs kijken intussen al verder: ze engageren zich om samen het ambitieuze actieprogramma uit te voeren en zo die toekomstvisie ook echt realiteit te laten worden.

 

De kandidatuur Landschapspark Vlaamse Ardennen werd samengesteld door Provincie Oost-Vlaanderen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Intercommunale SOLVA en Toerisme Oost-Vlaanderen in nauwe samenwerking met studiebureau OMGEVING, de steden Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Geraardsbergen, de gemeenten Horebeke, Maarkedal en Zwalm en tientallen middenveldorganisaties, burgers, ondernemers en andere Soigneurs van de Vlaamse Ardennen, Vlaanderens Mooiste Landschap.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu, Klimaat en Natuur
Evelyne Fiers coördinator cel Natuur, dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu, Klimaat en Natuur
Evelyne Fiers coördinator cel Natuur, dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent