Skip to Content

Virtuele infodag Politieschool Oost-Vlaanderen (PAULO)

zondag 5 december van 9 tot 16 uur

Op zondag 5 december zet de Oost-Vlaamse politieschool (PAULO) al voor de derde keer dit jaar haar virtuele deuren open. De infodag is voornamelijk gericht op Oost-Vlamingen die de ambitie hebben om als politie-inspecteur aan de slag te gaan.

Via online infosessies krijgen geïnteresseerden een inkijk in de selectieprocedure, de opleiding en de loopbaanmogelijkheden.

"Na het succes van de vorige virtuele infodagen en door de aanhoudende coronapandemie, leek het ons vanzelfsprekend om hieraan een vervolg te breien. Via de online infosessies krijgen geïnteresseerden een goed beeld van de loopbaanmogelijkheden, selectieproeven en opleidingen bij de politie."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

De noden op personeelsvlak zijn hoog bij de politie, die volgend jaar maar liefst 1 600 nieuwe inspecteurs zoekt. Deze infodag is dan ook in de eerste plaats gericht op Oost-Vlamingen die de ambitie hebben om binnenkort aan de slag te gaan als inspecteur bij de politie. Wie vandaag solliciteert als inspecteur en slaagt voor de proeven, kan normaal binnen enkele maanden starten met de opleiding.

Programma

De infodag wordt georganiseerd in samenwerking met de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie. Het programma bestaat uit verschillende digitale infosessies waaruit de deelnemers kunnen kiezen:

  • Een job bij de politie: algemene info over de selectieprocedure
  • Opleiding Inspecteur bij PAULO
  • Maak kennis met de Lokale Politie
  • Maak kennis met de Federale Politie

Tijdens alle sessies is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Praktisch

De infosessies vinden de hele dag plaats van 9 tot 15.30 uur.

Inschrijven vooraf is verplicht via de website en mogelijk tot en met woensdag 1 december.

Persmoment

De pers is welkom om 10.30 uur. Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs, zal ook aanwezig zijn.

Locatie: PAULO Politieopleiding, Sprendonkstraat 5, 9042 Gent

Graag een seintje naar persdienst@oost-vlaanderen.be als je aanwezig zal zijn. Gelieve een mondmasker te dragen.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Benny Van Belle PAULO - Politieopleiding
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Benny Van Belle PAULO - Politieopleiding
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent