Skip to Content

Vier Richtpunten Gent en Oudenaarde smelten samen tot twee pedagogische entiteiten

Het onderwijs is voortdurend in verandering en daar ontsnapt ook het Provinciaal Onderwijs Oost-Vlaanderen niet aan. Om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen slaan Richtpunt campus Gent Godshuizenlaan, Richtpunt campus Gent Henleykaai, Richtpunt campus Abdisstraat en Richtpunt campus Oudenaarde de handen in elkaar en gaan ze nauw samenwerken.

Vanaf volgend schooljaar smelten de vier Richtpunten samen tot twee pedagogische entiteiten: Richtpunt campus Gent Henleykaai en Richtpunt campus Gent - Oudenaarde.

De bedoeling is om op die manier de hoge kwaliteit van het provinciaal onderwijs te bewaren voor de toekomst.

Richtpunt campus Gent Henleykaai

Het domein economie en organisatie (1ste graad) en OKAN (Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) zal vanuit Richtpunt campus Gent Abdisstraat samenvloeien met het huidige opleidingsaanbod van Richtpunt campus Gent Henleykaai. Deze samenwerking zal verder gaan onder de huidige naam Richtpunt campus Gent Henleykaai.

Richtpunt campus Gent - Oudenaarde

De twee provinciale scholen voor haar- en schoonheidsverzorging in Oudenaarde en Gent gaan samenwerken en nemen het aanbod van Richtpunt campus Gent Abdisstraat over van het domein welzijn en maatschappij (1ste graad). Deze pedagogische entiteit gaat onder de naam Richtpunt campus Gent - Oudenaarde verder.

Kwalitatief onderwijs

Met de oprichting van de pedagogische entiteiten wil de Provincie Oost-Vlaanderen de kwaliteit van haar onderwijs bewaren voor de toekomst. De Provincie zet zo het provinciaal onderwijs op de kaart als sterk merk.

De oprichting van de pedagogische entiteiten bevordert de samenwerking tussen de scholen waar dat mogelijk en zinvol is. Door kennis- en expertisedeling wordt de pedagogische aanpak tussen de scholen gelijk(w)aardig.

“De pedagogische entiteiten zullen ervoor zorgen dat er meer afstemming is tussen de verschillende Richtpunten. Dat is een voordeel voor elk Richtpunt, want samen weten we meer dan alleen. We streven naar een cultuur van krachten bundelen en samenwerking.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Bovendien kan ook de doorstroming vanuit de eerste graad naar de andere richtingen worden geoptimaliseerd. Leerlingen kunnen zo nog beter worden begeleid doorheen hun hele schoolcarrière.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Margot De Leeuw directie Onderwijsinstellingen
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Margot De Leeuw directie Onderwijsinstellingen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent