Vernieuwde speeltuin in Provinciaal domein De Gavers

Inclusief spelen in een klimaatbestendige omgeving

De vernieuwde speeltuin in Provinciaal domein De Gavers werd op zaterdag 1 april feestelijk geopend.

De integrale toegankelijkheid van de speeltuin is verbeterd en de speelomgeving werd klimaatrobuust aangelegd. De ruimtes tussen het zwembad, de cafetaria, het terras en de speeltuin zijn meer met elkaar verbonden door aanpassingen in de terraszone en de aanleg van een pleinfunctie met een open karakter.

Spelen voor iedereen

De speelzone is voorzien van integraal toegankelijke paden, extra zitgelegenheid en rustpunten. De speelzones zijn opgedeeld in leeftijdscategorieën. De nieuwe speeltoestellen bieden aandacht voor inclusief spelen en samenspelen voor iedereen.

De heraanleg van de speelzone en de omgeving van de domeinfaciliteiten nodigt de bezoekers uit tot inclusief spelen in een aangename omgeving. Genieten, spelen, ontmoeten en horeca zijn in harmonie met elkaar verbonden.

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Klimaatbestendig

Extra boom- en plantbakken dragen bij tot de klimaatrobuustheid van de speelzone. Het bijkomend groen zorgt voor watercaptatie en natuurlijke koeling door schaduw. Waar mogelijk werd biobased en circulaire waterpasserende bestrating toegepast voor maximale infiltratie. Waterafvoer gebeurt via een natuurlijk grachtensysteem en bestaande klinker- en kasseiverharding werd hergebruikt.

De vorige renovatie van de speeltuin dateerde van 2004 en dus was het hoog tijd voor een grondige renovatie.

De omgevingswerken zijn uitgevoerd door de firma Wulteputte. De speeltuigen werden geleverd door de firma Kompan. De kostprijs voor de werken bedroeg 588.000 euro.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Domein De Gavers
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Domein De Gavers
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent