Vernieuwde fietssnelweg door Stropersbos is klaar

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de werken aan fietssnelweg F411 langs het Stropersbos in Sint-Gillis-Waas afgerond. Vandaag werd het vernieuwde fietspad officieel ingefietst door de verschillende partners in het project. De fietssnelweg werd verbreed en kreeg een nieuwe verharding vanaf de Nederlandse grens tot aan de E34. Bij het drie kilometer lange traject werd maximaal rekening gehouden met de kwetsbare en waardevolle natuur in het Stropersbos.

"Steeds meer fietsers ontdekken de fietssnelweg tussen de Nederlandse grens via Sint-Gillis-Waas richting Sint-Niklaas, zowel voor functioneel gebruik als voor recreatief gebruik. Ook wandelaars vinden in grote getale hun weg naar de fietssnelweg om te genieten van de rust in het Stropersbos. Door de opwaardering van de fietssnelweg hopen we dat nog meer mensen de auto aan de kant laten staan op weg naar werk, school of winkel en voor dit mooie traject kiezen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit 

Fietssnelweg F411 verbindt Sint-Niklaas met Hulst op de vroegere bedding van de spoorweg Mechelen-Terneuzen. De F411 is één van de oudste en meest populaire schakels in het Oost-Vlaamse fietssnelwegennet: dagelijks maken tot meer dan duizend fietsers gebruik van dit fietspad, zowel voor verplaatsingen naar de school of naar het werk als voor meer recreatieve verplaatsingen.

De vernieuwing van de fietssnelweg drong zich al enkele jaren op. De oude sintelverharding - een restant van de vroegere spoorwegbedding – had erg te leiden onder spoorvorming en plassen.  Bovendien was het fietspad te smal geworden om het toenemend aantal gebruikers comfortabel te laten fietsen. De vraag van de fietsers naar een degelijk en comfortabel fietspad moest echter nauwkeurig afgewogen tegen de zorg voor de aanwezige natuur- en erfgoedwaarden.

Werkzaamheden

In samenspraak met het lokaal bestuur Sint-Gillis-Waas en de agentschappen Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid koos de Provincie ervoor om het kwetsbaar natuurgebied maximaal te vrijwaren en de meest waardevolle bomen over het volledige traject te bewaren. Er is de keuze gemaakt om het fietspad niet breder dan drie meter te voorzien. Bovendien werden de werken onderbroken tijdens het broedseizoen, om de rust van de vogels en andere dieren niet te verstoren.

Na afloop van de werkzaamheden worden er nog een vijftigtal inheemse bomen en 750 meter houtkanten aangeplant. Het vernieuwde fietspad zal dus niet alleen meer comfort bieden aan de fietspendelaars op weg naar school of werk richting Hulst of Sint-Niklaas. Ook voor recreatieve fietsers en voor wandelaars betekent de opwaardering van de fietsweg door het Stropersbos over het tracé van de voormalige spoorweg een grote meerwaarde.

Het fietspad werd aangelegd in asfalt en afgewerkt met steenslag van het type ‘markies’. Er werd voor dit specifieke type wegdek geopteerd na intensief overleg met de verschillende partners. Door deze steenslagbestrijking krijgt de fietssnelweg enerzijds het uitzicht van een semi-verharding maar anderzijds blijft het comfort en duurzaamheid van een asfaltverharding gegarandeerd. Tussen het kruispunt van de Buitenstraat en de Nederlandse grens kan de bestrijking pas in de lente aangelegd worden onder de juiste weersomstandigheden.

Financiering

De Provincie investeerde 720 000 EUR in de hernieuwing van de fietssnelweg F411 door het Stropersbos, waarvan 50% gefinancierd wordt door het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid. De werken werden uitgevoerd door aannemer WAWEBO uit Sint-Gillis-Waas.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent