Skip to Content

Vernieuwde brochure 'Van alle markten thuis 2022'

Bundeling van infofiches voor Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers rond multifunctionele landbouw

Veel land- en tuinbouwers zetten in op de toekomst en gaan op zoek naar nieuwe activiteiten voor hun bedrijf zoals thuisverkoop, zorgboerderij, landbouweducatie, hoevetoerisme, energieproductie, landschapsbeheer, … De brochure ‘Van alle markten thuis’ bundelt infofiches per activiteit.

De brochure is een handig instrument om land- en tuinbouwers wegwijs te maken in de wet- en regelgeving, communicatie, promotiekanalen en subsidies van deze nieuwe nevenactiviteiten. Aanvullend wordt een overzicht gemaakt van (Oost-Vlaamse) organisaties, die hen met raad en daad bijstaan.

"Een ijsje eten op een hoeveterras, een teambuilding tussen de koeien, kamperen op de boerderij, een time-out voor jongeren, … Het zijn allemaal mogelijkheden om je land- of tuinbouwbedrijf te ontwikkelen en te versterken. Je bedrijf wordt multifunctioneel en het contact tussen boer, klant en voedsel vaart er wel bij. De Provincie wil de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers in de zoektocht naar aanpassingen in hun verdienmodel op weg helpen met de infofiches ‘Van alle markten thuis’."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

De brochure is ondertussen aan een derde druk toe. Naast een actualisatie van de bestaande fiches werden ook een aantal nieuwe activiteiten zoals kamperen op de boerderij, energie produceren, ecosysteemdiensten aanbieden, ...  toegevoegd.

De digitale versie van de brochure is beschikbaar op www.oost-vlaanderen.be (rubriek publicaties).

Een papieren exemplaar van de brochure is te verkrijgen via landbouw@oost-vlaanderen.be.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent