Skip to Content

Vernieuwd netwerk van Oost-Vlaamse bezoekboerderijen van start

Op 1 september 2020 ging het vernieuwde netwerk 'Beleef de boerderij' van de Provincie Oost-Vlaanderen van start.

Beleef de boerderij is een netwerk van actieve land- en tuinbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen die kinderen en volwassenen laten kennis maken met de hedendaagse land- en tuinbouw.

"77 Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven staan klaar om bezoekers te ontvangen op hun bedrijf. Het aanbod is heel divers. Je kan kiezen uit 13 verschillende land- en tuinbouwsectoren. Van melkvee over groenten tot sierteelt en alpaca’s … voor elk wat wils. Eén op de vijf bedrijven produceert biologisch."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

De boerderij is een leerrijke omgeving. Kinderen, jongeren en volwassenen ontdekken er waar hun voedsel vandaan komt. In Oost-Vlaanderen maak je uiteraard ook kennis met sierteeltbedrijven.

Ontdek wat er te beleven valt op een boerderij in je buurt op www.beleefdeboerderij.be.

Door de coronamaatregelen vinden de huidige bedrijfsbezoeken maximaal buiten plaats. Daarnaast worden de geldende richtlijnen nageleefd.

Netwerk Beleef de boerderij

Beleef de boerderij wil belevingsvolle, kwaliteitsvolle en veilige, educatieve boerderijbezoeken aanbieden. Het netwerk wil het imago van de land- en tuinbouw versterken en boer en burger dichter bij elkaar brengen. Het is opgericht door de Provincie Oost-Vlaanderen die het coördineert, begeleidt en verbindt. Naast coaching en advies zet de Provincie ook in op vormingen en educatieve activiteiten.

Subsidie landbouweducatie

Oost-Vlaamse klassen, die een bezoek brengen aan een bedrijf van het netwerk Beleef de boerderij, kunnen een subsidie (max. 50 EUR per bezoek) aanvragen bij de Provincie.

Meer info op www.beleefdeboerderij.be

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent