Skip to Content

'Verhuur gerust'

Nieuwe communicatiecampagne om sociale verhuur te promoten

Met de nieuwe communicatiecampagne ‘Verhuur gerust’ willen de tien Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren (SVK's), met de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, sociale verhuur promoten en zorgen voor meer huurwoningen voor gezinnen met de laagste inkomens en de hoogste woonnood.

Tekort aan sociale woningen

De wachtlijst voor een sociale woning was nog nooit zo lang. Door de energiecrisis en de stijgende prijzen is de verwachting dat alleen maar meer gezinnen moeten zoeken naar een sociale woning om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Maar net die sociale huurmarkt heeft een groot tekort aan betaalbare, kwalitatieve woningen. Om die reden hebben de tien sociale verhuurkantoren van Oost-Vlaanderen samen met de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe campagne in het leven geroepen, met als doel sociale verhuur bekender te maken bij een breder publiek.

Verhuur gerust

De campagne draagt de naam ‘Verhuur gerust’ en wil benadrukken dat verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor gerust kunnen zijn. Gerust om verschillende redenen: ze krijgen elke maand stipt hun huurinkomsten van het SVK, zelfs bij tijdelijke leegstand, ze worden begeleid bij renovatiewerken, hoeven zich niets aan te trekken van de administratieve rompslomp en hoeven zich geen zorgen te maken om eventuele wanbetalingen of uithuiszettingen.

En dat alles met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, want als men een woning verhuurt via een SVK, helpt men een kwetsbaar gezin. Een sociaal verhuurkantoor verhuurt immers woningen via een puntensysteem, niet op basis van chronologie. Wie de hoogste woonnood heeft en het laagste inkomen, komt bovenaan de wachtlijst te staan.

Interessante formule

Wie verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor heeft verschillende financiële voordelen die verhuurders op de private huurmarkt niet hebben. Zo genieten sociale verhuurders van 40% korting op de jaarlijkse onroerende voorheffing, hebben ze recht op sterk verhoogde renovatiepremies, betalen ze slechts 7% registratierechten bij de aankoop van een woning, en betalen ze 6% btw op bouwkosten bij sloop en heropbouw of 12% btw bij nieuwbouw, in plaats van 21%. Deze gunstmaatregelen compenseren zo de iets lagere huurprijs die een SVK kan bieden.

“De huurprijs voor de sociale huurder wordt bepaald door de huurprijs die een SVK betaalt aan de verhuurder. Om een woning dus betaalbaar aan te kunnen bieden aan deze kwetsbare doelgroep, zijn we genoodzaakt om maandelijks iets minder te betalen. Maar door de financiële en fiscale voordelen is het totaalplaatje in veel gevallen wel interessant. En dat totaalplaatje willen we graag met meer potentiële verhuurders kunnen bespreken.”

Jonas De Vlieger, algemeen directeur van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen

Campagne moet mensen doen stilstaan

De campagne ‘Verhuur gerust’ heeft naast een eigen naam ook een sprekend beeld.

“We wilden de campagne de juiste uitstraling geven via een opvallend beeld dat mensen triggert om er wat langer naar te blijven kijken. Meer dan 180 000 huishoudens wachten momenteel op een sociale woning. En die problematiek verdient een beeld dat verhuurders doet stilstaan, dat hen laat nadenken of deze verhuuroptie ook iets voor hen kan zijn.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Wonen

De Provincie Oost-Vlaanderen kende een subsidie van 99 450 EUR toe. Daarmee kunnen de sociale verhuurkantoren hun werking breder bekendmaken. Zo zijn ze in oktober terug te vinden met een stand op de BIS-beurs in Gent, de grootste bouw- en verbouwbeurs van Vlaanderen, en wordt het campagnebeeld via advertenties verspreid in enkele magazines. Ook heeft het project zijn eigen website waarop de voordelen staan uitgelegd en waar geïnteresseerden de verantwoordelijke van elke Oost-Vlaamse gemeente terugvinden. Daarnaast leest men er enkele getuigenissen van verhuurders.

Wie interesse heeft om met een gerust hart te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, kan een kijkje nemen op www.verhuurgerust.be

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Wonen
Ann Van Assche dienst Ruimtelijke Planning
Renée Krol Communicatieverantwoordelijke, Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen
An Vervliet gedeputeerde voor Wonen
Ann Van Assche dienst Ruimtelijke Planning
Renée Krol Communicatieverantwoordelijke, Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent